Logo

Cuba/ Congresul ii pune bete in roate lui Obama

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7687 times
Cuba/ Congresul ii pune bete in roate lui Obama Image

Cuba/ Congresul ii pune bete in roate lui Obama

RO

Hola, Mi Amigos !!, Jamaica Urban Legend e aici. Președintele Obama se pregătește de un război cu Congresul din Statele Unite după ce și-a anunțat planurile de a redeschide o ambasadă SUA în Cuba.

Decizia administrației face parte dintr-o discuție ce durează de câteva luni între cele două țări pentru a îmbunătăți relațiile, ceea ce ar fi o victorie a lui Obama în politica externă, dar acest lucru poate avea loc doar dacă restul politicienilor îl vor sprijini. 

Dar acest lucru este imposibil. Deși administrația poate deschide o ambasadă fără acordul Congresului, au nevoie de ajutorul acestora pentru a alege un ambasador, pentru a finanța ambasada și pentru a ridica embargoul impus acum ani de zile. 

Republicanii din Congres, dar și unii Democrați, deja plănuiesc cum să oprească eforturile administrației, sugerând că Obama deja se mișcă încetul cu încetul către un regim dictatorial. 

Senatorul Tom Cotton (R-Ark.) a numit decizia de a redeschide ambasada ultimul exemplu al „dictaturii impuse de Obama”.  

Republicanul din Arkansas lucrează din greu alături de colegii săi din Senat să blocheze finanțarea pentru ambasada și vor vota împotriva unui ambasador până când „va exista o schimbarea reală și fundamentală care să dea speranță oamenilor asupriți din Cuba.”

El ar putea să găsească un aliat în pielea Senatorului Robert Menendez (D-N.J.) care a criticat puternic politica lui Obama. Senatorul de origine cubaneză a declarat că decizia lui Obama nu este „în interesul național al țării”.

„O decizie unilaterală care avantajează regimul din Cuba este mai dezechilibrată” a adăugat el. „Mesajul este că democrația și drepturile omului intră pe locul doi în fața unei inițiative legale.” 

În Capitoliu, liderii republicani se împotrivesc și ei acțiunilor lui Obama în Cuba, purtătorul de cuvânt John Boehner (R-Ohio) spunând că „relațiile cu regimul Castro nu ar trebui reînnoite, nici măcar normalizate, până când cubanezii se vor bucura de libertate - și nici o secundă mai devreme.”  

Opoziția din Congres nu e nouă. Politicienii au fost de acord 247-176 luna trecută să mențină restricțiile actuale pentru turismul în Cuba, ceea ce înseamnă că legile publicate la începutul anului despre călătoriile în Cuba nu sunt valide.” 

Liderii folosesc de asemenea diferite proiecte de lege pentru a încerca să distrugă eforturile lui Obama. Un proiect de lege pentru finanțarea departamentului de stat ar interzice ca fondurile să fie folosite pentru construirea unei ambasade noi. 

Administrația a cerut aproximativ $6 milioane pentru a îmbunătăți clădirea de acolo și pentru a o transforma într-o ambasadă în adevăratul sens al cuvântului.

În ciuda reacției din partea Congresului, oficialii din administrație nu se opresc și susțin că politicienii fac o greșeală uriașă oprind eforturile lui Obama și susțin că ar putea găsi câteva lucruri în comun. 

Un oficial de top din Departamentul de Stat a declarat că dacă politicienii ar lua o decizie împotriva politicii președintelui nu ar fi productivă.

„Ar fi păcat ca Congresul să oprească implementarea unor lucruri pe care până și ei le vor – adică bunăstarea cubanezilor de pe insulă, dar și altele” a spus el. 

„Acestea sunt lucrurile pe care le putem face pentru a înainta aceste relații cu ajutorul unei ambasade puternice. Și presupun că majoritatea celor din Congres cred că e un lucru bun.” 

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.epictimes.com

EN

Hola, Mi Amigos !!, Jamaica Urban Legend here. President Obama is heading for a showdown with Congress after announcing plans to reopen the U.S. embassy in Cuba.

The administrations move is part of a months-long discussion between the two countries to normalize relations that could hand Obama a needed foreign policy win, but only if he can get lawmakers on board.

But that could be an impossible task. While the administration can reopen the embassy without Congress signing off, they’ll need lawmakers to help approve an ambassador, fund the embassy, and lift a decades-old embargo.

Congressional Republicans, and some Democrats, are already plotting to block the administration’s efforts, suggesting that Obama is going easy on a dictatorial regime.

Sen. Tom Cotton (R-Ark.) called the decision to reopen the embassy the latest example of Obama’s “appeasement of dictators.”

The Arkansas Republican is planning to work with his Senate colleagues to block funding for an embassy and vote against a potential ambassador “until there is real, fundamental change that gives hope to the oppressed people of Cuba.”

He could find an ally across the aisle in Sen. Robert Menendez (D-N.J.), who has been a vocal critic of Obama’s policy. The Cuban-American senator said Obama’s decision “is not in our national interest.”

“An already one-sided deal that benefits the Cuban regime is becoming all the more lopsided,” he added. "The message is democracy and human rights take a back seat to a legacy initiative.”

Across the Capitol, Republican leadership also opposes Obama’s Cuba moves, with House Speaker John Boehner (R-Ohio) saying that “relations with the Castro regime should not be revisited, let alone normalized, until Cubans enjoy freedom – and not one second sooner.”

The congressional opposition is hardly new. House lawmakers agreed in a 247-176 vote last month to keep the current restrictions on Americans wanting to travel to Cuba in place, effectively blocking rules issued earlier this year to make traveling easier."

The House is also using its spending bills to try to torpedo Obama’s efforts. A bill to fund the State Department would prohibit funds from being used to build a new embassy.

The administration has requested approximately $6 million to improve its current building there and convert it to a working embassy.

Despite the congressional backlash, administration officials are adamant that it would be a mistake for lawmakers to block Obama’s efforts, and suggest they could find common ground.

A senior State Department official said that a decision by lawmakers to fight the president’s policy would be counterproductive.

“It would be a shame if Congress impeded implementation of some of the very things that we think they – we all agree we want to do, such as better outreach to the Cuban people all over the island or additional,” the official said.

“These are the kinds of things that we can do as we move forward in this relationship with a more robust embassy.  And I would assume that most on the Hill agree those are a good thing to do.”

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: usa, cuba, relatii, obama, ambasada, congres,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.