Logo

Cuba/ Internetul in expansiune

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11418 times
Cuba/ Internetul in expansiune Image

Cuba/ Internetul in expansiune

RO

Hola!! Mi Amigos!! Sunteți gata pentru un nou raport despre Cuba? Lucrurile s-au schimbat într-adevăr, atât într-un mod pozitiv, cât și într-unul negative, în ciuda faptului că noi am încercat să rămânem concentrați și motivați. Acum că știți câte ceva despre istoria Statelor Unite, ar trebui să știți despre „dezghețul” care a apărut în relațiile diplomatice, voi da un exemplu de mai demult, relația dintre Statele Unite și fosta Rusie Sovietică, ambele țări aveau arme nucleare și ambele erau determinate să nu permit celuilalt să fie mai bun, dar mai târziu a existat un dezgheț, adică ambele țări au revenit la termeni mai amiabili. Ceva similar are loc cu Cuba acum, un dezgheț care apare într-un mod pozitiv… și chiar într-un mod tehnologic.  

 Doar un mic procentaj din populația Cubei are acum acces la internet, dar lucrurile ar putea să se schimbe. Potrivit Uniunii Jurnaliștilor din Cuba, un furnizor de servicii aparținând statului, ETECSA plănuiește să ofere servicii de Wi-Fi în Santiago de Cuba – al doilea cel mai mare oraș din Cuba. Acest lucru ar face accesul la internet mai ușor pentru locuitorii care folosesc computerele și conexiunile la internet la școală, la birou sau în instituții guvernamentale. Faptul că Wi-Fi-ul ar ajuta locuitorii să conecteze la internet telefoanele și tabletele este din nou de mult ajutor, deoarece aceste dispozitive pot fi mult mai ieftine decât un computer.

Compania de telecomunicații a Cubei a declarat că va oferi servicii de WiFi în parcurile publice din estul țării dar numai pentru accesul la intranet din Cuba.  

Uniunea Jurnaliștilor din Cuba a declarat luni că guvernul va oferi acces la internet într-un parc din orașul Santiago pentru $4.50 pe oră. Compania de internet Etecsa a declarat mai târziu că istemul va oferi numai intranet.  

Oficialii din SUA au declarat că ei speră că destinderea pe care Cuba a declarat-o luna trecută va ajuta ca internetul să fie mai răspândit în insulă. O parte din înțelegere presupune ca Cuba să accepte ca unele companii din SUA să le vândă echipamente pentru internet. Statele Unite a declarat că țara a acceptat să răspândească accesul la internet, deși nu este clar la ce fel de înțelegere s-a referit administrația Obama.

Chiar și cu Wi-Fi, internetul nu va fi accesibil peste tot în lume. O conexiune destul de înceată de internet va costa $4.50 pe oră – un preț foarte ridicat pentru mulți locuitori dintr-o țară în care salariul mediu este de doar $20. Prețul nu este nici măcar unul acceptat în întreaga țară, ceea ce înseamnă că în unele locații ar putea fi de două ori mai mare. Cu toate acestea însă, accesul la Wi-Fi va fi o mare schimbare. Cetățenii de obicei au nevoie de aprobarea guvernului pentru a instala un router și în general doar oamenii cu anumite caiere – precum doctorii sau jurnaliștii – au dreptul de a avea internet acasă. Oricât de încet însă, Cuba începe să își deschidă granițele, iar acesta este un mare pas în această direcție. Va fi un process încet, dar după cum am spus, apare un dezgheț, dar va fi nevoie de timp, lucrurile nu se pot întâmpla peste noapte.  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.miamiherald.com

EN

Hola!! Mi Amigos!! Ready for another report on Cuba!! Things are changing indeed,  in both  positive ways and in negative ways, but in spite of that we must stay focused and motivated. Now if you are aware of the history of the United States, you should know the “thaw” that occurs when it comes to diplomatic relationships, I will point out an earlier example, the relationship between the United States and the then Soviet Russia, both countries had nuclear weapons and were both determined not to let one outdo the other, but later on there was a thaw, meaning both countries were on more cordial terms. Now that is something similar with Cuba, a thaw is occurring and in a positive way…and even in a technological way.

Only a small percentage of the Cuban population currently has access to the internet, but that may be starting to change. According to the Union of Journalists of Cuba, the state-run telecom provider ETECSA plans to begin offering Wi-Fi service in Santiago de Cuba — the countrys second largest city. Thatll make accessing the internet somewhat easier for its residents, who typically have to use computers and connections at schools, offices, or government facilities. The fact that Wi-Fi will allow residents to connect phones and tablets should also be a big help, as those devices can be far less expensive than a traditional computer.

Cubas telecommunications company says that it will offer WiFi service in a public park in the countrys far east but only for access to the islands restricted Cuba-only intranet.

Cubas official journalists union said Monday that the government would offer WiFi internet access in a park in the city of Santiago for $4.50 an hour. Internet company Etecsa said later that the system would offer only intranet.

US officials have said they hope the detente declared with Cuba last month will help make Internet more available on the island. Part of the deal involves allowing US companies to sell Internet equipment to Cuba. The US says Cuba has agreed to increase Internet access, although it has not been clear what agreement the Obama administration has been referring to.

Even with Wi-Fi, internet access will still not be widely accessible. A fairly slow internet connection will reportedly cost $4.50 per hour — a prohibitively expensive price for many in a country where the average monthly income is just $20. That price apparently isn even out of line with typical internet charges in the country, which may be double that or more in some locations. Still, accessible Wi-Fi will be a big change. Citizens typically need government approval in order to install a router, and generally only people of certain occupations — such as doctors and journalists — are even allowed to get internet at home. However slowly, Cuba is beginning to open up, and this is certainly a step in that direction. It will be a slow process, as I said a thaw is occurring, but it will take time, it won’t happen overnight.

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: cuba, sua, obama, internet,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.