Logo

Croatia/ Talcioc in... Zagreb

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 58164 times
Croatia/ Talcioc in... Zagreb Image

Croatia/ Talcioc in... Zagreb

RO
Multe colecții, unelte, haine vechi, automobile și atât de multe alte lucruri pot fi găsite în piața de vechituri din Zagreb numită "Hrelic". În fiecare duminică mii de oameni aduc devreme dimineața toate aceste lucruri spre vânzare. Colecționarii de antichități (inclusiv intelectuali recunoscuţi) și o mulțime de oameni obișnuiți vin şi cumpără multe lucruri valoroase, și de multe ori opere de artă, care sunt salvate de la distrugere.

Deși acest târg nu este în ghidurile turistice, mulți turiști l-au găsit, în special cei din Ungaria, Austria, Germania, Slovenia și Italia, dar este posibil să întâlniţi oameni din Japonia, Scandinavia, Rusia, Spania sau Statele Unite ale Americii, pentru că acolo pot fi găsite o mulțime de mici lucruri interesante. Grupurile speciale de vizitatori sunt studenţi şi oameni de ştiinţă care vin pentru a găsi cărți rare și o varietate de documente valoroase.

La târg, în plus față de adunarea spontană a intelectualilor, artiștilor și iubitorilor de artă, împreună cu eforturile organizatorilor evenimentului, există mai multe și mai organizate vizite ale elevilor din școlile primare și secundare.

Hrelic este cea mai mare piaţă de vechituri din Zagreb. Se ţine de două ori pe săptămână, în zilele de miercuri şi duminică, pe tot parcursul anului. Acesta este situat în vest orașului, lângă depozitul de deșeuri Jakusevac. Şi-a păstrat numele de Hrelic de la satul vecin, care este la sud.

Astăzi putem spune că acesta este cel mai mare mall în aer liber din Croația. În zilele de târg vin până la 40.000 de oameni. Parcarea poate găzdui până la 5.000 de vehicule.

Aici, oamenii vând toate tipurile de îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii, produse tehnice, mașini, jucării și diverse mijloace de uz casnic, papetărie de toate tipurile, obiecte bizare, antichităţi, piese de mobilier etc.


Autor: Hvroje - Croatia
Traducător: Narcisa Morariu
Suras foto: www.posvudusha.com

EN
Many collections, tools, old clothes, automobiles and so many other things can be found in the Zagreb flea market called "Hrelic". Every Sunday thousands of people are bringing up early in the morning all these things for sale. Collectors of antiques (including recognized intellectuals) and lots of ordinary people come and buy many valuable things, and often works of art, which are saved from destruction.

Although this fair is not in the tourist guides, many tourists have found it, especially those from Hungary, Austria, Germany, Slovenia and Italy, but it’s even possible to meet people from Japan, Scandinavia, Russia, Spain or the USA, because there can be found a lot of interesting little things. The special groups of visitors are students and scientists who came to find rare books and a variety of valuable documents.

At the fair, in addition to spontaneous gathering of intellectuals, artists and lovers of art, along with the efforts of the organizers of the event, there are more and more organized visits of pupils from the primary and secondary schools.

Hrelic is Zagrebs largest flea market. It is held twice a week, on Wednesdays and Sundays throughout the year. It is located west of the city on the landfill Jakusevac. It kept the name Hrelic by the neighboring village, which is south.

Today we can say that it is the largest shopping mall in the open in Croatia. In the days of the fair comes to 40,000 people. Parking can accommodate up to 5,000 vehicles.

Here people sell all kinds of clothing and footwear, accessories, technical goods, cars, toys and various means for household, stationery of all kinds, bizarre objects, antiques, pieces of furniture, etc.


Author: Hvroje - Croatia
 

Share it!
Tags: talcioc, targ, Zagreb, vechituri, antichitati


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.