Logo

Cuba/ Exporturile din Statele Unite scad!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7533 times
Cuba/ Exporturile din Statele Unite scad! Image

Cuba/ Exporturile din Statele Unite scad!

RO

Hola Amigos, sunt Jamaica Urban Legend și vă aduc noi știri din colorata Cuba!

Acum că relațiile dintre Statele Unite și Cuba s-au mai dezghețat, sosirea unui Airbnb și a unui lanț de hotel american în Cuba, țara a ajuns pe prima pagină a ziarelor. (Starbucks din café cubano pictează o imagine specială a imperialismului cultural al Statelor Unite). Dar economia Cubei deja s-a îmbunătățit după ce guvernul a mai tăiat din restricțiile față de deținerea de afaceri private în 2011. Aici includem și ceea ce mănâncă oamenii de rând. Ieșitul în oraș în Cuba a devenit din servitul mesei în sufrageria oamenilor  la locuri mai pofesionale, inclusiv zeci de resturante de cinci stele  din capitala națiunii insulare. 

E greu de imaginat exact cum funcționează atât de multe restaurante în fiecare zi. Cuba s-a chinuit cu hrănirea populației încă de la căderea Uniunii Sovietice, iar cumpărăturile pot fi un efort chiar și pentru cei care au bani. Relațiile îmbunătățite cu Statele Unite se așteaptă să ducă la o creștere a cantității și varietății mâncării de pe insulă, dar exporturile de alimente nu au fost oprite complet prin embargo-ul impus țării – Statele Unite a dus alimente în Cuba timp de 15 ani. După aproape 40 de ani de embargo, Reforma Sancțiunile de Comerț și Legea Îmbunătățirii Exporturilor (care a fost pusă în vigoare în 2000, iar exporturile au început în 2001) au dat voie exporturilor comerciale directe de alimente și produse pentru agricultură să plece din Statele Unite cu destinația Cuba. 

Puiul și turtele de ulei de soia au fost principalele alimente importante în ceea ce privește sumele cheltuite pe alimente din ultimii trei ani, dar în anii de când legea a fost aprobată, făina, porumbul și orezul (pe lângă păsări) au fost pe primul loc în listă. În ultimii doi ani, Cuba a cumpărat cereale de la Uniunea Europeană, Brazilia și Vietnam, pe lângă altele,  lăsând lucruri precum whiskey-ul și fructele proaspete să intre pe lista exporturilor către Statele Unite. 

Deși exporturile au atins punctul culminant în 2008, Consiliul Statele Unite – Cuba pentru Comerț, o organizație nonprofit care a publicat informații despre exporturile de alimente și produse pentru agricultură către Cuba pentru aproape 15 ani, în fiecare lună, , a publicat în cel mai recent raport al său faptul că prețurile mari din Statele Unite au cauzat asta. Importurile din Statele Unite au scăzut foarte mult în ultimii ani din mai multe motive, inclusiv din cauza influenței din ce în ce mai mari a Chinei și Venezuelei în economia Cubei.  

Când l-am ascultat pe președintele consiliului John Kavulich cum a explicat procesul de strângere a datelor am înțeles că acest lucru implică și documentarea comerțului, dar și navigarea spațiului din diagrama Venn formată din birocrația americană și cea din Cuba. Consiliul își obține informațiile de la diferite agenții guvernamentale din ucba și Statele Unite, de la companii de transport, porturi și alte surse, iar mai apoi scade produsele care merg către închisorile militare americane și către bazele navale din Guatanamo Bay și alte locuri de interes pentru americani, precum și donațiile de alimente către organizațiile de caritate (din moment ce acestea nu se cumpără). Totuși, Kavulich a declarat că acest consiliu publică date corecte în ceea ce privește exporturile de alimente și produse din agricultură din Statele Unite către Cuba.  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.usatoday.com

EN

Hola Amigos, It is Jamaica Urban Legend here with some more news on the colourful Cuba

As relations between the U.S. and Cuba have thawed, the arrival of Airbnb and a U.S. hotel chain to Cuba has made headlines. (Starbucks in the land of café cubano serves up a particular image of U.S. cultural imperialism.) But Cuba’s economy was already undergoing a massive overhaul after the government eased restrictions on private ownership of businesses in 2011. That goes for where people eat, too. Dining out in Cuba has begun a transition from mostly informal dining in people’s living rooms to more professionalized spots, including dozens of high-end restaurants in the island nation’s capital.

It’s hard to imagine exactly how this many restaurants function on a daily basis. Cuba has struggled with food shortages since the fall of the Soviet Union, and grocery shopping can be a multiple destination endeavor, even for those with money. Improved relations with the U.S. are expected to increase the quantity and variety of food available on the island, but food exports weren’t completely shut off by the embargo — the U.S. has been exporting food to Cuba for the better part of 15 years. After nearly 40 years of embargo, the Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act (which passed in 2000, with exports beginning at the end of 2001) allowed direct commercial export of food and agricultural products from the U.S. to Cuba.

Chicken and soybean oil cakes have been the top two imports by dollar amount each of the past three years, but in the years after the law passed, wheat, corn and rice (in addition to poultry) often topped the list. The past couple of years, Cuba has purchased grains from the European Union, Brazil and Vietnam, among others, leaving things like whiskey and fresh fruit to creep up on the list of U.S. exports.

While exports peaked in 2008, the U.S.-Cuba Trade and Economic Council, a nonprofit organization that has put data on food and agriculture exports to Cuba together nearly every month for the past 15 years, says in its most recent report that was due to an increase in prices in the U.S. Imports from the U.S. have decreased in recent years for a variety of reasons, including the increasing influence of China and Venezuela on the Cuban economy.

Listening to council President John Kavulich explain the process of collecting the data, I realized that it’s as much an exercise in documenting trade as it is navigating the overlapping space on the Venn diagram of U.S. and Cuban bureaucracy. The council gathers data from various U.S. and Cuban government agencies, shipping companies, ports, and various other sources and then subtracts the products going to the U.S. military prison and naval base at Guantanamo Bay and the U.S. interests section, as well as any charitable food donations (since they aren’t purchases). Still, Kavulich said the council ends up with an accurate dollar amount for U.S. food and agriculture exports to Cuba.

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: cuba, export, america, usa, alimente, vapor, legi, agricultura,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.