Logo

Disputa din Marea Chinei de Sud

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4691 times
Disputa din Marea Chinei de Sud Image

Disputa din Marea Chinei de Sud

RO

Relația Australiei cu China și Statele Unite ale Americii (SUA) devine din ce în ce mai complicată. Unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali din Pacific, China este un element integrant pentru siguranța domestică și prosperitatea economică a Australiei. Cu toate acestea însă, acțiunile Chinei din Marea Chinei de Sud, împreună cu relația de securitate domestică de lungă durată a Australiei cu Statele Unite amenință echilibrul delicat din regiunea Australasiană din Pacific. Pentru a evita escaladarea situației și izolarea de restul lumii, Australia trebuie să fie o forță de stabilizare, să aibă grijă și să analizeze interacțiunile dintre superputerile mondiale și cele regionale ce au loc în Marea Chinei de Sud.    

O scurtă istorie a disputelor din Marea Chinei de Sud

Marea Chinei de Sud este o regiune foarte disputată din Oceanul Pacific. Din punct de vedere strategic și economic, Marea Chinei de Sud este o poartă vitală pentru comerț pentru China, Vietnam, Japonia, Indonezia, Filipine și Coreea de Sud. Mai mult chiar, Marea Chinei de Sud conțoine și posibile zăcăminte de petrol și gaze. China a susținut de mult timp că Marea Chinei de Sud și insulele din apropiere îi aparțin ei. Dacă Marea Chinei de Sud ajunge în posesia Chinei, atunci chinezii vor avea control asupra tuturor bărcilor comerciale ce intră în Pacific. Acest lucru îi va oferi Chinei abilitatea de a viza anumite bărci și de a opri accesul celor din Japonia și Coreea de Sud, iar acestea nu vor mai putea primi importurile cruciale de combustibil și materiale prime. Și Japonia susține că Marea Chinei de Sud îi aparține ei, dar și alte națiuni din Pacific. Tensiunile din regiune au atins punctul maxim când s-a descroperit că China aducea din ce în ce mai multe nave și bărci în Marea Chinei de Sud și construia insule echipate cu baze aeriene, hangare și tot felul de alte facilități. Infrastructura militară chineză mutată pe aceste insule a speriat Statele Unite, care imediat a cerut explicații Chinei folosind forță militară. Tensiunile au escaladat de atunci între China și Statele Unite și aliații din sud-estul Asiei.

Angajamentul Australiei

În ciuda relației importante a Australiei cu China, aceasta rămâne un aliat apropiat al Statelor Unite și o țară foarte suspicioasă în ceea ce privește intențiile Chinei în Marea Chinei de Sud. Statele Unite și-a mărit prezența militară în nordul Australiei, a instat baze militare unde trimite militarii Marine Corps. Australia a găzduit multe exerciții aeriene și navale pentru armata Statelor Unite și Indoneziei. Este clar că dacă tensiunile ar escalada într-un conflict armat în Marea Chinei de Sud, Australia ar fi de partea Statelor Unite și a aliaților săi din sud-estul Asiei. Acest sprijin s-ar manifesta în principal prin capacitatea logistică. Australia de Nord ar deveni un loc pentru adunare, o stație de alimentare cu combustibil și un centru operational. Cu toate acestea, forțele militare australiene vor juca și ele un rol important în acest conflict, vor lupta împotriva Chinei cu forțele navale și vor bombarda țara.

Pentru a se evita acest conflict devastator, este crucial ca Australia să nu fie atrasă într-un atac ostil împotriva Chinei. Mai mulți indivizi din guvernul Statelor Unite au fost acuzați că ar fi incitat în mod deschis China prin discursuri foarte agresive și foarte multe conferințe de presă agresive. Australia trebuie să fie o forță care să medieze și să mențină echilibrul în Pacific și mai încolo între toate puterile regionale. Prosperitatea Australiei și securitatea populației sale depend de pasajul sigur și de vasele comerciale, de acordurile cu partenerii din Pacific și de relațiile foarte bune cu țările puternice care gândesc la fel. Menținerea acestor condiții înseamnă că Australia trebuie să mențină o abordare echilibrată și multilaterală asupra problemei complicate a Mării Chinei de Sud.

Autor: Alexander Burns - Australia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.afr.com

EN

Australia: A Fine Line in the South China Sea

Australia’s relationship with China and the United States of America (USA) are becoming increasingly complicated. As its largest trading partner in the Pacific, China is an integral component in Australia’s economic prosperity and domestic security. However, China’s actions in the South China Sea, coupled with Australia’s longstanding security relationship with the USA threaten the delicate balance in the Australasian region and greater Pacific. In order to avoid escalating tensions and isolation in the international world, Australia must be a force of stability, caution and arbitration between superpowers and regional powers in the South China Sea.   

Overview of dispute in the South China Sea

The South China Sea is a heavily disputed region within the Pacific Ocean. Strategically and economically, the South China Sea is a vital commercial gateway for China, Vietnam, Japan, Indonesia, Thailand, The Philippines and South Korea. Moreover, the South China Sea may also contain potentially lucrative depositories of oil and gas. China has asserted a historical claim to the South China Sea and the islands within the area. If the South China Sea falls under the sway of China, it would give the Chinese control over the majority of merchant shipping passing through the Pacific. This would give China the ability to target merchant vessels and cut off Japan and South Korea from crucial fuel and raw material imports. Japan also asserts a claim to the South China Sea along with several other Pacific nations. Tensions within the region came to a climax when it was discovered that China was dramatically increasing its naval presence in the South China Sea and constructing artificial islands equipped with airbases, hangars docking facilities and habitation blocks across the region. The extensive installation of Chinese military infrastructure prompted the USA to challenge China’s maritime claims with substantial shows of military force. Tensions have steadily escalated between China and the USA and its South-East Asian allies.

Australia’s commitments

Despite Australia’s significant trading relationship with China, it remains closely allied with the USA and heavily suspicious of Chinese intentions in the South China Sea. The USA has recently expanded its military presence in Northern Australia, installing bases intended for the deployment of US Marine Corps. Australia has also hosted numerous joint naval and aerial exercises with the USA and Indonesia. It is almost certain that if tension in the South China Sea spilled into outright conflict, Australia would support the USA and its South-East Asian allies. This support would likely manifest in a logistical capacity; Northern Australia would act as a staging ground, refuelling station and operational centre. However, Australian military forces would likely play a role in any conflict, supporting naval, bombing or interdiction action against China.

In order to avoid such a devastating and drawn out conflict, it is imperative that Australia is not drawn into overtly hostile action against China. Individuals with the United States Government have been accused of inciting open hostility with China in overly aggressive speeches and press conferences. Australia must act as a mitigating and mediating force between all regional powers in the Pacific and abroad. Australia’s prosperity and the security of its people are reliant on the safe passage of merchant vessels, trade with Pacific partners and security relationships with powerful, likeminded countries. Maintaining these conditions will require a balanced, multilateral approach to the complicated issue of ownership of the South China Sea and Australia must lead the way.

Author: Alexander Burns - Australia

Share it!
Tags: china, usa, australia, marea chinei de sud, disputa, filipine, vietnam, conflict,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.