Logo

Cum vad tinerii din Cuba schimbarile?

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5650 times
Cum vad tinerii din Cuba schimbarile? Image

Cum vad tinerii din Cuba schimbarile?

RO

Între un sit de construcții și ruinele unor vechi case coloniale, se desfășura un joc de basket, și întregul cartier se adunase pe strada plină de pietriș pentru puțină distracție nocturnă.

Nu era mult. O podea de ciment roasă, un panou rupt și o bucată de barei pe post de coș. Dar, cum se întâmplă de obicei, prețul era pe măsura așteptărilor: nimeni nu plătea nimic pentru a se bucura de aerul de pe malul mării, de asfințit sau de meci, în timp ce participau la un moment ce va rămâne întipărit în timp și în mințile tuturor.  

Și asta, pentru mulți, era problema.

În timp ce presa era plină de știri despre noua ambasadă americană, care s-a redeschis pentru prima dată în mai mult de 50 de ani, tinerii din Cuba au discutat foarte puțin despre schimbările ce au loc în țara lor.  

„Schimbare? Viața mea nu se va schimba” a spus Yunior Rodriguez Soto, de 17 ani, care se afla lângă terenul de basket cu câțiva prieteni. „Adică, uite cum trăim, cum jucăm” a spus el, arătând către coș, care stătea într-o parte. 

A făcut o pauză. Mingea a ieșit de pe teren și un prieten a fugit să o aducă înapoi. Schimbarea, în mintea lui, va veni în ciuda guvernului, nu din cauza acestuia.

„Ei nu vor lăsa asta să se întâmple” a spus el, referindu-se la guvernul din Cuba. „Așa sunt ei.”

S-au realizat multe schimbări istorie în Cuba, guvernul încercând să facă pași înspre deschiderea economiei țării către piețele internaționale și înspre restabilirea relațiilor cu Statele Unite pentru prima dată în jumătate de secol. Pentru mulți, acest lucru a adus speranță.  

Dar în rândul tinerilor din Cuba plutește un aer de cinism care văd idealurile revoluției lui Fidel Castro ca fiind la fel de vechi ca mașinile care trec pe străzile din Havana. Odată făceau parte din viața de pe insulă, dar acum sunt relicve ale unei ere trecute, îndepărtate din imperativele economice care îi împing pe tineri să fugă în număr cât mai mare.  

Oricât de mult ar aprecia tinerii reformele economice și politice, aceste schimbări nu le vor afecta viețile în viitorul apropiat. Schimbările acestea vor veni încet, oprite de dorința liderilor de a avea prosperitate și determinarea acestora de a menține controlul asupra țării.

Chiar dacă deja există dovezi ale schimbărilor pe străzile din Havana – cluburi, baruri și restaurante noi care vor rivaliza cu vecinii mai bogați din Caraibe – viața nu s-a îmbunătățit prea mult pentru cubanezi. Asta ar putea fi cea mai mare provocare a guvernului cubanez: să îndeplinească așteptările tinerilor.

„Până acum, singura modalitate de a vedea vreo schimbare este să te uric într-o barcă și să navighezi” a spus adyan Roa Santana, de 20 de ani, un jucător de baseball din Cuba, care a făcut asta în decembrie anul trecut.

Pe 30 decembrie, la aproximativ două săptămâni după ce guvernul a anunțat că va reforma relațiile diplomatice cu Statele Unite, Roa Santana s-a urcat într-o barcă, destinația fiind Statele Unite, o barcă pe care a construit-o din lemn cu un prieten. După câteva zile pe mare, a fost capturat de Paza de Coastă din Statele Unite. 

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.sfbayview.com

EN

 Wedged between a construction site and the shells of once grand colonial homes, a basketball game was underway, the neighborhood pouring into the rubble-strewn street for some evening entertainment.

It wasn’t much. A chewed concrete floor, a splintered backboard and a piece of bent rebar for a hoop. But as entertainment went, the price was right: No one paid a thing to enjoy the seaside air, the sunset or the game as they soaked up a snapshot of life seemingly preserved in time.

And that, to many in attendance, was precisely the problem.

While the news media was buzzing about the new American Embassy, which had reopened for the first time in more than 50 years, barely a word passed among the Cuban youth about the many changes afoot in their nation.

 “Change? My life won’t change,” said Yunior Rodriguez Soto, 17, posted by the court with a few friends. “I mean, look how we’re living, look how we are playing?” he said, pointing at the goal, which had been knocked askew.

He paused. The ball zipped out of bounds and a friend raced to retrieve it. Change, in his mind, would come in spite of the government, not because of it.

“They won’t let it happen,” he said, referring to the Cuban government. “It’s just how they are.”

Much has been made of the historic shift underway in Cuba, where the government is making strides to open the ailing economy to world markets and re-establish relations with the United States for the first time in half a century. For many, that has raised hope of a new prosperity.

But there is an air of cynicism among the Cuban youth who see the ideals of Fidel Castro’s revolution as dated as the battered cars that traverse Havana’s streets. Once so integral to life on the island, they are relics of a bygone era, removed from the economic imperatives that are driving the young to flee in record numbers.

As much as the young welcome political opening and economic reform, such changes are unlikely to filter down to their lives anytime soon. Measurable change will come slowly, stalled between the leadership’s desire for prosperity and its determination to maintain control.

Even with evidence of change in the streets of Havana — new clubs, bars and glimmering restaurants that rival those of more affluent Caribbean neighbors — life for many Cubans has barely improved. And that may well inform the Cuban authorities’ biggest challenge in coming years: managing expectations.

“So far, the only way to see change is to make a boat and sail off,” said Dayán Roa Santana, 20, a Cuban baseball player, who did just that in late December.

On Dec. 30, about two weeks after the government announced that it would restore diplomatic relations with the United States, Mr. Roa Santana set sail for America on a rickety boat he built with a friend. After a few days at sea, he was captured by the United States Coast Guard. 

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: cuba, tineri, usa, relatii, ambasada,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.