Logo

Cuba/ Targ de arta Afro

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 15926 times
Cuba/ Targ de arta Afro Image

Cuba/ Targ de arta Afro

RO

Hola!! Mis amigos, sunteți gata pentru un alt articol? Un tânăr afro-cubanez, artist, a transformat centrul cultural din Havana într-o scenă pentru o competiție a stilului de păr afro weekendul acesta, totul fiind un comentariu public rar asupra standardelor rasiale de frumusețe din Cuba, unde se pare că prejudecările există și nu se discută despre ele.

Politica, în principal cea legată de Statele Unite, este cel mai popular subiect discutat la târgul de artă de anul acesta. Câteva lucrări discută discriminarea între cubanezii negrii și cei de rase mixte, lucru care rămâne destul de răspândit, în ciuda revoluției sociale ce a avut loc acum mai mult de jumătate de secol, revoluție ce a promis să elimine rasismul. 

Susana Delahante, un artist internațional de 30 de ani din Havana, a invitat femeile de culoare și pe cele mixte să participate la trei competiții de păr – natural, tip dreadlock și împletit.  

După o competiție ce a durat două ore, timp în care peste 70 de femei și-au expus părul sâmbătă seara, publicul format din aproximativ 300 de oameni au votat aplaudând, iar câștigătoarea la categoria păr natural a fost Felicia Solano de 72 de ani, a cărei outfit a evidențiat dramatic părul ei alb, iar la categoria păr împletit, Marbelys Gonzales, în vârstă de 15 ani, a câștigat premiul cu o cascadă de păr colorant în tot felul de culori. Nu s-a înscris nimeni în categoria dreadlocks.

Delahante și participanții la competiție au descris târgul ca fiind o modalitate de a reconstrui mândria în rândul femeilor afro-cubaneze într-o societate în care pielea neagră și părul tip afro sunt văzute ca fiind mai puțin frumoase decât părul drept și pielea albă.  

„Acesta este primul pas în readucerea mândriei față de acest tip de păr” a declarat participant Ania de Armas, o studentă la istorie de 22 de ani care a intrat în competiția părului natural.  

Cubanezii contemporani sunt descendenții coloniștilor spanioli și a sclavilor lor din Afrca de Vest și cubanezii se împart în de culoare, albi sau de rasă mixtă. 64% dintre cubanezi se consideră a fi albi conform ultimelor sondaje din 2012, 26,6% ca și de rasă mixtă și 9,3% ca și de culoare – procentaje care nu reflectă deloc numărul adevărat de cubanezi negrii din viața de zi cu zi. Sociologii declară că faptul că acești cubanezi nu vor să se identifice ca și negrii arată prejudecățile atașate acestei culori a pielii.

„Am vrut să fac ceva care să legitimizeze părul meu, acest tip de păr care nu e atât de popular” a declarat Delahante, care își poartă părul în stilul Afro.

Revoluția socialist a adus un număr mare de cubanezi negrii în govern și în pozițiile cele mai înalte din țară, în lumea academică și în domeniile profesionale, dar populația afro-cubaneză locuiește încă în condiții proaste, transportul este cel mai prost și mâncarea este cea mai rea. Cubanezii care au fugit de pe insulă după revoluție făceau parte în principal din clasa de elită albă, așa că milioanele de dolari care sunt trimise acasă ajung la cubanezii albi.

În spatele ușilor închise și chiar și în public, se știe că cubanezii albi vorbesc urât de cubanezii negrii în moduri în care au devenit deja de neacceptat în multe alte țări, descriindu-i ca infractori și interzicându-le copiilor să iasă cu colegii afro-cubanezi.

Cubanezii negrii au fost de asemenea pierzătorii în reformele președintelui Raul Castro, reforme ce au permis cubanezilor cu fonduri de peste ocean să deschidă afaceri profitabile pe spatele turiștilor internaționali care continuă să vină în număr din ce în ce mai mare. 

Autor: Ricardo Benguche - Jamaica
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.bbc.co.uk

EN

Hola!!, Mi amigos, ready for another article? A young Afro-Cuban performance artist transformed a Havana cultural center into the stage of a black hairstyle competition this weekend in a rare public commentary on racial beauty standards in Cuba, where prejudice remains widespread and largely undiscussed.

Politics, particularly detente with the U.S., is a common subject matter at this years international art fair. Few works touch on discrimination against black and mixed-race Cubans, which remains commonplace more than a half-century after the islands socialist revolution promised to eliminate racism.

Susana Delahante, an internationally known 30-year-old Havana artist, invited black and mixed-race women to compete in three hair categories — natural, braided and dreadlocked.

After a two-hour competition in which 70 women competed Saturday evening, the audience of about 300 people voted by applause, handing the natural-hair prize to 72-year-old Felicia Solano, whose white outfit dramatically set off her halo of white hair, and the braids award to Marbelys Gonzalez, 15, with a cascade of tight braids decorated in brightly colored beads. There were no entries in the dreadlocks category.

Delahante and participants in the competition described it as a way of rebuilding pride among Afro-Cuban women in a society where kinky hair and black skin often are seen as less beautiful than straight locks and pale complexions.

"This is a first step in reclaiming this type of hair," said competitor Ania de Armas, a 22-year-old art history graduate who competed in the natural hair category.

Contemporary Cubans are descended mostly from Spanish colonists and their West African slaves, and Cubans categorize themselves as black, white or mixed-race. Sixty-four percent of Cubans identified themselves as white in the countrys last census in 2012, 26.6 percent as mixed-race and 9.3 percent as black — figures that wildly undercount the number of Cubans identified as black by themselves and others in their daily lives. Sociologists say black Cubans reluctance to identify themselves as such is a powerful indication of lingering prejudice.

"I wanted to do something that legitimized my hair, this undervalued type of hair," said Delahante, who wears her hair in a tight Afro style.

    The socialist revolution brought large numbers of black Cubans into the middle and upper ranks of government, academia and professional fields but the Afro-Cuban population still generally has worse housing, transportation and food than whites. The Cubans who fled the island after the revolution were heavily from the white elite class, and so their hundreds of millions of dollars of remittances sent back to relatives on the island each year tend to go to white Cubans.

Behind closed doors and even in public, white Cubans have been known to talk disparagingly about black Cubans in ways that have become socially unacceptable in many other countries, describing them as criminals and forbidding their children from dating Afro-Cuban schoolmates.

Black Cubans also have been the losers in President Raúl Castros economic reforms, in which Cubans with capital from overseas have been able to open profitable businesses serving increasing numbers of international tourists. 

Author:  Ricardo Benguche - Jamaica

Share it!
Tags: cuba, castro, targ, arta, afro, negru, culoare,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.