Logo

Economia americana stagneaza!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 8555 times
Economia americana stagneaza! Image

Economia americana stagneaza!

RO

Victoria lui Donald Trump din noiembrie 2016 a dat un imbold puternic economiei americane. De atunci, Dow Jones au atins numere record în fiecare săptămână, trecând și de cifra de 21.000 mark.

Adevărul este că PIB-ul din 2016 a fost de doar 2,95%, cel mai prost PIB din America din 1959. Există și multe alte semne critice care indică faptul că economia americană s-a dus la fund.

Haideți să vedem de ce.

Semnul #1: Cererea de credite scade.

Peste tot în Statele Unite, cererea de credite scade, un lucru negativ pentru bănci. Se pare că există puțină cerere de credite în economie. Numărul oamenilor care iau credite private, pe afaceri sau imobiliare a scăzut și nimeni nu poate să spună de ce.

Amintiți-vă că Statele Unite are o economie bazată pe consumator – consumul generează 70% din activitatea financiară din Statele Unite. Așadar, dacă consumul scade – ceea ce indică scăderea în numărul de credite – atunci economia ar putea foarte bine să scadă.

Semnul #2: Veniturile fiscale scad.

Principalul semn al unei economii sănătoase este venitul ridicat câștigat din taxele pe corporații. Cu toate acestea, în Statele Unite, veniturile fiscale pe corporații scad. Nimeni nu poate să explice însă de ce.

După cum spune Dr. Lacy Hunt de la Hosington Investment Management: „acest indicator a mai scăzut înainte de recesiunea din al doilea război mondial. Sugerează că aceste corporații din Statele Unite trec printr-o perioadă în care profitul lor scade.”

Semnul #3: Rezerva Federală a fost foarte activă.

Un motiv pentru care Alan Greenspan este considerat a fi cel mai important președinte al Rezervei Federale din istorie a fost faptul că nu a făcut nimic – nu a încercat să afecteze dobânzile, să țină dobânda mica și a lăsat economia să meargă cum vrea ea. Greenspan a fost desigur președintele Rezervei Federale în 1990, când economia americană este puternică.

Astăzi, actualul președinte al Rezervei Federale, Janet Yellen, a ales un drum exact invers. Ea s-a implicat direct în politica monetară și a tot ridicat în mod constant rata dobânzilor. Dobânzile mari sunt bune pentru economii, dar afectează puternic cererea consumatorului.

După cum explică Dr. Lacy: „când rezerva federală scade, ei spun că economia merge prea bine potrivit standardelor noastre … noi vrem ca economia să aibă mai puțin bani și o creștere mai mare a creditelor, dar vrem și o activitate economică mai puțină. Ei spun că în momentul de față, toți indicatorii arată că economia americană o ia la vale.”

Semnul #4: Randamentele obligațiunilor Trezoreriei SUA stagnează.

Obligațiunile Trezoreriei SUA sunt considerate a fi cea mai sigură investiție din lume. Aceste obligațiuni au un termen de 30 de ani și sunt considerate a fi o valoare de referință a economiei americane. În momentul de față, se pare că obligațiunile Trezoreriei stagnează, iar prețul lor este mai mic decât până acum. Prețul lor a scăzut cu 15 puncte anul acesta. Acest lucru vă arată situația în care se află economia americană în momentul de față. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.cbsnews.com

EN

There has been a definite enthusiasm in the US economy following Donald Trump’s major victory in the US Presidential Election of November 2016. Since then, the Dow Jones has been hitting record highs every week, even crossing the 21,000 mark.

But the fact is the GDP growth in 2016 was only 2.95 percent, this was the worst America has had since 1959. There are other critical signs that indicate that the US economy has been floundering.

Let’s see why.

Sign #1: The Credit demand is going down.

Across the US, the credit demand is turning negative for bank lending. There seems to be little pent up demand for loans in the economy. The number of people taking consumer, business and real estate loans has stagnated and nobody has been able to say why.

Remember, the US is a consumer economy – consumption makes up for 70 percent of all financial activity in the US. So if the consumption was to go down – which the fall in credit demand indicates – then the economy may well be on the verge of slowing down.

 Sign #2: Tax receipts are getting lower.

The sign of a healthy economy is higher revenue earned from corporate taxes. However, in the US, the corporate tax receipts are going down. Nobody has been able to explain why in a reasonable manner.

 As Dr. Lacy Hunt of Hosington Investment Management says, “This indicator has turned down prior to every post-WWII recession. It suggests that America’s corporations are experiencing a deterioration in earnings.”

Sign #3: The Federal Reserve has been very active.

One reason why Alan Greenspan is considered to be the greatest chairman of the Federal Reserve in history was that he did nothing – he did not tinker with the interest rates, kept the interest rate low and let the economy do its thing. Greenspan was of course the chairman of the Federal Reserve during the 1990s, when the US economy was very strong and booming.

Today, the current chairperson of the Federal Reserve Janet Yellen has been taking the opposite route. She has been actively managing the monetary policy and raising interest rates gradually. Higher interest rates are good for saving but bad for fuelling consumer demand.

 As Dr. Lacy explains, “When the Fed tightens, they are saying the economy is doing too well by our standards… we want the economy to have less money and credit growth and we want less economic activity. They are saying this at a time when the best economic indicators are in a downturn.’’

 Sign #4: The US Treasure bond yields are flattening out.

 The US Treasury bonds are considered to be the safest investment in the world. These bonds run for 30 years and are considered to be the benchmark for the US economy. Right now, it seems that the Treasury bonds are flattening out, and have a lower yield curve than before. The Treasury bond yield has been down by 15 basis points this year. This goes to show that all is now well with the US economy.

Author: Raghav Hegde - India 

Share it!
Tags: usa, economie, dolar, lume, venit, taxe, impozite, america,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.