Logo

Danemarca/ Lege controversata pentru refugiati, acceptata!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4313 times
Danemarca/ Lege controversata pentru refugiati, acceptata! Image

Danemarca/ Lege controversata pentru refugiati, acceptata!

RO

STOCKHOLM: Parlamentul danez a votat în favoarea unei legi controversate conform căreia imigranții și cei care caută azil în țară vor trebui să predea lucrurile de valuare pentru o perioadă nedefinită. Deși lucrurile care ar putea avea o valoare sentimentală, precum inele de logodnă sau verighete, acestea nu intră în categoria bunurilor confiscabile.  

Legea a fost dezbătută și comparată cu cea aflată deja în vigoare conform căreia cei care caută ajutor financiar trebuie să-și vândă bunurile și să atingă un anumit prag economic. Toți cetățenii țării, care doresc ajutor, trebuie să-și vândă proprietățile pentru a putea fi acceptați pentru ajutorul financiar.  

Aceasta nu a fost singura schimbare, există și multe altele care transformă procesul de a obținere a permisului de ședere în țară mai complex. Vor fi mai multe cecuri, mai multe procese ce durează mult și mai mult timp până când permisele de ședere daneze vor fi aprobate.  

Imigranții care au intrat în țară au voie să poarte bunuri de până la 1000 de lire. Orice alte bunuri deasupra acestei limite trebuie confiscate de către stat. Acest lucru nu se va aplica lucrurilor cu o valoare emoțională – orice alte lucruri vor intra în această categorie.  

Alte schimbări includ faptul că imigranții nu vor putea să sune alți locuitori pentru a se întâlni pentru cel puțin 3 ani. S-au mai adăugat doi ani aici, înainte oamenii își puteau contacta rudele după un an. Durata permisului de ședere temporar este de asemenea restricționată.  

Mai devreme anul acesta, când legea a fost făcută publică, părea ca ceva fantastic ce nu va putea fi aprobat niciodată. A fost criticat și în Danemarca, și în afara acesteia. Acum, în doar o lună, a fost aprobată și transformată în lege. Se poate vedea așadar că singurul scop al acestor măsuri stricte este descreșterea numărului de oameni care vor să locuiască în Danemarca sub o formă de azil, ca imigranți sau ca refugiați.  

Potrivit estimărilor biroului de recensământ, țara poate să sprijine doar 20.000 de refugiați noi în 2016. Potrivit aceleiași organizații, în 2015, în jur de 15.000 de oameni au primit protecție în Danemarca.  

Acum că Danemarca a acceptat această lege controversată, se pare că presiunea va crește pe celelalte țări scandinave de a lua măsuri similare. Haideți să vedem ce va face Suedia de exemplu după această decizie a Danemarcei.  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.bbc.co.uk

EN

STOCKHOLM: The Danish parliament has voted in the favor of a highly controversial bill that calls for taking the valuable of immigrants and asylum seekers over a definite amount. Although items that carry emotional attachment to the people, like wedding and engagement rings are deemed to not fall in the category.

The bill was argued to be in line with the already practiced law in country that requires from people asking for financial aid to sell their assets above a certain economic threshold. All the citizens of the country, who wish to ask for aid, have to sell their properties to remain eligible for financial aid.

This has not been the only change, there are others as well including the added complexity in the process of getting residency to the country. There will be more checks, sterner processes and longer time period before people will be handed Danish residencies.

The immigrants entering the country are now allowed only to carry valuable until a 1000 pound limit. Anything above that, the state has a right to confiscate that amount. This is not going to be applicable with things of emotional value – everything else will fall in this bracket.

Other changes include that the immigrants won’t be allowed to call their residents to meet them for at least three years. There has been addition of two years in this duration, earlier people could contact and call their relatives after one year. The residence permit duration for the temporary pass is also being restricted.

Earlier this year when the bill came into public notice, it was looked as something that could never be approved. It was criticized both from within and outside of Denmark. Now within a span of a month, it has been turned into a law. It can safely be seen that the sole purpose of such stricter means is to decrease the interest of people wishing to live in Denmark as asylum seekers, migrants and refugees.

According to the estimates of the census bureau of the country, the country can support up to 20,000 new refuges in the year 2016. According to the same organization, around 15,000 people were given protection in the country in 2015.

Now that Denmark has passed the controversial bill, it seems that pressure will be increased on other Scandinavian countries to take similar measures. Let us see how countries like Sweden and Norway deal with this new development.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: danemarca, scandinavia, lege, refugiati, islam, siria, musulmani,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.