Logo

Cum a distrus socialismul tara Venezuela!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3984 times
Cum a distrus socialismul tara Venezuela! Image

Cum a distrus socialismul tara Venezuela!

RO

Cum a distrus socialismul tara Venezuela

Acum 2 ani de zile, Venezuela avea un buget de 371,34 de miliarde de dolari. Prețul uleiului era foarte înalt, și datorita abundentei de ulei a Venezuelei ei au dus-o bine cativa ani de zile. Lucrurile arătau incredibil de impresionant când prețul uleiului a ajuns la $105 butoiul. Dar nu a ținut mult acest preț. Prețul uleiului a ajuns sub $50 pe la sfârșitul anului 2014. Încă de atunci prețul uleiului a rămas la $50 câteodată ajungând și mai puțin de atât.

Există alte țări care au fost de asemenea afectate de scăderea prețului uleiului. Dar nici una nu a suferit la fel de mult din punct economic precum Venezuela. Venezuela o duce foarte rău acum din cauza lipsei hârtiei igienice, laptelui și a scutecelor. Mulți oameni au fost nevoiți să părăsească tara lor și să treacă granița înspre Columbia după ce au trecut prin multe probleme financiare, inclusiv lipsa mâncării pe masă pentru familiile lor, sau lipsa săpunului.

Venezuela de asemenea are multe probleme cu lipsa electricității. Națiunea nu mai are bani să întrețină centralele electrice. Tara acum chiar că nu mai poate să se întrețină de una singură deoarece nu își mai permite să creeze bancnote de hârtie din cauza lipsei hârtiei. Conform IMF-ului, inflația din Venezuela va ajunge la 1,600% luna aceasta.

De ce se află Venezuela în așa o mare încurcătură? Dacă vă aduceți aminte Venezuela a fost întotdeauna o tară bogată. A fost o tară plină de oameni sofisticați. Femeile venezuelene erau faimoase datorită frumuseții lor și ajungeau întotdeauna în finalele concursurilor de frumusețe ale lumii. Economia Venezuelei era foarte puternică, ba chiar una dintre cele mai bune din întreaga lume.

Apoi, în anul 1998, ceva s-a întâmplat, acel ceva a schimbat nu numai tara, ci și viitorul tuturor venezuelenilor. Socialistul Hugo Chavez a devenit președintele Venezuelei, după ce a câștigat alegerile de atunci.

Acesta a fost momentul. Acesta a fost momentul exact care a schimbat cu totul istoria Venezuelei. Chavez a fost un socialist fără scuză care a adus cu el o nouă constituție. El a semnat noi legi care au redistribuit pământul și bogăția tării, și le-a numit „reforme teritoriale” conform cărora toate locuințele care erau deținute de cei bogați vor fi date oamenilor săraci ai tării.

Acesta a fost doar începutul. Chavez a luat parte la proiecte masive care aveau ca scop vinderea și cumpărarea uleiului care erau conduse de companii uriașe americane și naționalizate de operațiunile companiilor venezuelene de ulei. Ei au forțat găsirea uleiului în Venezuela, ceea ce a secat tara de bani, și cu timpul companiile mari de ulei din Venezuela au părăsit tara.

 Chavez a continuat să sece tara de bani naționalizând fiecare bancă, stațiune de petrol și distribuitor din Venezuela. El a introdus controlul preturilor atunci când inflația a ajuns la 27% în anul 2011 și totul a ajuns să se ducă în spirală. Din fericire pentru Chavez, el nu a apucat să trăiască să vadă ce a făcut tării, deoarece el a murit în anul 20013, atunci când prețul uleiului încă ii susțineau nebunia.

Încă de atunci, tara s-a îndreptat direct în jos. Urmașul lui Chavez, Nicholas Maduro nu știa ce să facă pentru a ajuta tara. Maduro si-a petrecut majoritatea timpului dând vina pe America și Banca Lumii pentru că au susținut principiile socialiste care au dus tara în situația financiară prezentă în zilele noastre.

Venezuela este o tară care o duce foarte rău, oamenii mor de foame – dar liderii lor nu sunt interesați decât de găsirea scuzelor și luptând inamici imaginari. Venezuela este un exemplu perfect la zicala „azi ești bogat, mâine ești sărac”. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.usnews.com

EN

How Socialism Failed Venezuela

Just 2 years ago, Venezuela had a GDP of $371.34 billion. Oil prices were high, and oil constituted 100% of Venezuela’s exports. Generally, things looked good as oil prices hit $105 a barrel. But the good times weren’t to last for long. Oil prices fell to under $50 by the end of 2014. Since then, the price of crude oil has remained at $50, more or less.

There are other countries that have been affected by the fall in oil prices as well. But none that have suffered economically as much as Venezuela. Venezuela today faces massive shortages in toilet paper, milk and diaper. A lot of people in Venezuela have been forced to leave the country and cross the border into Colombia after facing extraordinary hardship, just to get food for their families, or a bar of soap.

 Venezuela faced massive power shortages. There’s just no money to run the nation’s power stations. The country is actually running out of paper money as it can no longer afford to run printing machines. According to the IMF, inflation in Venezuela is expected to cross 1,600% this month.

Why is Venezuela in such a mess? If one remembers, Venezuela was always a rich country. It was a country full of sophisticated people. Venezuelan women were famed for their beauty and set a record for winning the highest number of international beauty pageants. Venezuelan economy was strong and the most successful in Latin America.

Then, in 1998, something happened, which changed not just Venezuela, but had a massive bearing on the future of countless Venezuelans. Socialist Hugo Chavez became the President of Venezuela, after winning a landslide victory.

That was it. That was the moment that changed the course of Venezuelan history. Chavez was an unapologetic socialist who brought in a new constitution. He passed laws to redistribute land and wealth, and passed what he called as “land reforms” according to which all large estates held by the wealthy were abolished and their mansions were given to the poor.

That was only the start. Chavez then took over major oil projects run by American companies and nationalized the Venezuelan operations of all multinational oil companies. That forced all major international oil companies to flee Venezuela for good.

Chavez then proceeded to nationalize all banks, petrol stations and distributors in Venezuela. He introduced price controls when the inflation became 27% in 2011 and was starting to get out of hand. Fortunately for Chavez, he did not live to see what his policies had done to Venezuela, having died in 2013, when high oil prices could sustain his insanity.

 Since then, the country has lurched from bad to worse. Chavez’s successor Nicolas Maduro seems to have no clue as to what is going on. Maduro spends much of his time blaming USA and the World Bank for Venezuela’s self-destructive policies based on the most ridiculous socialist principles.

Venezuela is a country in deep trouble, and the people are starving – but its leadership is only interested in finding excuses and fighting imaginary enemies. Venezuela is an example of how quickly things can go wrong for a country when you vote for the wrong people. 

Author: Raghav Hegde - India

 

Share it!
Tags: venezuela, probleme, saracie, inflatie, socialism


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.