Logo

Cuba da unda verde afacerilor private!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5090 times
Cuba da unda verde afacerilor private! Image

Cuba da unda verde afacerilor private!

RO

Bună lume, sunt Jamaica Urban Legend și vă aduc niște știri uimitoare din Cuba.  

Cuba a anunțat marți că va legaliza afacerile mici și mijlocii private, într-o mișcare prin care ei speră că vor răspândi afacerile private în una dintre ultimele țări comuniste din lume.  

Deținătorii de afaceri cubanezi și experții economici au declarat că sperau că această reformă va permite firmelor private să importe produse angro și să exporte produse angro către alte țări, îndepărtând așadar un obstacol major din creșterea afacerilor private.  

„Acesta este un pas extraordinar de important” a declarat Alfonso Valentin Larrea Barroso, directorul general al Scenius, o cooperativă condusă economic de o firmă de consultații din Havana. „Ei creează, din punct de vedere legal, sectorul privat al economiei. Îl fac oficial.”  

Deși guvernul nu a oferit mai multe detalii, noile categorii de afaceri par că sunt următorul stadiu din reformele inițiate de președintele Raul Castro după ce a preluat puterea de la fratele lui, Fidel Castro, în 2008. Deși aceste reforme au permis unui număr aproximativ de o jumătate de million de cubanezi să înceapă să lucreze în sectorul privat, procesul a fost foarte încet și marcat de reluări periodice.  

Guvernul a distrus de multe ori afacerile private care avea succes și care intrau în competiție cu monopolurile ineficiente de stat ale Cubei. Ultimul scandal a avut loc când președintele Barack Obama s-a întâlnit cu proprietarii de afaceri private în timpul vizitei sale în Cuba de pe 22 martie, iar comuniștii tradiționali au avertizat regimul că Statele Unite încearcă să îi transforme pe antreprenori într-o unealtă pentru a da jos guvernul socialist al insulei.

Documentele Partidului Comunist, publicate într-un ziar special vândut la toate chioșcurile marți, a declarat că va fi adăugată o categorie de afaceri private mici, mijlocii și „micro” la planul cel mare pentru dezvoltarea economică și social a Cubei, aprobat luna trecută de cătr Congresul Partidului Comunist din Cuba. Întâlnirea ce are loc de două ori la zece ani marchează direcția în care se va îndrepta statul cu un singur partid în următorii cinci ani.   

În momentul de față, guvernul permite existența unor afaceri private unde lucrează persoane care desfășoară activități independente în cadrul mai multor categorii de joburi, de la deținător de restaurant la coafeză. Mulți dintre acești muncitori au devenit deținătorii afacerilor și au angajat alți cubanezi, oferind un stimul vital economiei centrale și care stă pe loc a Cubei.  

Guvernul cubanez dă vina pe embargo-ul impus asupra comerțului de către Statele Unite de jumătate de secol pentru economia slabă a insulei. Noua clasă de antreprenori din Cuba spune că embargo-ul este un obstacol major, dar mereu trimit plângeri amare despre dificultățile de a conduce o afacere privată într-un sistem în care acestea nu există din punct de vedere oficial.   

Oficialii la nivel local deseori distrug afacerile private ce au succes pentru așa zise încălcări ale regulilor angajării proprii. Iar guvernul menține un monopol asupra importurilor și exporturilor care aduce produse esențiale în țară și le trimite doar afacerilor conduse de stat.  

Datorită economiei de stat aflată în criză, Cuba importă cam tot ceea ce consumă, de la orez la sisteme de aer condiționat. Majoritatea afacerilor private sunt forțate să cumpere produse ce se găsesc greu de la magazinele de retail conduse de stat sau de pe piața neagră, ceea ce duce la împuținarea produselor de bază și la ridicarea prețurilor acestora. Mulți antreprenori plătesc „cărăuși” pentru a importa bunuri în bagajele transportate cu avionul, ceea ce duce la prețuri și mai mari și la întârzieri.  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.voanews.com

EN

Hello Everybody, it is Jamaica Urban Legend with some scintillating news on the country of Cuba.

Cuba announced Tuesday that it shall legalize small- and medium-sized private businesses in a move that could significantly expand private enterprise in one of the worlds last communist countries.

Cuban business owners and economic experts said they were hopeful the reform would allow private firms to import wholesale supplies and export products to other countries for the first time, removing a major obstacle to private business growth.

"This is a tremendously important step," said Alfonso Valentin Larrea Barroso, director-general of Scenius, a cooperatively run economic consulting firm in Havana. "They e creating, legally speaking, the non-state sector of the economy. They e making that sector official."

While the government offered no immediate further details, the new business categories appear to be the next stage in reforms initiated by President Raul Castro after he took over from his brother Fidel Castro in 2008. While those reforms have allowed about half a million Cubans to start work in the private sector, the process has been slow and marked by periodic reversals.

The government has regularly cracked down on private businesses that flourish and compete with Cubas chronically inefficient state monopolies. The latest backlash came after President Barack Obama met private business owners during his March 20-22 visit to Cuba, prompting hard-line communists to warn that the U.S. wants to turn entrepreneurs into a tool to overturn the islands socialist revolution.

The Communist Party documents, published in a special tabloid sold at state newsstands Tuesday, said a category of small, mid-sized and "micro" private business was being added to a master plan for social and economic development approved by last months Cuban Communist Party Congress. The twice-a-decade meeting sets the direction for the single-party state for the coming five years.

The government currently allows private enterprise by self-employed workers in several hundred job categories ranging from restaurant owner to hairdresser. Many of those workers have become de-facto small business owners employing other Cubans in enterprises providing vital stimulus to Cubas stagnant centrally planned economy.

The Cuban government blames the half-century-old U.S. trade embargo on Cuba for strangling the islands economy. Cubas new class of entrepreneurs say the embargo is a major obstacle but also lodges frequent, bitter complaints about the difficulties of running a business in a system that does not officially recognize them.

Low-level officials often engage in crackdowns on successful businesses for supposed violations of the arcane rules on self-employment. And the government maintains a monopoly on imports and export that funnels badly needed products exclusively to state-run enterprises.

Due to its dilapidated state-run economy, Cuba imports most of what it consumes, from rice to air conditioners. Most private businesses are forced to buy scarce supplies from state retail stores or on the black market, increasing the scarcity of basic goods and driving up prices for ordinary Cubans. Many entrepreneurs pay networks of "mules" to import goods in checked airline baggage, adding huge costs and delays.

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: cuba, export, america, alimente, privat, afaceri, stat, comunism, barack, obama, antreprenori,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.