Logo

France/ Vacanta platita de chinezi – Record Guinness

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 8289 times
France/ Vacanta platita de chinezi – Record Guinness Image

France/ Vacanta platita de chinezi – Record Guinness

RO

FRANȚA: Când chinezii fac un lucru, îl fac masiv. Fiind o țară cu o populație și o putere imensă, China a devenit faimoasă în întreaga lume în ultimul secol. Industria afacerilor a intrat pe primul loc în China învingând multe alte țări cu economii puternice din lume. Având noi restricții comerciale și roluri diferite, companiile chineze au început să înțeleagă conceptele care intră în discuție când creăm imperii și corporații gigant care existau de obicei doar în Europa și în America.  

O companie chineză a trimis recent 6.400 (da, ați citit bine, șase mii patru sute) de muncitori în același timp într-o vacanță plătită în Franța (cu toate cheltuielile incluse). Compania, una dintre afacerile cele mai prospere din China, a trebuit să reserve 140 de hoteluri din Paris pentru a-i putea trimite pe toți muncitorii în același timp. Nu numai asta, grupul turistic (unul dintre cele mai mari, dacă nu chiar cel mai mare din istoria turismului) a reușit să creeze un nou record mondial reușind să formeze cel mai lung lanț de cuvinte vizibil din cer.

Grupul care trebuia inițial să fie gândit ca o provocare logistică pentru autorități a folosit 150 de autobuze care au fost rezervate de companie de asemenea. Localnicii sunt foarte fericiți de invazia turiștilor chinezi care cheltuiesc aproximativ 16 milioane de euro în economia locală. Până acum, nu s-au înregistrat problem pentru grup sau pentru autorități și totul a mers ca pe roate și conform planurilor. Grupul are de asemenea și o priveliște unică asupra faimosului Muzeu Luvru și vor vizita show-ul de cabaret Moulin Rouge en masse. Pe lângă asta, 4.700 de camere au fost rezervate la Cannes și Monaco pentru turiștii chinezi.  

Grupul Tiens care a trimis muncitorii în vacanță este cunoscut pentru seviciile și interesele de afaceri foarte diverse care variază de la turism la cosmetic și comerț și multe altele.

Direcotrul agenției franceze de turism a declarat că încearcă să ofere cea mai frumoasă experiență grupului masiv de chinezi. Deși majoritatea magazinelor și facilităților nu au fost informate înainte de sosirea grupului, multe magazine au trebuit să se reaprovizioneze pentru a face față cererilor venite din partea grupului.

Pentru cineva ca mine, care nu a mai fost niciodată în vacanță în echipă, acest concept pare unul complet nou. Unele companii oferă zile libere muncitorilor, dar în majoritatea cazurilor, destinațiile sunt aproape. Chiar și atunci când companiile oferă turnee internaționale, numărul muncitorilor este mic și doar câțiva aleși se pot bucura de această oportunitate.  

Ei bine, cel puțin în compania aceasta, toți muncitorii se simt egali și sunt fericiți! 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.firstpost.com

EN

FRANCE: When Chinese do things, they certainly make them large. A country of immense population and power, China has risen to global fame within the last century. The business industry has also seen China take a leading position ahead of the many other established economies in the world. With new trade restrictions and different roles, Chinese companies have started to understand the concepts involved in creating empires and giant corporations that earlier were only possessed in Europe and America.

A Chinese company recently sent 6,400 (yes, you read it right, six thousand and four hundred) employees at the same time for a paid holiday in France (all-expense paid). The company, a leading business venture in China had to book 140 hotels in Paris to cater for all of its employees at the same time. Not only that, the tourist group (one of the largest if not the largest ensemble in the history of tourism) managed to create a new Guinness Book world record where they formed a longest chain of words together that could be seen from the sky.

The group which was supposed to be thought of as a serious logistic challenge for the authorities moves around in almost 150 buses which have been booked during the complete tour. The locals are extremely happy with the invasion of Chinese tourists that are supposed to spend somewhere between 16 million Euros in the local economy. So far no problem has been noted by the travelling group or the authorities and everything has gone smoothly and according to the plans. The group is also supposed to have private viewing of the famous Louvre Museum and a mass visit to Moulin Rouge cabaret show. Along with that, there are some 4,700 rooms booked in Cannes and Monaco for the touring group.

The Tiens group responsible for sending the employees on the holiday is known for its diverse range of services and business interests which range from the fields of tourism, trade and cosmetics to other more diverse fields.

The head of the French Tourism agency has stated that they are trying to best to offer the best hospitality experience to the massive group. Although most of the shops and facilities were not informed prior to the arrival of the group, many outlets have had to re-stock and manage their supplies in accordance to the demands from the group.

For someone like me who has been part of team vacations before, this seems like taking the concept to an entirely new level. While companies may have day outs for their employees but in most cases the destinations are nearby. Even when companies offer international tours, the numbers of employees are restricted and only select few have the opportunity.

Well at least in this company all employees will feel equal and happy!

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: china, paris, vacanta, miliardar, turism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.