Logo

Croatia/ Pesterile Cerovac

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12055 times
Croatia/ Pesterile Cerovac Image

Croatia/ Pesterile Cerovac

RO

Peșterile Cerovac sunt niște locuri extraordinare și superbe. Sunt localizate pe panta de nord-est a muntelui Velebit, la 4 km sud de orașul Gracac. Dintre cele mai interesante peșteri din Croația, peșterile Cerovac sunt probabil cele mai frumoase. Se împart în Peșterile de Sus și cele de Jos. Aceste peșteri sunt probabil cele mai impresionante monumente geomorfice din calcar din Croația.  

Ele sunt compuse dintr-un spațiu subpământean, formațiuni de peșteră precum stalactite și stalagmite, obiecte formate prin eroziune și o faună foarte interesantă și unică. Peșterile Cerovac sunt situri geologice și paleontologice valoroase studiate de oamenii de știință și apreciate de vizitatorii ce rămân uimiți de frumusețea misterioasă ce a necesitat mii de ani pentru a se forma în piatra de var.

Peșterile Cerovac concurează cu alte peșteri în ceea ce privește dimensiunea, decorațiunile peșterii și apele subterane. Ambele peșteri: cea de Sus și cea de Jos au împreună 3.5 km în lungime și se speculează că sunt chiar și mai mari, lucru care va fi determinat în urma unei investigații științifice. Spațiul din subteran au mai mult de 20 de metrii în înălțime. Peșterile Cerovac sunt bogate în ornamente. Acestea vin într-o gamă variată de forme de eroziune.  

Acestea sunt bogate în culoare, în funcție de compoziția rocilor și crăpăturilor prin care trece apa. Crăpăturile mici răspândesc eroziunea, dar eroziunea creată de ape a creat multe forme. Principalele canale din peșteră duc probabil la râul Zrmanja și la Marea Adriatică. Aici există situri foarte valoroase din punct de vedere arheologice și paleontologice. Peșteri folosite de om în Epoca Fierului și în timpuri străvechi. Aici s-au găsit rămășițe ale animalelor din Era Glaciară precum cele ale ursului de peșteră. Peșterile Cerovac oferă multe lucruri interesante turiștilor. Ele oferă frumusețe naturală și tot felul de decorațiuni și forme nemaivăzute altundeva și sunt localizate în apropierea Mării Adriatice.  

Peștera de Sus este localizată deasupra liniei de cale ferată. Lungimea canalelor explorate este de 1290 de metrii și dimensiunea cărării pentru turiști este de aproximativ 700 de metrii. Intrarea este mare și localizată la o altitudine de 671 de metrii. La 237 de metrii de la intrarea către canalul principal este localizată așa numitul Șanț al Ursului care are o lungime de 214 de metrii. În Șanțul Ursului s-au găsit numeroase oase ale urșilor de peșteră (latină: Ursus spelaeus). Principalul canal se prelungește către vest, iar ultimii 200 d metrii își schimbă direcția către nord vest. Peștera de Sus este bogată în ornamente de peșteră cum ar fi: stalatite, stalagmite, coloane, cortine, forme de calciu și multe altele. Există diferite înălțimi la intrarea în peșteră din pricina pământului care se coboară mai adânc în subteran și din pricina materialelor din care sunt formate canalele peșterilor de azi.  

Peștera de Jos este localizată la 15 metrii sub linia de cale ferată. Lungimea canalului din Peștera de Jos este mai mare de 3000 de metrii, dar încă sunt organizate expediții pentru a determina dimensiunile peșterii. Lungimea cărării turiștilor este de 700 de metrii. Intrarea sa este mai mică și orientată către nord și localizată la o altitudine de 624 de metrii.  

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.breganja.com

 

EN

Cerovac Caves are a place of the exceptional beauty and attractiveness. They are located on the northeastern slope of the mountain Velebit, 4 kilometres southeast of city of Gracac. Among the many interesting caves in Croatia, Cerovac Caves are probably the most beautiful. They are divided into Upper and Lower Cave. These caves are perhaps the most impressive part of the karst as a geomorphological monument of Croatia.

They consist of underground space, cave formations like stalactites and stalagmites, objects made by erosion, and an interesting animal life, which is unique. Cerovac Caves are valuable paleontological and geological sites, which scientists still study, and visitors get an unforgettable pleasure of the mysterious beauty, which has been developing for thousands of years in the limestone.

Cerovac Caves compete with other caves in size of the halls, beauty of the cave decorations and groundwater. Both caves: Upper and Lower together have a lenght of 3.5 kilometers, and it is speculated that they are longer, which will be determined in the following scientific research. The underground halls are more than 30 meters high. Cerovac Caves are rich in cave ornaments. They also have an abundance of shapes and erosional forms.

They are very rich in color, depending on the composition of rocks and crevices, through which the water passes. Small cracks spread erosion and water erosion have created many forms. The main directions of the cave corridor probably are leading to the Zrmanja River and the Adriatic Sea. Here are very valuable archaeological and paleontological sites. Man used caves in the Iron Age and in the ancient times. Here are found the remains of Ice Age animals such as the cave bear. Cerovac Caves offer many interesting things for tourists. They provide great natural beauty and rarely seen cave decorations and shapes, and are located near the Adriatic Sea.

The Upper Cave is located above the railway line. The length of the explored channels is 1290 meters and the length of the tourist trail is about 700 meters. The entrance is spacious and located at an altitude of 671 m. At 237 meters from the entrance of the main channel there is so called Bear trench that has a length of 214 meters. In the Bear trench were found numerous bones of cave bears (Latin: Ursus spelaeus). The main channel is extending to the west, and at the last 200 meters is changing direction towards the northwest. The Upper Cave is a very rich in cave ornaments such as: stalactites, slagmitimes, columns, curtains, calcite forms and many others. There are different heights of the cave entrance, because a gradual lowering of the field, and because of relating bulk material channels of today’s caves.

The Lower Cave is located about 15 m below the railway line. The length of the channel in Lower cave is more than 3000 m, and further caving exploration and recording are in progress. The length of the tourist trail is about 700 meters. Its entrance is smaller, is also oriented toward the north, and is located at an altitude of 624 meters. 

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: croatia, pesteri, turism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.