Logo

Cuba/ Conferinta internationala in Havana!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5321 times
Cuba/ Conferinta internationala in Havana! Image

Cuba/ Conferinta internationala in Havana!

RO

   Hola, sunt Jamaica Urban Legend aici și vă aduc câteva știri despre Cuba! După cum știați deja, relația dintre Cuba și Jamaica s-a schimbat mult, iar mai jos aveți un exemplu.  

Îmbunătățirea relațiilor dintre Statele Unite și Cuba aduce cu sine noi perspective pentru oportunități de afaceri pentru companiile americane în națiunea insulară, printre acestea numărându-se și energia.  

Această idee a fost evidentă în ultima săptămână în Havana, unde mai mult de 120 de oameni din Statele Unite, Cuba și alte țări s-au adunat pentru a organiza o conferință în legătură cu dezvoltarea maritimă a petrolului.  

Simpozionul pentru Mări Sigure, Mări Curate, a fost organizat de către firma de consultanță din Houston, Hunt Petty LLC pentru promovarea cooperării în vederea prevenirii și intervenirii cât mai rapide în caz de scurgerilor de petrol în apele Cubei, deoarece Havana plănuiește să reînceapă forajul anul viitor, după o explorare fără succes în ultimii ani. 

Având în vedere că forajul va avea loc la 50 de mile de coasta Floridei, este critic ca realizarea acesteia să se facă într-un mod cât mai sigur și cu cel mai bun echipament, atât pentru Cuba, cât și pentru Statele Unite, chiar dacă embargo-ul impus acum câteva decenii de către Statele Unite va continua să oprească tranzacțiile serioase între cele două țări. 

După  cum a declarat Jay Hakes, un fost director al departamentului american pentru Administarea Informațiilor pentru Energie și care a vorbit în cadrul conferinței din Havana, „dacă va avea loc o deversare de petrol precum cea din Macondo, ei bine, ar ajunge în Statele Unite în câteva zile.”  

Această declarație a lui se referea clar la o navă din Golful Mexicului care a explodat în 2010 și care a dus la cea mai mare deversare de petrol din istoria Statelor Unite. Incidentul, alături de embargo-ul impus de Statele Unite, a fost menționat de foarte multe ori în cadrul conferinței ce a durat două zile.  

Dar interesul cel mai mare al tuturor participanților a fost să se familiarizeze unii cu alții.

„Este un moment binevenit deoarece este prima dată când este posibil ca o entitate din Statele Unite să poată organiza o conferință în Cuba, dar lucrurile au mers bine încă de anul trecut, când administrația Obama și cea a Cubei au reușit să normalizeze relațiile” a declarat Lee Hunt, un partner al Hunt Petty LLC și un fost președinte al Asociației Internaționale a Contractorilor de Foraj. 

„Este de asemenea pentru prima dată când oameni de afacere și profesioniști, care sunt cetățeni americani, pot să călătorească în Cuba în scopul de a participa la o astfel de întâlnire. E ceva inovator din perspectiva aceasta.” 

Printre cei care participă la evenimentul organizat într-un hotel din Havana s-au numărat reprezentanți ai guvernului cubanez și ai companiei de petrol cubaneze, Cupet, precum și ofițeri din Garda de Coastă și personalul din ambasada proaspăt deschisă americană din Havana.  

Pe lângă aceștia, au mai fost reprezentanți ai companiilor americane care au căutat posibile afaceri în Cuba, inclusiv Cameron, o companie ce fabrică echipament de foraj și Wild Well Control și Witt O’Brien, două companii care răspund la urgențe legate de petrol, plus alte companii din afara Statelor Unite care sunt deja active în sectorul de petrol al Cubei.  

Grijile legate de mediul înconjurător au fost și ele reprezentate de Fondul de Apărare al Mediului Înconjurător și Fundația Golfului Mexic.  

Hunt, care a organizat în trecut alte întâlniri mai mici și nu la fel de importante între oficiali americani și cubanezi în Statele Unite și Trinidad, a declarat că interesele celor două guverne au fost foarte mari când au auzit de eveniment.

„Ei au fost atenți în ambele părți” a declarat el. Acest eveniment va face mult bine cubanezilor, asta e clar.  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.drillingcontractor.com

EN

Hola, Jamaican Urban Legend here with some news on Cuba, As you things have changed a lot between Cuba and Jamaica and this is one example.

The thaw in U.S.-Cuba relations is raising prospects for new business opportunities for American companies in the island nation, among them energy.

That was evident this past week in Havana, where more than 120 people from the U.S., Cuba and other countries gathered for a cutting-edge conference on offshore oil development.

The Safe Seas Clean Seas Symposium was organized by the Houston consulting firm Hunt Petty LLC to promote cooperation in preventing and responding to spills in Cuban waters as Havana plans to resume drilling next year, following unsuccessful exploration in recent years.

Given that the drilling would occur as close as 50 miles from Floridas coast, doing so safely and with the best equipment is critical to both Cuba and the U.S., even as the decades-old U.S. embargo on trade with Cuba continues to restrict transactions between the two countries.

As Jay Hakes, a former head of the U.S. Energy Information Administration and a speaker at the Havana conference, put it: "If there ever is a spill like the Macondo well, it would get to the U.S. in a couple of days."

That reference, of course, was to a BP well in the Gulf of Mexico that exploded in 2010, resulting in the biggest oil spill in U.S. history. The incident, along with the U.S. embargo, came up frequently over the course of the two-day meeting.

But the prevailing interest among participants was becoming familiar with each other.

"Its timely in the sense that its the first time its been possible for a U.S. entity to hold a conference in Cuba" since the Obama administration and Cuba began to normalize relations last year, said Lee Hunt, a partner in Hunt Petty LLC and a former president of the International Association of Drilling Contractors.

"Its also the first time that business persons and professionals who are American citizens could travel to Cuba for the purpose of participating in such a meeting. Its groundbreaking in that sense."

Among those attending the event at a Havana hotel were representatives of the Cuban government and the Cuban oil company, Cupet, as well as U.S. Coast Guard officers and staff from the recently reopened U.S. Embassy in Havana.

Others at the meeting included representatives of U.S. companies with an eye out for eventual business in Cuba, including Cameron, a maker of drilling equipment, and Wild Well Control and Witt OBrien, two businesses that respond to oil emergencies, plus non-U.S. companies already active in Cubas oil sector.

Environmental concerns were represented, too, including the Environmental Defense Fund and the Gulf of Mexico Foundation.

Hunt, who has organized several other smaller, lower-profile meetings between American and Cuban officials in the U.S. and Trinidad, said the two governments interest in the event was significant.

"They were paying attention on both sides," he said. This could certainly do a lot for Cubans.

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: cuba, conferinta, petrol, usa, florida, havana,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.