Logo

Cuba/ Afaceri in ritm lent

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11467 times
Cuba/ Afaceri in ritm lent Image

Cuba/ Afaceri in ritm lent

RO

Hola amigos, Como Estas!! Sper că ați avut o săptămână bună până acum pentru că e timpul pentru raportul săptămânal despre Cuba. Afacerile din US presează administrația Obama să ofere acces mai larg piețelor din Cuba decât a dorit inițial, deoarece se tem ca nu cumva competitorii de peste ocean să înceapă să deruleze procesul de a-și deschide filial în țară.

Administrația plănuiește să ofere primul set de ghiduri detaliate în următoarele zile, la o lună după ce președintele Obama a surprins lumea încercând să dezghețe relațiile diplomatice și economice după decenii întregi de sancțiuni.

Unele industrii americane, inclusiv cea a agriculturii și cea a turismului abia așteaptă să recupereze terenul pierdut în Cuba și deja presează administrația să meargă mai departe decât a mers în decembrie pentru a face loc comerțului și investițiilor, în ciuda opoziției determinată să pună bețe în roate.

“Dacă ne mutăm la fel de încet ca americanii, ne punem singuri bețe în roate” a declarat devry Bougher Vorwerk, vice președintele afacerilor corporative la gigantul agriculturii, Cargill Inc.  

Dar unii oficiali din Statele Unite și alți experți încurajează administrația să fie mai atentă din pricina economiei conduse de stat în Cuba, din pricina raportului de credit sumbru, al tratamentului nepotrivit față de investitori și pânza întortocheată în ceea ce privește regulile și legile care nu permit Statelor Unite să realizeze anumite fapte, unele dintre care au nevoie de acțiuni din partea Congresului pentru a fi îndepărtate. „Cel mai bine este să ne mișcăm încet” a declarat John Kaulich, un consilier politic în cadrul Consiliului Economic de Comerț SUA – Cuba, un ONG care urmărește mediul afacerilor din Cuba. „Cuba va permite doar lucrurile pe care va ști că le va putea controla.” Deschiderea Cubei prea repede pentru companiile din SUA ar putea duce la dezastre similare celor apărute după prăbușirea Uniunii Sovietice, spun unii economiști. Dar companiile din SUA nu vor ca alte companii europene, asiatice sau din America Latină să obțină un avantaj dacă Havana își va ține cuvântul în a-și îndepărta economia de stat. Comerțul de-a lungul strâmtorii Floridei se va înfrunta cu o opoziție politică care nu și-a făcut simțită prezența în cazul Vietnamului sau a altor țări.  

“Va mai dura ceva timp până când companiile din SUA vor face afaceri în Cuba” a declarat Sarah Stephens, directorul executive la Centrul pentru Democrație în America din Washington, care are legături strânse cu Havana.

În zilele care vin, Departamentul pentru Comerț și Trezorerie va trebui să publice care pun în practică cele spuse de Obama în decembrie despre ridicarea unora dintre sancțiunile aplicate cu decenii în urmă. Statele Unite iau în considerare de asemenea tăierea Cubei de pe lista țărilor care sponsorizează terorismul, o mișcare care ar putea aduce lumină în ceea ce privește restricțiile de comerț aplicate Cubei. Regulile care oferă permisiune anumitor tipuri de companii ar putea electrifica companiile să intre pe piața cubaneză, chiar dacă au așteptat decenii întregi și s-au confruntat cu dezamăgiri în timpul păcii temporare din trecut. „Când oamenii spun „trebuie să ne mișcăm încet”, trebuie să te miști extraordinar de încet când vine vorba de Cuba” a declarat Bill Lane, directorul de afaceri guvernamentale din Caterpillar Inc., un eveniment aranjat miercuri de către Asociația Internațională de Comerț de la Washington. Firma, la fel ca multe altele, vede intrarea pe piața cubaneză ca un proces pe termen lung.  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.huffingtonpost.com

EN

Hola amigos, Como Estas!! I really, really hope you are having a good week so far because I am going to give you the mid-week report on Cuba, U.S. businesses are pressing the Obama administration to offer wider access to Cuba’s markets than it has signaled, fearing they could lag behind overseas competitors as the nation takes steps toward opening up its economy.

The administration plans to provide its first set of detailed guidance in coming days, a month after President Barack Obama surprised the world by moving to renew diplomatic and economic ties after decades of sanctions.

Some American industries, including agriculture and travel, are eager to recover lost ground in Cuba and are already pressing the administration to go further than it did in December to open up trade and investment, despite determined opposition from some lawmakers.

“If we move slowly as Americans, we’re tying one hand behind our backs,” said Devry Boughner Vorwerk, vice president for corporate affairs at agribusiness giant Cargill Inc.

But some former U.S. officials and other experts are encouraging the administration to move cautiously because of Cuba’s state-run economy, dismal credit record, poor treatment of investors and the tangled web of restrictive U.S. government laws and rules, many of which require congressional action to be removed  “It’s best to move slowly,” said John Kaulich, senior policy adviser at the U.S.-Cuba Trade and Economic Council, a nonprofit group that tracks the Cuban business environment. “Cuba is only going to permit what it believes it can control.”Opening up Cuba too quickly to U.S. companies could lead to pitfalls similar to those encountered after the collapse of the Soviet Union, some economists say. But U.S. firms don’t want European, Asian or Latin American companies to gain an advantage if Havana is serious about shifting its economy away from the state. Commerce across the Straits of Florida also faces a determined political opposition not seen when rules were relaxed on Vietnam or other countries.

“It’s going to be a while before any U.S. businesses do any real business in Cuba,” said Sarah Stephens, executive director at the Washington-based Center for Democracy in the Americas, which backs closer ties with Havana.

In coming days, the Treasury Department and Commerce Department are expected to publish regulations that flesh out Mr. Obama’s December announcement on removing some of the decades-old embargo. The U.S. also is considering taking Cuba off its list of state sponsors of terrorism, a move that would lighten some trade restrictions.Concrete regulations permitting certain types of businesses may galvanize some firms to enter the Cuban market, even if they’ve waited for decades and faced disappointment during temporary thaws before.“When people say, ‘You gotta move slow,’ you have to take it with a grain of salt when it comes to Cuba,” said Bill Lane, global governmental affairs director at Caterpillar Inc., at a packed event hosted Wednesday by the Washington International Trade Association. The firm, like many others, sees entry into the Cuban market as a long-term process.

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: obama, cuba, 2015,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.