Logo

Cuba/ Drepturile omului in SUA?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7659 times
Cuba/ Drepturile omului in SUA?! Image

Cuba/ Drepturile omului in SUA?!

RO

Ce mai faceți? Mă aflu aici pentru un alt raport în legătură cu Cuba. Statele Unite și oficialii cubanezi au început o nouă rundă de discuții istorice miercuri pentru a construi relații mai bune decât în ultimii 50 de ani, dar doar o zi mai târziu, delegația cubaneză i-a trântit în față Statelor Unite dosarul în ceea ce privește drepturile omului.  

Diplomații cubanezi au anunțat într-o declarație joi că în discuțiile pe care le-au avut cu oficialii americani și-au exprimat „serioasele îngrijorări” în ceea ce privește drepturile omului în Statelor Unite, citând totul de la închisorile din Guantanamo Bay și „abuzurile poliției” din Ferguson și New York până la inegalitățile rasiale și cele de gen.  

Această lovitură apare chiar înainte ca Roberta Jacobson, șefa delegației Statelor Unite să se întâlnească vinery dimineață cu „doamnele în alb”, adică soțiile și alte rude de sex feminin ale prizonierilor politici cubanezi și ale altor grupuri disidente.

Oficialii cubanezi sugerează de asemenea „construirea pe experiența pozitivă în Cuba în ceea ce privește respectarea drepturilor omului” și a subliniat eforturile depuse de Cuba pentru a respecta drepturile omului.

Cuba este recunoscută în lume pentru încălcarea desă a drepturilor omului, pentru închiderea frecventă a disidenților politici și pentru restricționarea dreptului de expresie, potrivit Drepturilor Omului.

"Guvernul cubanez continuă să oprească indivizii și grupurile care critică guvernul sau care cheamă oficialii de la Drepturile Omului. Oficialii folosesc o mulțime de tactici pentru a-I pedepsi pe disidenți și pentru a insufla frica în public, aici incluzându-se bătăi, acte publice de rușinare, concedieri și amenințări cu închisoare pe termen lung” a scris grupul Drepturilor Omului despre Cuba în raportul lor din 2014.  

Oficialii cubanezi au declarat că au menționat diplomaților americani „cazurile alarmante de brutalitate și abuz ale poliției” în Statele Unite, „care arată că discriminarea rasială și rasismul se înrăutățește”, potrivit declarației cubaneze.

Diplomații cubanezi au declarat de asemenea că sunt îngrijorați de diferența rasială masivă în ceea ce privește condamnații la moarte în Statele Unite, precum și salariile inegale dintre cele primite de femei și cele primite de bărbați.  

Președintele Obama a încercat din nou să împingă legislația pentru a îmbunătăți protecția plății egale pentru femei și bărbați dacă aceștia au același job către Congres. Cubanezii au recunoscut faptul că ies în evidență mai mult față de Statele Unite, dar au dat de înțeles că știu și de ce. Oficialii au oferit o explicație în ceea ce privește puterea sistemului de guvernământ a Statelor Unite, lucru care deseori este ignorat de cetățenii de rând: „puterea Statelor Unite nu se bazează pe președinte” a observat un oficial. „Se bazează pe clasă. Nu vă lăsați păcălit.”  

Dar, să lăsăm lucrurile să meargă înainte, de la Havana la Miami și de acolo până sus la Washington. După actele uimitoare de pe 19 decembrie, ambele guverne s-au mișcat foarte repede – au făcut schimb de prizonieri, de documente și au dat declarații de bun augur. Președintele Obama a avut nevoie de doar câteva zile pentru a rescrie regulile în ceea ce privește călătoritul în Cuba, care acum permit cetățenilor americani să zboare către Havana fără permisiune specială de la Washington – lucrurile nu se mișcă foarte repede, dar e clar că dorința e acolo – iar astfel, s-au deschis noi căi pe unde să meargă electronicele și alte bunuri. 

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.runrun.com

EN

How are you doing? I am here for another mid-week report on Cuba. U.S. and Cuban officials began a historic round of talks on Wednesday to bridge a 50-year rift in diplomatic relations, but just a day later, the Cuban delegation slammed the United States on its human rights track record.

Cuban diplomats announced in a statement Thursday that in discussions with American officials they expressed their "serious concerns" over human rights in the United States, citing everything from detentions at Guantanamo Bay, to "police abuse" in Ferguson and New York to racial and gender inequalities.

The sniping comes just before Roberta Jacobson, the head of the U.S. delegation, was set to meet Friday morning with the "Ladies in White," the wives and other female relatives of Cuban political prisoners, and other dissident groups.

Cuban officials also suggested "building up on the positive experience achieved in Cuba with regard to the enjoyment of human rights" and pointed to Cubas efforts to improve human rights in the world.

Cuba is known to be among the worlds worst human rights offenders, frequently jailing political dissidents and restricting freedom of expression, according to Human Rights Watch.

"The Cuban government continues to repress individuals and groups who criticize the government or call for basic human rights. Officials employ a range of tactics to punish dissent and instill fear in the public, including beatings, public acts of shaming, termination of employment, and threats of long-term imprisonment," Human Rights Watch wrote about Cuba in its 2014 report.

The Cuban officials said they relayed their concerns to American diplomats about the "alarming cases of brutality and police abuse" in the United States, "which show the worsening of racism and racial discrimination," according to the Cuban statement.

The Cuban diplomats said they are also concerned about racial disparities in the application of the death penalty in the U.S. as well as the state of unequal pay for men and women in the United States.

President Barack Obama again made a push during his State of the Union address for Congress to pass legislation to improve protections for equal pay for men and women performing the same job. The Cubans acknowledged the peculiarity of their side appearing more transparent than the Americans, but also signaled they understood why. The official offered an explanation on the relative powers of the U.S. system of government so often lost on Americans: “The power in the U.S. is not with the president,” the senior official observed. “It’s with a class. Don’t be fooled.”

And so, let the momentum go forward, from Havana to Miami and up the seaboard to Washington. After the Dec. 19 joint stunner, both governments moved with unusual dispatch—exchanging prisoners, papers, and statements of good will. President Obama took only a few days to re-write regulations that now allow Americans to fly to Havana without Washington’s permission—no great rush evident quite yet, but demand is clearly there—and opened previously closed gateways to electronics and other goods.“

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: cuba, usa, obama, castro, drepturile omului,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.