Logo

Efectele atacului din Paris in Suedia

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 3375 times
Efectele atacului din Paris in Suedia Image

Efectele atacului din Paris in Suedia

RO

STOCKHOLM: Suedia nu mai fost niciodată atât de neliniștită – noi, suedezii, știm că în lume are loc un război, dar rareori a ajuns la granița noastră. Acum însă, e diferit. Nici nu a trecut bine o săptămână de la atacurile din Paris și deși atacatorii au fost capturați (investigațiile continuă), se pare că Suedia este încă neliniștită.  

Un aeroport major a fost nevoit să-și închidă porțile în urma unei amenințări cu bombă, iar în presă au apărut rapoarte din partea agențiilor de securitate confom cărora Parlamentul este sub amenințare. Ceea ce obișnuia să fie o întâmplare distantă pare acum foarte reală – mai aproape și mai înspăimântătoare. Tensiunea din aer e palpabilă – sistemul a avut deja de suferit deoarece un număr record de refugiați și imigranți au trecut granița în Suedia. Procesele normale au fost întârziate și se pare că tensiunile ce au existat deja continuă să crească. Suedia este una dintre cele mai nerasiste țări din lume dar se pare că semințele pentru schimbare au fost deja plantate (eu sper într-adevăr că greșesc și că asta e doar o presupunere din partea unui om stresat de zilele negre și întunecate ale lunii noiembrie).  

Europa a rămas ceva timp un continent divizat – fără a ne întoarce în istorie (știm asta foarte bine) a existat un sentiment în ultimul deceniu în Europa care a ajutat continentul să se unească. Granițele din ce în ce mai puține în cadrul Uniunii Europene au ajutat mult – aceeași monedă, reguli ușoare de călătorit, comerțul, toate acestea au ajutat țara să crească, dar se pare că lucrurile se schimbă din nou.

Acum, noi sperăm că evenimentele din Franța vor fi ultimele de felul acesta și că nu vor mai exista atacuri nicăieri în lume – dar acest tip de speranță și gândire delirantă nu ajută pe nimeni. Odată ce praful începe să se aștearnă, pare că teroarea a ajuns și la oamenii de rând acum iar pentru asta, toți o ducem un pic mai rău.

Prosperitate, pace și creștere – să sperăm că vor mai exista. Imperiul terorii, să sperăm totuși că va fi distrus în curând.   

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.ktla.com

EN

STOCKHOLM: Sweden has never been this edgy before – we Swedes know that there is a war going in the world but it has seldom reached our shores; now for once it is all very different. It has not even been a week since the Paris attacks and although the perpetrators of the attack have been targeted and captured (investigations are still under way), for once it seems that Sweden is on edge.

A major airport had to close operations because of a bomb threat and intelligence reports have surfaced that say that Swedish parliament is under threat. What used to seem like a distant happening, seems to be much more real – closer and for once more scary. The tension in the air seems palpable – the system has already suffered this year as record refugees and migrants have crossed over in Sweden. Normal processes have been delayed and it seems that the tensions that existed continue to increase. Sweden still is one of the most racism free countries in the world but it seems that seeds are being sown for the change (I truly hope and believe that I am wrong and that this is just an assumption from a man stressed by the cold dark days of November).

Europe has for some time remained a continent divided – without going into the history (we all know that very well) there was a feeling that the last decade has seen Europe coming together. The diminishing boundaries with European Union has helped – same currency, easy travel regulation, open trade felt like helping it grow together however it seems that the rifts are slowly becoming to widen again.

Right now, we are all hoping that the events in France appear to be the last of their kind and there are no further attacks anywhere in the world – such hope seems to be wishful thinking and delusional thinking help no one. As the dust continues to settle, it seems that terror has finally begun to reach the ordinary people now and for that, we are all a little worse off.

Prosperity, peace and growth – hopefully there will be more of it. The reign of terror, well one can hope that it gets diminished soon. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: paris, atac, franta, isis, musulman, bataclan, teatru,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.