Logo

Croatia/ Raul Neretva, o minune!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 23045 times
Croatia/ Raul Neretva, o minune! Image

Croatia/ Raul Neretva, o minune!

RO

Neretva este cel mai mare râu din Croația care se scurge în Marea Adriatică. Curge mai mult prin Bosnia și Herțegovina și puțin și în Croația. Neretva formează o deltă înainte de a se vărsa în mare. În ultimii ani, oamenii și-au schimbat modul în care privesc râul Neretva, dar este încă văzut ca unul dintre cele mai frumoase și mai interesante destinații turistice.

O parte din mlaștină a fost decavată și transformată în pământ pentru agricultură. Aceasta este o zonă importantă pentru producția de mandarine și alte fructe și legume. Tot această zonă este un habitat important pentru multe tipuri de specii de animale, în special păsări.

Neretva este un râu uimitor care oferă foarte multe activități precum fotografierea de safari, urmărirea păsărilor sau pescuitoul. Oamenii vin aici pentru a se relaxa și pentru a se bucura de natura frumoasă. Este posibil să găsiți aici și vegetație specifică plantelor de apă cum ar fi nufărul,  stuful sau papura. Puteți vedea și diferite specii de păsări cum ar fi corcodei, pescăruși, rațe, lișițe sau altele. Uneori chiar și stârci. Lacul Kuti este o combinație de zone umede, zone specifice lacului și zone carstice înconjurate de un mediu înconjurător superb. Zona râului Neretva este foarte importantă pentru migrația păsărilor, când trebuie să călătorească din Europa de Nord și Centrală peste Marea Mediterană către Africa. Mulți pești cresc în zona aceasta, ceea ce înseamnă că puteți pescui liniștiți aici.

Neretva este localizat în regiunea Dalmatia din partea de sud a Croației. Este în zona Dubrovnik-Neretva. Cel mai mare oraș din regiunea aceasta aproape de Neretva este Metkovic, de unde se poate ajunge cu autobuzul la alte locuri apropiate cu centre mai mari din Dalmatia precum Split sau Dubrovnik.  

Urmărirea păsărilor este o activitate foarte interesantă pe care o puteți realiza în zona râului Nertva. Numărul păsărilor din delta Neretva crește. Zona deltei este foarte importantă deoarece aici se opresc păsările pentru a mânca și pentru a se odihni atunci când migrează către țările calde. Zonele cu nisip și bancurile lacului sunt perfecte pentru rațe și lișițele care se opresc aici în timpul migrației, dar și pentru alte tipuri de păsări cântătoare. Delta Neretvei are multe habitate, climate diferite și o locație excelentă din punct de vedere grografic. Din cauza acestei combinații unice, în zonă pot fi observate și analizate pe tot parcursul anului toate speciile de păsări care se pot găsi în Croația și peste granițe, adică toate cele 314 specii.  

Pescuitul pe râul Neretva este o provocare și este unul dintre puținele râuri în care pot fi folosite tot felul de metode de pescuit. Frumusețea naturii este uimitoare pentru ochi. Este posibil să găsim aici pești precum cleanul, carasul și multe altele.  

Fotografierea tip safari pe râul Neretva este o activitate foarte importantă. Puteți să vă plimbați pe o barcă, o barcă tradițională Neretva prin diferitele canale pline de tufișuri și ierburi. Timp de secole, bărcile antice Neretva au navigat prin canalele ascunse ale acestui râu frumos și au ajutat fermierii și pescarii să pună pâine pe masă. Pe aici au navigat odată grecii, romanii, iliadii și pirații Neretva. Ați putea de asemenea să încercați preparatele locale, fructele sezoniere precum mandarinele, strugurii, smochinele sau brandy-ul făcut local.  

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.pradivur.eu

EN

Neretva is Croatias largest river, which flows into the Adriatic Sea. It’s mostly flowing through Bosnia and Herzegowina, and partly through Croatia. Neretva forms delta before pouring into the sea. In recent decades, people changed the look of the Neretva, but still is beautiful and important river and interesting tourist destination.

Part of the swamp was drained and transformed into ​​the land for agricultural production. This is an important area for the production of tangerines and other fruit and vegetables. Here is an important habitat for many animal species, especially birds.

Neretva is an amazing river which offers many activities like photo safari, bird watching and fishing. People come here to relax and enjoy in lovely nature. Here is possible to find an interesting wetland vegetation such as water lilies and nenuphar, reeds, rushes, etc. It’s possible to see various species of birds such as snipe, grebes, gulls, ducks, coots, chub, warblers, etc. Sometimes herons too. Lake Kuti is a combination of wetlands, lake and karst areas in the beautiful surroundings. Neretva river area is very important resort for birds migrations, when they have to move a long way from the Northern and Central Europe, across the Mediterranean Sea to Africa. Many fish spawn here and this area is very suitable for fishing.

Neretva is situated in the region of Dalmatia in the southern part of Croatia. Its in Dubrovnik-Neretva County The biggest city in  this region near Neretva is city of Metkovic, connected by bus with other nearby places and with the bigger centers of Dalmatia like Split and Dubrovnik.

Bird watching is a very exciting activity to experience in the Neretva river area. The number of birds in the Neretva delta increases. Delta area is a very important as place oft he resting and feeding birds during migration and wintering. The mouth with shoals and sandbanks, is the most valuable for migration and wintering of the ducks and coots, and flooded meadows and thickets for different types of songbirds. Neretvas delta has a number of different habitats, different climate, and excellent geographical location. Because of this unique combination in this area can be seen throughout the year and studied virtually all bird species that can be recorded in Croatia and abroad, 314 of them.

Fishing on Neretva River is a challenge and it’s one of the few rivers whose waters can be applied successfully to hunt in a variety of techniques and methods of fishing. The beauty of nature is a sight for sore eyes. It is possible to find fish such as: cyprides, sneep, sank, pomfret, chub, crucian carp and many others.

Photo safari on Neretva is a very interesting activity. It’s possible to sail in the boat, traditional Neretva boat through a tangle of mysterious canals overgrown with reeds and rushes. For centuries, ancient Neretva boats sailed through hidden backwaters of this beautiful river and brought bread to the table to local fishermen and farmers. Here once sailed the Greeks, Romans, Illyrians and Neretva pirates. You may also try local homemade pastries, seasonal fruit like tangerines, grapes and figs and homemade brandy.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: croatia, turism, natura, delta, pasari, neretva,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.