Logo

Cum sa scapam de ISIS

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 14190 times
Cum sa scapam de ISIS Image

Cum sa scapam de ISIS

RO

Este un semn al terorii și având în vedere execuția recentă a pilotului iordanian – acestea par doar că vor continua. Nu sunt sigur câți dintre voi ați auzit de Hydra, o bestie legendară despre care se spune că ar avea mai multe capuri. Problema apărea în momentul în care tăiai unul – două ar fi apărut în locul celui tăiat. Hydra îmi amintește în multe moduri de Statul Islamic. În momentul în care ne ocupăm de un cap, două par că îl înlocuiesc și creează doar o monstruozitate mai mare decât înainte.  

Există vreo soluție la o astfel de problemă?

Ne-a fost spus după evenimentul din 9/11 că războiul asupra terorismului avea legături în Afghanistan și că imediat că acest loc ar fi fost bombardat complet, terorismul ar dispărea – dar este încă aici.

Apoi ni s-a spus că Irak ar avea arme de distrugere în masă și că va distruge lumea cu siguranță dacă ar fi avut șansa – toată lumea știe ce s-a întâmplat apoi. Un rege mort și nici un fel de arme de distrugere în masă, dar orașele de care oamenii nici măcar nu auziseră înainte ajung acum pe prima pagină a ziarelor alături de cuvântul „terorism”.

Așa deci – unde este adevărata soluție? Cum putem scăpa de ISIS?  

Răspunsul din mintea mea este unul simplu și ne duce către dezechilibrul care există în lume acum. Nu se poate ca 1% din populația lumii să controleze 95% din bogăția lumii. Sărăcia pe care am văzut-o în Uganda și Pakistan este ceva inimaginabil.

Oameni care trăiesc în gunoaie, copii care nu au ce mânca, copii răpiți și forțați să cerșească pe străzi după ce au fost mutilați, femei care își ucid pruncii și apoi se sinucid pentru că nu au ce mânca și oameni care mor din pricina unor boli ca malaria – o boală atât de nesemnificativă încât multe țări nici nu au auzit de ea.

Pe de altă parte, există oameni care aruncă mâncare, care controlează resursele, care irosesc energia și care irosesc totul.

Cum ne putem imagina pacea într-o lume în care sărăcia ne roade inima?

Pentru a elimina o problem, trebuie mai întâi să înțelegem unde este rădăcina acestea. Odată ce obții acces la rădăcină sau la centrul acesteia, poți crea moduri în care să o rezolvi. Când nu realizezi că sărăcia crează soldați pentru o organizație teroristă (există și alți factori, bineînțeles) cum putem învinge terorismul?  

Până când și doar atunci când vom creea o societate echilibrate în care oamenii au drepturi și facilități de bază, nu vom reuși să scăpăm de organizații ca ISIS. Acest război nu va fi câștigat cu bombe. Acest război va fi câștigat printr-un sistem echilibrat. Statul Islamic nu va fi învins doar de soldați, Statul Islamic va fi învins de tineri educați din țări sărace care vor refuza ideologia acestuia și nu vor deveni soldați ai organizației.

Până atunci, când un cap va fi tăiat, altul îl va înlocui! 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.prig.org

EN

It is a sign of terror and with the recent actions against a Jordanian pilot – it only seems to grow. I am not sure how many of you are aware of Hydra, a mythical beast that is supposed to have many heads. The problem was the moment you would cut one of – two would replace that head. In many ways Hydra reminds me of IS. The moment one of its head is dealt with; two more heads replace the one that has been taken care of to make it even a bigger monstrosity than before.

Is there any solution to such a problem?

See we were told after 9/11 that war on terror had a nexus, the nexus was Afghanistan and after it was bombed to bits instead of the terror going away – it still is there.

Than we were told that Iraq had all those weapons of mass destruction and that it would definitely be destroying the world if given a chance – everyone knows what happened next. A dead king and no weapons of mass destruction, yet the cities that were not even known to ordinary people now are making all the terror headlines.

So truly – where does the solution to such a problem lie. How can we just get rid of ISIS?

The answer in my head and give me the benefit of simplicity lies in eradicating the imbalance that the world is having right now. You cannot have a world in which 1% of the people of the world control the 95% of wealth. The poverty that I have seen in Uganda and Pakistan is beyond anything that I could have imagined.

People living on dumpsters, kids having nothing to eat, children kidnapped and forced to beg in the streets after having mutilated body parts, mothers killing their children and committing suicide afterwards because they have nothing to eat and people dying of diseases like Malaria – a disease that is so trivial and small that many countries don’t even know what it is.

On the other hand there are people wasting food, controlling the resources, wasting energy and doing everything in abundance.

How can you even imagine of peace when poverty is eating the fabric of humanity?

In order to eliminate a problem, we first have to understand where the roots are. Once you get access to the root or core, you develop ways to solve the problems. When you do not even realize that poverty is creating foot soldiers for terrorist organization (and although there are some other factors as well, no doubt), how can you even beat terrorism?

Until and unless we create a balanced society where people have some rights and basic facilities, we will be unable to cope with IS or any other such organization. This war will not be won by bombs; this war will be won through an equal social system. IS will not be beaten by soldiers alone, IS will be beaten by educated young people from poor countries who will reject its ideology and will not become its foot soldiers.

Until then, when one head will be squashed, another one will replace it!!

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: isis, terorism, jihad, iordan,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.