Logo

Franta/ Macron sau Le Pen? Cine va fi presedinte pe 7 mai?

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 5832 times
Franta/ Macron sau Le Pen? Cine va fi presedinte pe 7 mai? Image

Franta/ Macron sau Le Pen? Cine va fi presedinte pe 7 mai?

RO

Alegerile pentru președinția Francei vor avea loc peste câteva zile, pe 7 mai. Deci, cine va fi președintele Franței? Emmanuel Macron sau Marine Le Pen?

Fiecare este opusul celuilalt. Macron este de centru, liberal din punct de vedere economic și liberal când vine vorba de probleme sociale. Le Pen este un politician de extremă dreapta. Macron vrea ca Franța să rămână în Uniunea Europeană. Le Pen vrea un Frexit – ea vrea ca Franța să iasă din UE, la fel ca Marea Britanie.

Nici unul nu face parte din partidele care au condus scena politică din ultimii ani. Macron a realizat multe în cei 39 de ani ai săi. El a fost funcționar public, bancher și un consilier apropiat al președintelui François Hollande. El nu a mai fost ales până acum, dar a fost Ministru al Economiei din 2014 până în 2016 când și-a dat demisia pentru a intra în cursa pentru prezidențiale.

Macron a încercat să își explice planurile pentru Franța într-un discurs: „eu voi lucra din greu pentru a atrage cât mai mulți oameni în jurul candidaturii mele. Puterea acestei uniri va fi decisivă pentru guvern. Provocarea cea mai mare din seara aceasta nu este de a nu vota împotriva unei personae, ci de a decide să distrugem complet un sistem care nu a reușit timp de 30 de ani să rezvolve problemele țării.”

„De aceea vreau să construiesc o majoritate pentru a guverna și pentru a transforma totul, cu ajutorul unor talente noi. Eu nu îi voi întreba pe oameni de unde vin, ci dacă sunt de acord cu noile noastre politici, cu securitatea francezilor, cu reformarea societății și cu relansarea proiectului European” a adăugat Macron în discursul lui.

Marine Le Pen are 48 de ani. Ea este avocat și a fost senatoare din 2004. Ea este ambițioasă și are planuri mărețe pentru Franța. Vrea să se concentreze pe clasa muncitoare din Franța care nu a profitat de pe urma globalizării.

Ea a explicat de ce ar trebui să fie aleasă ca și președinte într-un discurs. Aici a declarat că „francezii au o alegere simplă acum: fie continuăm să mergem pe drumul care ne va duce la dezastru, fie alegem Franța. Aveți șansa acum să alegeți schimbarea adevărată. Iată ce propun eu: schimbarea adevărată. Este timpul să eliberăm națiunea franceză de elita arogantă care vrea să ne dicteze cum să ne purtăm. Pentru că da, sunt candidata oamenilor.”

Dar pentru cine votează oamenii? E clar că Macron conduce, potrivit sondajelor. Este foarte probabil că el va obține 60% dintre voturi deoarece este mai probabil ca cei care au votat pentru alți candidați să îl voteze pe el.

Geurreiro, în vârstă de 19 ani, este un student care nu l-a votat pe Macron în primul tur, dar în al doilea îl va vota mai mult pentru a o face pe Le Pen să piardă. El a declarat că „duminică seara, toți am fost uluiți, dar trebuie să continuăm fără să ne încălcăm idealurile. Unul dintre cele mai mari idealuri ale noastre este de a ne opune celor de extremă dreapta în orice circumstanțe. Asta e clar.”

Mulți gândesc așa. Așadar, cine va câștiga pe 7 mai? Noi zicem că Macron. Dar orice e posibil în politică.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.rebrn.com

EN

The Presidential election in France will be held only a few days from now, on May 7. So who is going to be the next President of France? Emmanuel Macron or Marine Le Pen?

They are both complete opposites of each other. Macron is a centrist, liberal economically, left socially. Le Pen is far-right. Macron wants France to remain in the European Union, Le Pen wants a Frexit – she wants France to exit the EU, like the UK.

They are about outside the establishment. Macron has achieved a lot in his 39 years. He has been a civil servant, investment banker and a senior advisor to President François Hollande. He has never been elected to office before, but has been the economy minister from 2014 to 2016, till he resigned to participate in the Presidential election.

Macron has sought to explain his plans for France in a speech: “I will work over the coming fortnight so that together we can gather as many people as possible around my candidacy. The strength of this coming together will be decisive for government. The challenge this evening is not to vote against a person, but to decide to break completely with a system that has been incapable of responding to our country’s problems for 30 years.”

  “That’s why I want to construct a majority to govern and to transform, of new talents, in which all will have their place. I will not ask where they come from, but whether they agree with the renewal of our politics, the security of the French people, reforming society and relaunching the European project,” Macron added in his speech.

Marine Le Pen is 48 years old. She is a lawyer, has been an MEP since 2004.  She is an ambitious woman with big plans for her country. Her focus is on the working class in France who have been left out of globalization.

  She explained why she should be elected as President in a speech. She said, “The French people now have a very simple choice: either we continue on the path to complete deregulation, or you choose France. You now have the chance to choose real change. This is what I propose: real change. It is time to liberate the French nation from arrogant elites who want to dictate how it must behave. Because yes, I am the candidate of the people.”

But who are people voting for? It is quite clear that Macron is leading in the polls. He is likely to get over 60 percent of the votes as those that voted for other candidates are likely to support him in a two-candidate race.

  Geurreiro, 19, is a student who did not vote for Macron in the first round but will vote for him in the second round, only to keep out Le Pen. He says, “On Sunday night, we were all shaken, but now we must carry on without denying our ideals; and one of our strongest ideals is to oppose the far right in all circumstances. It’s clear.”

 There are many who hold this view. So who will win on May 7? Macron, we think. But anything is possible in politics.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: franta, alegeri, lepen, marine, macron, emmanuel, presedinte, ue, lideri,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.