Logo

Cuba/ Restrictii la import!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9849 times
Cuba/ Restrictii la import! Image

Cuba/ Restrictii la import!

RO
În Cuba, oamenii îmbrăţişează reprimarea faţă de anvelopele auto, televizoarele cu ecran plat, blugii şi şamponul din bagajele călătorilor care cumpără cantităţi uriaşe de produse străine  să le vândă într-o țară în care în mod normal calitatea este inferioară și costisitoare. Mulți cubanezi zboară spre și dinspre insulă în fiecare an, datorită minorelor restricții de călătorie ale Statelor Unite și al Guvernului Cubei din ultimii cinci ani. În general, produsele pe care le iau consistă în aproape 2 miliarde de dolari, de la lame de ras, televizoare cu ecran plat, mașini de gătit orez ... privindu-i cum trec, vei fi surprins de cantitatea imensă de lucruri pe care le transportă către Cuba și din Cuba, e ca și cum s-au decis să cumpere fiecare lucru de la supermarket și să-l cu ei. Din această cauză Guvernul cubanez adoptă reguli foarte clare de reducere a cantității de bunuri care pot fi transportate de oameni în ţară ... fie cu vaporul, fie cu avionul. Guvernul cubanez insistă că aceste restricții sunt pentru a reduce introducerea de droguri ilegale, care sunt trimise în Cuba de pe piața neagră. Aceste restricții nu au fost bine primite de către cubanezi, care protestează că singura lor sursă legitimă de bunuri și servicii de înaltă calitate este strangulată.

Potrivit unei obișnuite cubaneze, Matie Delgado, "Oamenii sunt foarte nefericiţi", și a continuat să explice că toate hainele și pantofii pe care ea le are, vin de la rudele ei, care locuiesc în Spania sau nepoatele sale, care locuiesc în Statele Unite. Hotărârea (care intră în vigoare luni), vine într-o formă foarte cuprinzătoare, ca multe bunuri, în toate formele și mărimile, care sunt interzise.

De exemplu: de acum călătorii pot transporta doar 10 kg de detergent în loc de 44 kg; un set de instrumente în loc de două, 24 de sutiene în loc de 48 de sutiene. Cu noua regulă, cresc în mod similar taxele în bunuri plătite expediate în străinătate, o altă sursă importantă de mărfuri străine pentru piaţa insulei. Poate că, înțelegând plângerile, autoritățile au comunicat asigurările lor prin intermediul undelor, spunând că mulţi călători nu vor fi afectaţi, menționând că aceasta este: "pentru a păstra anumite persoane din utilizarea normelor actuale pentru importurile necomerciale pentru a aduce în țară volume mari de bunuri care sunt destinate pentru vânzare comercială și de profit, " a explicat Idalmis Rosales Milanes, adjunctul şef cubanez vamal. În cele din urmă, Cuba are drept scop reducerea bruscă a datoriei externe și atragerea de investiții străine, acesta este un guvern care este literalmente disperat, și prin reducerea fluxului de mărfuri și împingerea rudelor cubaneze în străinătate pentru a trimite ajutor în numerar, care sunt supuşi unor taxe guvernamentale substanțiale. Prin limitarea importurilor informale ar ajuta probabil la impulsionare.


Autor: Ricardo Benguche - Jamaica
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: latino.foxnews.com

EN
In the country of Cuba, people are bracing themselves for the clampdown of car tires, flat screen televisions, blue jeans and shampoo in the bags of travelers who haul large amounts of foreign-bought products merchandise to a country where it is normally shoddy, sloppy and expensive. Many Cubans fly to and from the island each year thanks to the relaxed travel restrictions by the United States and Cuba governments for the past five years.
Generally, the products that they carry consist of over $2bn of products ranging from razor blades, flat screen television, rice cookers…watching them go by, you will be taken aback by the huge amount of things they carry to and from Cuba, it is as if they have decided to buy every single thing from the supermarket and carry it off with them. It is for that very reason; the Cuban government is enacting very sharp rules reducing the amount of goods people can carry into the country…either by ship or by plane. The Cuban government insists that these restrictions are to curb illegal drugs that are channeled into Cuba by the black market. These restrictions have not been very good to Cubans who protest that their only legitimate source of high-quality goods and services are being strangled. According to one ordinary Cuban Matie Delgado “People are really unhappy” and went on to explain that all her clothes and shoes that she has comes from her siblings who lives in Spain or her grand-daughters who live in the United States. The ruling (which comes in effect on Monday) comes in a very comprehensive form, with many goods in all shapes and sizes being prohibited.

For example: From now on Travelers can only carry only 10kg of detergent instead of 44kg; one set of tools instead of two, 24 bras instead of 48 bras. The new rule also similarly increases the duties in paid goods shipped abroad, another major source of foreign merchandise for the island. Perhaps, understanding the complaints, the authorities have communicated their assurances through the airwaves that most travelers won’t be affected, noting that it is: “to keep certain people from using current rules on non-commercial imports to bring into the country high volumes of goods that are destined for commercial sale and profit," Idalmis Rosales Milanes, deputy chief of Cuban Customs explained. To justify such rulings, the government has pointed the prolific “mules” that exist and by enacting these rulings it will in fact reduce the prolific “muling” Ultimately, Cuba aims at sharply reducing its foreign debt and attracting foreign investment, this a government that is literally in desperation mode, and by reducing the flow of goods and push Cuban relatives abroad to send help in the form of cash remittances, which are subjected to hefty government fees. By limiting informal imports would presumably help boost.


Author: Ricardo Benguche - Jamaica

Share it!
Tags: Cuba, import, export, piata neagra


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.