Logo

Dream Theater Album

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8597 times
Dream Theater Album Image

Dream Theater Album

RO
Dream Theater se va întoarce să lucreze în lumea muzicii, după ultima dată, când au lansat un album în 2013. Din 2003 până în prezent, Dream Theater şi-au lansat câte un album la fiecare doi ani. Dream Theater va lansa un nou album în 2015 și va organiza un turneu mondial în 2016. Anterior, Dream Theater au lansat un album Octavarium (2005), Systematic Chaos (2007), Black Clouds & Silver Linings (2009), A Dramatic Turn of Events (2011) și Dream Theater (2013). Odată ce am calculat ciclul, atunci înseamnă că Dream Theater va lansa un nou album în 2015. Se va întâmpla asta cu adevărat?

Până acum, Dream Theater nu au început încă să pregătească un nou album. "Evident, noi deja știm ce vom face pentru următorul album. Dar, desigur, nu-l vom scrie deloc în tot acest timp. Îl vom scrie anul următor, vom înregistra și îl vom lansa la sfârșitul anului 2015", spune vocalistul James LaBrie. Noul plan de lucru al Dream Theater este extins ulterior la ritualul circuitului turneului mondial. Nu multe lucruri sunt dezvăluite de către James LaBrie despre cel de-al 13-lea album al Dream Theater deoarece noul album va începe doar în 2015. Amintiți-vă că Dream Theater lansează mereu un album cu melodii neobișnuite.


Autor: Pieter Djatmiko - USA
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.popmatters.com

EN
Dream Theater will be back again to work in the music world, after last time, they released an album in 2013 ago. Since 2003 until today, Dream Theater has always routinely released their album every two years. Dream Theater will release a new album in 2015 and will hold a world tour in 2016. Previously, Dream Theater had released an album Octavarium (2005), Systematic Chaos (2007), Black Clouds & Silver Linings (2009), A Dramatic Turn of Events (2011) and Dream Theater (2013). If we calculated the cycle, then Dream Theater will release a new album again in 2015. Whether it really happened?

But it turns out this far, Dream Theater has not yet started to prepare a new album. "Obviously we already know what we will do for the next album. But, of course we do not write it at all this time. We will write the next year, do the recording and release it at the end of 2015, "says vocalist James LaBrie. Dream Theaters new work plan is later extended to the ritual world tour circuit. Not many things are revealed by James LaBrie about their 13th album Dream Theater later because the new album will just started on work in 2015. Remember that Dream Theater always release an album with songs that unusual.


Author: Pieter Djatmiko - USA

Share it!
Tags: Dream Theater, album nou, A Dramatic Turn of Events


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.