Logo

Cuba/ Masini de epoca...pe sosele!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 17060 times
Cuba/ Masini de epoca...pe sosele! Image

Cuba/ Masini de epoca...pe sosele!

RO
Hola !! Ce mai faci? Sunt aici să îţi dau raportul meu despre dragul nostru vecin Cuba. Acum suntem cu toţii conştienţi de faptul că Cuba este angajată în lupta împotriva Ebola în Africa şi continuă să creascăsusţinerea trimiţând mai mulţi medici pentru a ajuta ţările cu probleme. Dar să nu ne uităm la poveşti triste, cum ar fi aceasta; să ne uităm la ceva mai relaxant, subiectul de care mă voi lega ... maşinile!!!

Datorită embargoului impus Cubei de către Statele Unite, aceasta are pe drumurile sale, maşini clasice conduse de cetăţeni cubanezi obişnuiţi, cum ar fi Chevrolet. Chevy-uri care încă rulează pe străzile din Havana fac parte dintr-o flotă de maşini clasice care au devenit un simbol al turismului în naţiunea socialistă. Zeci de ani, maşinile au decăzut încet. Dar oficialii din ultimii ani au facilitat controlul statului asupraeconomiei, permiţând limitat auto-ocuparea forţei de muncă. Astfel, cei suficient de norocoşi care au maşină pre-revoluţionară, pot câstiga bani în mod legal prin transferul de turişti - sau prin sărbătorireanunţilor - de-a lungul ţărmului marii, pe bulevardul Malecon din Havana.

Acest lucru a permis multora să-şi picteze şi renoveze maşinile îmbătrânite.1951 Chevrolet-ul lui Viera şi 1954 Ford-ul lui Osmani Rodriguez sunt acum parte din atracţia turistică din Havana. În timp ce embargoul american care a intrat în vigoare în 1961 a oprit fluxul de autoturisme noi şi majoritatea pieselor, câţiva cubanezi pot aduce acum piese de schimb, atunci când prietenii sau membrii ai familliei vin în vizită, dela maşinile americane clasice care se reflectă acum ca o oglindă în Havana, Cuba . Maşinile pot străluci la exterior, dar sunt de multe ori reconditionate, rulând un monument de ingeniozitate cubazană.

Multe piese bune, în special motoarele, povin de la autoturisme din epoca sovietică şi camioane. Embargoul a făcut cu adevărat viată dificilă, dar într-un fel ... oamenii au reuşit să-şi câştige existenţa prinmodernizarea propriilor maşini. Yank tank sau Máquina sunt cuvintele care descriu mai multe maşini clasice (de exemplu: 1957 Chevrolet, Ford 1953, 1958 Dodge, etc) prezente în Cuba într-un număr de aproximativ 60.000 încă conduse pe drumuri astăzi. În 1962 Statele Unite au impus embargoul împotriva Cubei, oprind orice schimb comercial între cele două ţări. Asta ducea la imposibilitatea înlocuirii pieselor stricate alemaşinilor din Cuba.

În prezent, singurul lucru care păstrează aceste maşini pe străzi, este ingeniozitatea cubanezilor care au reuşit să-şi adapteze produsele de uz casnic şi tehnologia sovietică pentru aceste autvehicule. În cazul în care o maşină nu poate fi reparată pe moment, fie este parcată pentru reparaţii viitoare, fie dezmembrată pentru a produce venituri suplimentare proprietarului şi pentru a păstra alte maşinipe străzi. Pe parcursul anilor de influenţă a Uniunii Sovietice asupra Cubaei, maşini ca Lada, Moskvitch şi Volga au devenit principalele maşini importate de către regimul comunist, în special pentru utilizarea lor de către stat. Ca urmare a acestor restricţii economice interne,în ziua de azi zi nu există nici un dealer de masaini noi sau vechi din Europa sau Asia pentru cubanezii de rând.

Reporter: Ricardo Benguche - Jamaica
Traducător: Roxana Samfira
Sursă foto: chocolate-fish.net


EN
Hola!! How are you? I’m here to give you my report on our near and dear neighbor Cuba. Now we are all aware that Cuba is engaged in the fight against Ebola in Africa, and it continues to make even deeper commitments to Africa, as it sends out more doctors to assist the troubled countries. But let’s not look at sad stories such as that; let’s look at something more relaxing, The topic I will look at is…cars!!!

Thanks to the embargo laid on Cuba by the United States, Cuba has on its roads, classic cars that are still been driven by ordinary Cuban citizens, such as the Chevrolet. Chevy\s still running on the streets of Havana — part of a fleet of classic cars that have become an icon of tourism in the socialist nation. For decades, the cars slowly decayed. But officials in recent years have eased state control over the economy by allowing limited self-employment. So those lucky enough to have a pre-revolutionary car can earn money legally by ferrying tourists — or Cubans celebrating weddings — along Havana\s waterfront Malecon boulevard. That\s allowed many to paint and polish their aging vehicles. Viera\s 1951 Chevrolet and Osmani Rodriguez\s 1954 Ford are now part of Havana\s tourist draw.

While the U.S. embargo that took effect in 1961 stopped the flow of new cars, and most parts, a few Cubans now manage to bring in replacement parts when friends or family visit from the U.S. American classic cars is reflected in a mirror in Havana, Cuba. The cars may gleam on the outside, but they’re often battered, rolling monuments to ingenuity within. Many scavenge parts, particularly engines, from Soviet-era cars and trucks. The embargo has truly made life difficult, but somehow…persons have managed to make a good living out refurbishing their cars.

 Yank tank or máquina are the words used to describe the many classic cars (for example: 1957 Chevrolet, 1953 Ford, 1958 Dodge, etc.) present in Cuba with an estimated 60,000 of them still driving the roads today.] In 1962 a United States embargo against Cuba was introduced, effectively cutting trade between the two countries.] This meant that the cars in Cuba could no longer receive new replacement parts when something broke. Currently, the only way to keep these cars on the road today is by using Cuban ingenuity to adapt household products and Soviet technology into these vehicles.

If a car is unable to be repaired at the time, the car is usually either “parked” for future repair or “parted out” (to produce extra income for the owner’s family) so that other cars can remain on the road.] During the years of Soviet Union influence on Cuba, Ladas, Moskvitchs and Volgas became the main cars imported by the communist regime, mainly for state use. As a result of these internal economic restrictions, to this day there is no such thing as a new or used private European or Asian automotive dealership branch in Cuba for independent purchasing by regular Cubans.

Reporther: Ricardo Benguche - JamaicaShare it!
Tags: cuba, masini de epoca


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.