Logo

Dominicanii nu il vor pe ambasadorul american gay!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4411 times
Dominicanii nu il vor pe ambasadorul american gay! Image

Dominicanii nu il vor pe ambasadorul american gay!

RO

Ambasadorul american în Republica Dominicană este criticat intens în țara conservatoare creștină din cauza homosexualității sale. Săptămâna trecută, ambasadorului Brewster i s-a interzis să țină un discurs în fața studenților de la Colegiul Sf. Ioan Botezătorul.  

Peste 30.000 de oameni au semnat o petiție pentru Casa Albă în care cer concedierea ambasadorului Brewster. Ei au declarat că își va folosi poziția pentru a promova o agendă radicală pro-homosexualitate în țara conservatoare, ceea ce afectează puternic tradițiile și obiceiurile din Republica Dominicană și încalcă legile internaționale.  

Ambasadorul Brewster este căsătorit cu Bob Satawake care stă cu dânsul în capitala Republicii Dominicane. Episcopii catolici din Republica Dominicană l-au acuzat pe Ambasadorul Brewster că îl „plimbă pe bob Satawake peste tot ca și soțul lui, ceea ce îi afectează pe părinți, care au dreptul de a determina cum vor fi educați copiii lor și care consideră că acest lucru afectează valorile pe care vor să le insufle copiilor lor.”

Înainte de a fi numit ambasador în Republica Dominicană, James Brewster a fost un activist pentru drepturile homosexualilor cunoscut în Statele Unite și care ocupase poziția de vicepreședinte al Consiliului NGBT a Comitetului Național Democrat și fusese director al Campaniei pentru Drepturile Omului.  

Departamentul de stat american l-a sprijinit pe ambasadorul Brewster. Samantha Power, ambasadorul american la ONU a declarat că drepturile homosexualilor și transsexualilor au devenit „parte din AND-ul politicii noastre externe.”

Ambasadorul Brewster s-a apărat spunând că „aceasta este o tranziție socială ce are loc în Republica Dominicană, o conversație ce trebuie să aibă loc. Ceea ce vedem astăzi este o tactică tradiționale de a-i împinge pe oameni înapoi în carapacea lor, de a-i împinge pe aliați înainte ca aceștia să ni se alăture și să apere drepturile celor marginalizați. pentru mine, pentru Bob, noi știm că președintele ne sprijină. ”

Un membru de la conducerea Bisericii Catolice din Republica Dominicană, cardinalul Nicolás de Jesús López Rodríguez de la Arhiepiscopia din Santo Domingo a folosit cuvinte anti-homosexuale împotriva lui Brewster. Ambasadorul a răspuns spunând că „așa a fost mereu, deci nu mă mai miră nimic. Chestia dezamăgitoare pentru mine e că reacția lui nu se aseamănă deloc cu cea a liderului Bisericii Catolice de la Roma.”  

„Din perspectiva Statelor Unite, noi nu discutăm cu alți diplomați folosind limbajul urât și discriminator pe care ei îl folosesc când discută cu noi. Noi respectăm alte guverne” a adăugat ambasadorul Brewster.  

Ambasadorul Brewster a cerut Bisericii Catolice să o ia mai încet cu ura: „eu sper că Vaticanul – deoarece nu vom face asta cu oficialii lor – va înțelege și va condamna acele cuvinte folosite de oficialii din orice guvern, în special față de unul dintre cei mai puternici aliați ai lor, Statele Unite și față de reprezentantul personal al președintelui în țara lor.”  

Ambasadorul Brewster și soțul lui Satawake sunt cei mai mari susținători ai drepturilor comunității LGBT din Republica Dominicană.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător. Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.dailymail.co.uk

EN

The U.S. Ambassador to the Dominican Republic James Brewster is under a lot of fire in that conservative Christian country because of his homosexuality. Last week, Ambassador Brewster was banned from addressing students at the College of St. John the Baptist.

Over 30,000 people have signed a petition to the White House urging Ambassador Brewster’s removal from his post. They say that he has been using his position to promote his radical homosexual agenda in the conservative country, disparaging the customs and traditions in the Dominican Republic and violating international law.

Ambassador Brewster is married to Bob Satawake, who stays with him, in the capital of the Dominican Republic. The Catholic Bishops in the Dominican Republic have accused Ambassador Brewster of “parading Mr. Bob Satawake as his husband, causing great distress among parents, who have the right to determine how their children will be educated and feel that these visits area an imposition of values contrary to what they are trying to instill in their children.”

Before being appointed as Ambassador to the Dominican Republic, James Brewster was a noted gay activist who served as the National NGBT Co-Chairman of the Democratic National Committee and as director of the Human Rights Campaign.

U.S. State Department has stood by Ambassador Brewster. Samantha Power, the U.S. Ambassador to the U.N. said that homosexual and transsexual rights were “weaved into the DNA of our foreign policy.”  National Security Advisor Susan Rice reiterated the Obama administration’s strong support to Brewster.

Ambassador Brewster defended himself, saying, “This is very much a social transition that is happening in the Dominican Republic, a conversation that’s needed to happen. What we’re seeing is traditional tactics that people use to push people back in the closet, to push allies back from wanting to come out and support the rights of those who are marginalized. For me, for Bob, we know we have the support of the president.”

A top member of the Catholic Church in the Domincan Republic, Cardinal Nicolás de Jesús López Rodríguez of the Archdiocese of Santo Domingo has used anti-gay slurs against Brewster. The ambassador said in response, “He’s been consistent, so I wouldn’t use the word surprise. The disappointing thing for me is that I don’t see that as something that you’re hearing from the leader of the Catholic Church in Rome.”

“From the United States perspective, we do not speak to other diplomats in the tone or in the vile language that is spoken to with us,” That’s a respect that we have of other governments,” Ambassador Brewster added.

Ambassador Brewster called upon the Catholic Church to tone down their rhetoric: “I would hope that the Vatican — as we would not do that with their officials — would understand and condemn those types of words to any official with any government, but especially with one of their strongest allies, which is the United States, and to the president’s personal representative in the country.”

Ambassador Brewster and his husband Satawake have emerged as the biggest supporters of LGBT causes in the Dominican Republic.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: usa, republica dominicana, catolici, vatican, lgbt, gay, homosexual, ambasador, preoti, biserica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.