Logo

Cum sa ai o casnicie fericita!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5748 times
Cum sa ai o casnicie fericita! Image

Cum sa ai o casnicie fericita!

RO

Iată că începem din nou. Această uniune numită „căsătorie”. Mereu pare a fi o lipire accidentală a doi oameni diferiți și incompatibili. Ne întrebăm totuși cum ajung cuplurile să supraviețuiască câte 25 de ani împreună. Doamne! 25 de ani! Cum reușesc asta? După estimările noastre, una dintre persoane este fie mereu iertătoare, fie acceptă orice și nu se plânge. 

E greu să fii oricare dintre acestea două. E greu să-ți ignori dorințele tale majoritatea timpului pentru că ai semnat un document de a trăi alături de cineva pentru tot restul vieții. Cum ajungi să fii prieten cu cineva care pare că s-a transformat complet după ce a avut loc nunta? Cum renunți la cineva care mereu te rănește, care te face să te simți mai puțin important? Nu e de mirare că mulți oameni căsătoriți caută prietenii în afara căsniciei. Pericolul este că există prietenii care duc la lucruri intime. Iar lucrurile intime în afara unei căsnicii este ceea ce experții în relații numesc „aventuri” sau „infidelitate”. 

Un bărbat pe care îl cunosc destul de bine a fost sfătuit bine de tatăl său înainte de căsătorie: să păstreze o virtute mereu: răbdarea. După cinci ani de căsnicie, părea că răbdarea lui a ajuns la fund. Se plângea mereu că nu o mai vede pe femeia cu care s-a căsătorit. El are probleme la locul de muncă, iar soția lui nu mai poate să aștepte o viață mai bună. Pentru ea, el nu mai e bărbat. Și iată, aici e problema! Așteptări neîmplinite. Nu doar femeile, ci și bărbații ajung în relații de la care așteaptă multe lucruri. Chestia care face totul și mai rău e că durează o eternitate! Când vine și termenul limită, iar așteptările nu sunt împlinite: apar certurile. E un fapt care deseori duce la divorț.  

Din nou, după cum am mai zis în celelalte articole despre relații, dacă ești căsătorit, trăiește ca și cum ai fi singur. Rămâi fericit de parcă ai exista fără cealaltă persoană. Fii independent și în gândire și în viața reală pe cât de mult posibil. Nu intra într-o relații cu așteptări prea mari de la cealaltă persoană. Dacă ai decis să trăiești cu o persoană pentru tot restul vieții, atunci trebuie să înțelegi că vor exista sentimente de egoism și sacrificiu din partea ta, dar în același timp, s-ar putea ca cealaltă persoană să nu-ți ofere acestea. Dacă ați făcut niște jurăminte, trebuie să le respecți, doar dacă nu există amenințări și violențe în relație. 

Nimic nu doar mai multe decât cuvintele de nepăsare aruncate de cele două persoane într-o căsnicie. Cuvintele negative și dureroase lasă răni adânci în sufletul nostru care pot dura o viață întreagă. Acesta e motivul pentru care mulți acceptă multe lucruri, nu pentru că își iubesc partnenerul(a). Majoritatea dintre noi, când vrem să spunem ceva, iese greșit. În gândul nostru, noi construim un răspuns informat și bine gândit. Dintre cele două, ultima e cea mai bună alegere, pentru că atunci când ai vorbit, cuvintele nu mai pot fi înghițite. Uneori, tăcerea e de aur. Uneori o izbucnire este necesară. Trebuie să perfecționăm arta răbdării. Nu suntem naive, ci știm cum să răspundem cum trebuie având în vedere circumstanțele. 

Cu riscul de a suna șovin, bărbaților le place să se simtă respectați de soțiile lor. Ei urăsc umilirea publică sau înjosirea persoanei lor sau a statutului economic. Lor nu plecare ca femeile să înceapă să țipe din cauza unor lucruri mărunte, să caute nod în papură mereu sau să dea vina pe bărbat pentru orice chestie.

(Va urma…)  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.72points.us

EN

Here we go again. This union called marriage. It always looks like an inadvertent gluing of two different and incompatible people. One wonders how some couples have survived 25 years. My goodness! 25 years! How do they do it? In our estimation, it is either one party is eternally forgiving or perhaps just perfectly complacent.

It is hard to be either. It is hard to ignore your own self-worth most of the time because you have signed up to live with someone else for as long as you both live. How do you become friends with someone who seemed to have transformed after the wedding took place? How do you surrender to someone who continually barrages you, makes you feel less than important? Little wonder some married people look outside the marriage for friendship. The danger there is that friendship breeds intimacy. And intimacy outside a marriage is what relationship experts would call an affair or infidelity.

A man I know quite well was well-advised by his dad before his marriage to have one virtue and one virtue only: patience. Five years into the marriage it appears like his patience bank has run out of resources. He complains consistently that he cannot see the woman he married anymore. He is facing a job challenge and his wife cannot bear to wait for the good life anymore. To her, he is not a man. And that is where the problem lies! Unmet expectations. Not just women, men also get into relationships with definite expectations of the other person. What makes this worse is that they give a timeline! When that deadline comes and the expectation is not met: discord steps in; a fact of life leading to many a divorce. 

Again, in line with my previous write ups on relationships, if you are married, live like you are still single. Remain happy as though you exist without the other person. Be as independent in your mind and in your living as much as you possibly can. Do not place too high an expectation on the other person. If you have determined to live with a person for life, then you must understand selflessness and sacrifice from you and non-reciprocal feelings from the other person. If you’ve made vows you’ve got to live with them, except where there is violence and a threat to life.

Perhaps nothing hurts more than the uncaring words that are exchanged by parties to a marriage. Negative and hurtful words leave wounds in the soul that can last a lifetime. This is the reason many tolerate rather than love their spouses. We can always make a choice between what we want to say and what we need to say. Most often what we want to say comes out wrong; what we need to say is often informed and well-thought out. The latter is the better choice; because when you have spoken, the words cannot be swallowed up again. Sometimes silence is golden. Sometimes an outburst is necessary. We need to master the art of patience. It is not being naïve but knowing how to respond appropriately no matter the circumstance.

At the risk of sounding chauvinistic, men love being respected by their women. They hate public disgrace or a demeaning of their person or their economic status. They are not comfortable with women that snap at little things, constantly find fault or always place blame on the man for everything that goes wrong.

(To be continued…)  

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: casnicie, sfaturi, relatii, familie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.