Logo

Fondatorul Bitcoin, australian?!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4495 times
Fondatorul Bitcoin, australian?! Image

Fondatorul Bitcoin, australian?!

RO

Antreprenorul australian Craig Wright a declarat în public că el este Satoshi Nakamoto, creatorul misterios și anonym al Bitcoin, cea mai importantă valută online.  

Wright a adus dovezi tehnice pentru a demonstra că el a creat Bitcoin și a prezentat monezile despre care se știe că sunt deținute doar de către creatorul Bitcoin. El pretinde că are o avere de $450 de milioane din investițiile sale personale în Bitcoin. Un singur Bitcoin, în momentul scrierii acestui articol valorează $448,8. 

Gavin Andresen, omul de știință care este și director la Fundația Bitcoin, unul dintre ei mai importanți oameni din comunitatea Bitcoin a confirmat cele spuse de australian. Andresen a confirmat faptul că Wright folosea pseudonimul de Satoshi Nakamoto, care a fost adoptat de către creatorul Bitcoin.  

„El a semnat în prezența mea folosind o unealtă din blocul unu, primul bloc Bitcoin, pe un computer despre care eu știu sigur că nu a fost alterat” a declarat Andresen.  

„În timpul întâlnirii noastre, eu l-am văzut pe genialul, concentratul, generosul și omul cu opinii clare - și privat – care se potrivește personalității lui Satoshi cu care am lucrat acum 6 ani. El a rezolvat și multe mistere, inclusiv de ce a dispărut când a făcut asta și ce l-a ținut ocupat din 2011” a adăugat Andresen.  

Cu toate acestea, Andresen a declarat că nu poate fi sigur în legătură u Wright, spunând că „e imposibil să demonstrezi ceva de genul ăsta 100%.”

Cu toate acestea, mulți membri din comunitatea Bitcoin spun că nu îl cred și vor mai multe dovezi. Participanții de la conferința Consensus, un eveniment la care participă membrii comunității Bitcoin au fost foarte sceptici. Vitalik Buterin a pus la îndoială modalitatea „zgomotoasă” în care Wright a decis să facă anunțul.  

El a declarat că „în general, teoria semnalului spune că dacă ai o modalitate bună de a dovedi ceva și una zgomotoasă, iar tu o alegi pe cea zgomotoasă, există o foarte mare șansă să fi ales să faci asta pentru că nu au putut să dovedești acel lucru într-o modalitate liniștită și corectă.”  

Eric Voorhees, fondatorul ShapeShift, o aplicație de comerț cu valute online a declarat că „eu de obicei am încredere în opiniile lui Gavin și vreau să cred asta, dar nu sunt convins pe deplin.”  

Cercetătorul de securitate Dan Kaminsky a respins totul, spunând că e o farsă: „e o farsă. Nu un „poate”. Nu e posibil. Wright a creat o farsă clasică pentru mai multe segmente de public.”  

Alții precum Daniel Lipshitz, de la compania de infrastructură Bitcoin Gap 600 vor să îl creadă. Lipshitz a declarat că „eu cred că ar fi o veste bună dacă Satoshi Nakamoto ar fi descoperit.”  

Dr Garrick Hileman, profesor și expert în istoria economică de la London School of Economics care a studiat nașterea Bitcoin foarte mult timp a declarat că „e clar pentru mine că dacă Craig Wright este Satoshi, sau dacă e altcineva, asta e foarte relevant pentru Bitcoin astăzi. Unii vor spune că noi trăim într-o lume post-Satoshi. Dar eu cred că Satoshi chiar contează și nu ar trebui să îi respingem contribuția.”  

„Industria s-a mutat. Investițiile și interesul oamenilor trece din ce în ce mai mult către scopuri fără valută” a adăugat Dr. Hileman.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.newstube24.com

EN

Australian entrepreneur Craig Wright has come forward and identified himself publicly as Satoshi Nakamoto, the mysterious anonymous creator of Bitcoin, the world’s greatest cryptocurrency.

Wright has offered technical proof to prove that he indeed invented the Bitcoin and has presented the coins that are known to be owned only by the creator of Bitcoin.  He claims to be worth over $450 million from his personal investments in Bitcoin. A single Bitcoin, at the time of this writing is worth $448.8.

Gavin Andresen, who is the chief scientist at the Bitcoin Foundation, and is one of the most important people in the Bitcoin community, has confirmed the claim. Andresen confirmed that Wright had the pseudonym Satoshi Nakamoto, which was adopted by Bitcoins creator.

"He signed in my presence using the private key from block one, the very first mined Bitcoin block, on a computer that I am convinced had not been tampered with," Andresen said.

"During our meeting, I saw the brilliant, opinionated, focused, generous – and privacy-seeking – person that matches the Satoshi I worked with six years ago. And he cleared up a lot of mysteries, including why he disappeared when he did and what hes been busy with since 2011," Andresen added.

However Andresen said he could not be sure about Wright, saying: "It is impossible to prove something like that 100%."

However, many members of the Bitcoin community say that they don’t believe him and want to see more proof. Participants at the Consensus conference, an event attended by members of the Bitcoin community were very sceptical. Vitalik Buterin questioned the "noisy" way in which Wright decided to make the announcement.

He said, "In general, signal theory says if you have a good way of proving something and a noisy way of proving something and you choose the noisy way chances are its because you couldn do the good way in the first place."

Eric Voorhees, founder of ShapeShift, a cryptocurrency trading app ShapeShift, said, "I generally trust Gavin [Anderseen]s opinions so I want to believe this but Im not convinced yet," he said.

Security researcher Dan Kaminsky dismissed the whole thing as a scam: "This is a scam. Not maybe. Not possibly. Wright’s done classic misdirection by generating different scams for different audiences."

Others like Daniel Lipshitz, of bitcoin infrastructure company Gap 600 were more willing to believe. Lipshitz said, "I think it would be good news if Satoshi Nakamoto is found."  

Dr Garrick Hileman, a professor and an economic historian at the London School of Economics who has studied the birth of Bitcoin in depth said, "It is not clear to me that if Craig Wright is Satoshi, or if its someone else, that this is relevant to Bitcoin these days. Some would argue that we are now living in a post-Satoshi world. But I think Satoshi does matter, we should not dismiss their contribution."

"The industry has moved. The investment and interest is going into more and more non-currency uses," Dr. Hileman added. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: australia, bitcoing, internet, tehnologie, wright, craig, valuta, economie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.