Logo

Franta/ Ura - 1, Iubirea 0

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4614 times
Franta/ Ura - 1, Iubirea 0 Image

Franta/ Ura - 1, Iubirea 0

RO

ARTICOL DE OPINIE: Am întârziat, știu, dar am avut niște motive foarte întemeiate. Recent, m-am simțit copleșit de viață – sunt prea multe lucruri de rezolvat și prea puțin din mine care să facă asta. Am trecut prin perioade grele – nimic nou aici, se întâmplă deseori – dar chestia care mă enervează și mă roade de ceva vreme e ura pe care o simțim unii față de ceilalți. 

Să luăm de exemplu atacul din Paris care a șocat lumea – aproape toată lumea de pe glob a fost șocată și oripilată la fel de mult de îndrăzneala și lipsa de milă a atacatorilor și nu există cuvinte destul de dure care să condomne atrocitățile ce aua vut loc. Acesta este un act barbat și nu există o altă opinie, dar ce s-a întâmplat după este și mai grav. Ura pe care unii oameni obișnuiți au început să o arate față de semenii lor mă fac să vreau să plec din lumea asta, nu din viața asta, din lumea asta.  

Mereu m-am plâns de lipsa de umanitate din oameni – există ma multe dovezi că umanitatea continuă să scadă. Am prieteni care au fost implicați în acest incident. Câțiva dintre prieteni aroape au devenit victim ale incidentului oribil și au spus că acum au o nouă viață și înțeleg total ce zic. Chiar și soldații antrenați pentru bătălii suferă traume psihice care durează o viață întreagă.

De ceva timp, am tot spus cât e de importantă dragostea și că singura modalitate de a învinge ura este de a răspândi dragostea – cu toate acestea, simt într-adevăr că nimeni nu mă aude. Pare că vorbesc la pereți și că ecourile continuă să se transforme în tăcere. Pacea este un proces lung și dificil și nu toți oamenii pot avea parte de acel „sfârșit fericit” perfect, dar nu poți ajunge o victimă a mentalității urii. Noi trăim într-o lume în care ura se răspândește mai repede ca dragostea – e un adevăr al lumii noastre. Scrii încontinuu despre dragoste și nimeni nu observă, fă un desen, un discurs al urii și lumea se uită și observă. Într-adevăr, asta e natura omului și mereu a fost așa dar chestia cea mai importantă e că nimeni nu înțelege că trebuie să învingem ura împreună.  

Imaginați-vă cum se simt familiile care au pierdut pe cineva drag în Paris – nu se poate pune în cuvinte pierderea pe care au suferit-o, dar trebuie totuși să ne asigurăm că nu îi urâm și mai mult pe cei care deja suferă din cauza urii. Acest cerc vicios trebuie să se încheie … cineva, undeva, trebuie să facă ceva – vă rog, să ne alăturăm acestei mișcări, nu-i mai lăsați să învingă, vă rog!

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.guim.co.uk

EN

OPINION PIECE: This has been delayed, I know, but the reasons are beyond my control. Recently, I have been overwhelmed with life – there is too much of it to sort out and too little of me to work on it. I have been going through a rough time – nothing new here, happens a lot definitely – but the thing that has been annoying me and eating me out slowly is the growing hate that we are having for each other.

Take for instance the Paris attack that has shook the world – almost everyone across the globe was shocked and horrified in equal measures by the audacity and ruthlessness of the attack and there are no words strong enough to condemn the atrocity that was carried out. This is a barbaric act and there is no second opinion about that but what has followed the aftermath of the Paris attack is even more harrowing. The amount of hate dished towards ordinary people by ordinary people has made me wish to take a break from this world, not life, but world.

I have often lamented about the lack of humanity in humans – there is more evidence that this humanity continues to shrink. I have friends involved in the sorry incidence; a few of my friends were this close to becoming victims of the horrendous incident and when they say they have a new life, I totally and truly understand their emotion. Even battle hardened and highly trained soldiers are known to suffer from mental trauma that easily lasts a life-time.

I have argued for some time about how important love is and that the only way to beat hate is by spreading love – however, I honestly feel that no one ever heeds my call. I am talking to myself it seems and the echoes continue to reverberate in the silence. Peace is a long and difficult process and not all people always tow in line for the perfect “happy ending” but you just cannot become a victim to the hate mentality. We are living in a world where hate spreads faster than love – that is almost a fact of our times. Continue writing about love and no one will notice, make a sketch, a hateful speech and the world will stand up and take notice. Agreed, this is human nature and has always been the case but that makes it even more important than ever to understand that we have to beat hate together.

Imagine of the families that lost their loved ones in the Paris attack – there is no way that the loss that they suffered can be compensated but we also need to ensure that innocent people around the world are not dished out more hate. This vicious cycle needs to stop … Someone, somewhere has to do something – please join this movement, don’t let hate win, please. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: paris, atac, franta, isis, musulman, bataclan, teatru,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.