Logo

Educatia in Nepal si Myanmar

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4754 times
Educatia in Nepal si Myanmar Image

Educatia in Nepal si Myanmar

RO

Educația este foarte importantă pentru dezvoltarea unei țări. Educația joacă un rol important în găsirea unui job și dezvoltarea țării. Educația îi ajută pe oameni să cunoască mai multe și să înțeleagă anumite aspecte ale vieții. Începând de la școală, apoi facultatea cu diferitele forme de educație și categorii, sistemul educațional modelează personalitatea și pe om în sine. Educația nu echipează omul cu cunoștințe, ci cu valori morale și etice care îl învață cum să se comporte și cum să aducă o schimbare în societate. De aceea, educația are un impact major asupra creșterii unei țări.

Haideți să vedem cum arată sistemul educațional din Nepal și Myanmar 

Nepalul este o țară asiatică numită și țara Munților Himalaya. Este una ditnre cele mai mici țări din lume, pe teritoriul căreia se întind Munții Himalaya și vârful Himalaya. ¾ din teritoriul Nepalului este înconjurat de India și ¼ de China. Sistemul educațional din Nepal este format dintr-un nivel primar, unul secundar și unul de studii superioare. De la nivelul primar până la cel secundar avem școala, iar cel de studii superioare se referă la facultate și Master. Educația primară este formată din 5 clase, educația secundară este formată din clasele 6-10, educația secundară superioară este formată din clasele 11 și 12, iar studiile superioare se referă de obicei la programele de licență și Master. Nepalul urmează sistemul educațional tradițional din India. Au existat câteva schimbări minore în acest sistem educațional de la început, dar lucrul trist este că educația nu este la fel de bună precum în alte țări. Aici, sistemul educațional nu este finanțat cum trebuie, iar școlile publice oferă o educație proastă. Valoarea educației este mică în Nepal, deoarece oamenii se chinuie să fie educați și să își trimită copiii departe pentru a fi educați.  

Sistemul educațional din Myanmar

Există totuși o speranță că lucrurile se îmbunătățesc în Myanmar deoarece mult așteptata reabilitare a studiilor superioare a început în Myanmar. La fel ca și în India, sistemul educațional din Myanmar este format din nivelul primar, secundar, liceu și studii superioare. Sistemul primar este de obicei format din clasa 1-5, cel de-al doilea 6-10, liceul cuprinde clasele 11-12, iar studiile superioare sunt realizate la Universități. Myanmarul a lansat o facilitate pentru studiile superioare acum câțiva ani, iar mulți așteaptă să fie dată în folosință deoarece a fost oprită de către armată. Astăzi însă au Universități, colegii și multe instituții educaționale care oferă cele mai bune servicii educaționale posibile pentru ei.  

Oamenii din Myanmar care se bucură azi de posibilitatea de a studia la Universități trebuie să îi mulțumească lui Daw Aung San Suu Kyi, liderul protestului studenților din Burma. În 1988, Universitățile și colegiile erau închise din cauza unor proteste ale studenților împotriva guvernului și s-au deschis după 2 ani, dar guvernul a încercat pe toate căile să îi țină pe studenți departe de proteste. Studiile superioare nu erau de calitate, iar studenții nu erau mulțumiți de educația proastă primită din cauza presiunii venite de la guvern. Dar astăzi, ei se bucură de studii superioare, iar în țară se pot obține tot felul de titluri și se oferă studii superioare de calitate.  

Autor: Axebee - India
Traducător: Raluca Ivanovici 
Sursa photo: www.rhest.org

EN

Education is very important in the development of a country. Education plays an important role in the employment and growth of a country.  Education helps the people to get knowledge, understanding and maturity at various aspects of life. Starting from the school then college with different forms of education and categories education shapes a man and moulds his personality. Education is not equipping a person with subject knowledge but with value, moral and ethics to behave and to bring change in the society. That is why education impacts the growth of a country.

Let us see the education system of Nepal and Myanmar

Nepal is an Asian country and it is called as land of Himalayas. It is the one of the smallest country in the world with beautiful Himalaya Mountain and peaks of Himalaya. The 3/4th of Nepal is surrounded by India and 1/4th by China. The education system in Nepal comprises primary level, secondary level, higher secondary and higher education. The primary level to the higher secondary level is school system and the higher education is Bachelor and Master Degree programs.  Primary education is classes 1 to 5 and the secondary education is 6-10, the higher secondary is 11th and 12th class and the higher education is usual Bachelors and Masters Degree education. Nepal follows the traditional Indian school system. There have been minor changes in Nepal education system from the beginning but the sad fact is the education is not as standard as other countries have. They fall short of funds for education and the public schools especially have poor education. The value of education is low in Nepal as they are struggling for proper education they send their children away to finish their studies.

Myanmar Education system   

There are better signs of hope for education in Myanmar as the much awaited rehabilitation in higher education has begun in Myanmar. Same like India the education system in Myanmar consists of primary education, secondary education, high school education and higher education. The primary education is as usual classes 1 to 5 and the secondary education is classes 6 to 10, high school is 11th and 12th classes and the higher education is college degrees. Myanmar has initiated higher education facility couple of years back, which is most anticipated as it was suppressed by the military rule. Today they have colleges, universities and many educational institutions that provide best education services as far as it is possible for them.

The people of Myanmar who welcome the rehabilitated higher education thank Daw Aung San Suu Kyi leader of Burmese student protest. Back in 1988 the universities and colleges were closed due to the student protests against the government and it was opened after 2 years but the government attempted all the possible ways to keep the students from protests. The higher education was not proper and students are not satisfied of such education due to the severe pressure from the government. But today they have good higher education free from all the government pressures and the country has various degree colleges that value and provide quality higher education.

Author: Axebee - India

Share it!
Tags: india, nepal, pakistan, educatie, facultate, scoala primara, myanmar, studii,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.