Logo

Croatia/ Nature Park

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 14491 times
Croatia/ Nature Park Image

Croatia/ Nature Park

RO
Parcul Natural Lastovo este cel mai tânăr Parc Natural Croat. A fost fondat în 2006. Se compune din insula Lastovo, cea mai mare insulă din Parcul Natural și, de asemenea, din mai mult de 40 de alte insule, insulițe și stânci. Are o suprafață de 5 300 de hectare de teren și 14 300 de hectare din suprafața mării. Lastovo este o insulă slab populată în partea de sud a Croației în regiunea Dalmația. Insula are aproximativ 10 km lungime și 5,8 km lățime. Cel mai înalt vârf este numit Hum (417 m).

Principalele două culori ale Lastovo sunt verde și albastru. Lastovo este a doua cea mai împădurită insulă din Croația, după insula Mljet. Cresc aproximativ 703 specii de plante, din care 15 sunt endemice și 53 amenințate. Cele mai răspândite sunt copacii de căpșuni, stejarul Holm și pinul de Alep. Există, de asemenea, speciala floră rară croată, iarba numită trsovez. Această zonă are un climat mediteranean foarte ușor. În trecut, unele părți ale Lastovo au o zonă militară din 1992. Pe Lastovo, spre deosebire de multe dintre celelalte stațiuni insulare din Croația, nu există stațiuni de vacanță mari, construcții mare sau mai multe din beton.

Acest Nature Park este un loc de relaxare. Este departe de aglomerație, blocaje de trafic și stres. În locul obișnuitului zgomot al orașului, este posibil să auzi sunete din natură. Valurile se lovesc de stânci. Păsările ciripesc vesel. Vântul foșnește frunzele de măslin. Nealterata și frumoasa natură, flora și fauna de pe insule și din mare sunt motivul pentru care acest domeniu a fost declarat un parc natural. Zona Parcului Natural Lastovo, de asemenea, este o valoare din punct de vedere cultural și istoric, din cauza arhitecturii tradiționale și siturile arheologice de pe uscat și în larg, cum ar fi biserica Sf. Cosma și Damian, caselor și farurilor pescarilor bătrâni.

Aceasta este una dintre cele mai bogate zone de pește din Marea Adriatică, din cauza planctonului. Cu câțiva ani în urmă, calugărul sigiliu al Mării Mediterane a trăit în partea de sud a insulei Lastovo aproape de peștera Medvjedina. Unicitatea insulei Lastovo stă în coșurile de fum din partea de sus a acoperișurilor de case. Localnicii concurează în frumusețea și unicitatea coșurilor de fum. Este greu de găsit două coșuri similare. Aici sunt numite \"fumari\". Locuitorii din Lastovo produc produse ecologice pure, cum ar fi: uleiul de măsline, brandy și lichiorul de portocale, gemul de citrice pregătit de către vechile rețete insulare, fără conservanți și coloranți artificiali.

Este posibil să vi la Lastovo doar pe mare, cu feribotul, catamaranul sau propriul iaht. Satul Uble (sau Ubli) are un port de feriboturi. Este legat de continent cu feribotul Split - Uble.

Pentru cei cărora le plac drumețiilor, Lastovo este un loc grozav de vizitat. Orice perioadă a anului este frumoasă, dar cel mai minunat este în mai, iunie și septembrie când nu este atât de cald și este o vreme plăcută. Perspectivele Lastovo sunt foarte frumoase. Este posibil să te bucuri de un patrimoniu istoric și cultural bogat. Există 46 de golfuri, multe domenii interesante, numeroase biserici și capele și alte locuri interesante.

Autor: Hvroje - Croația
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: rucsacdemunte.blogspot.com

EN
The Nature Park Lastovo is the youngest Croatian Nature Park. It was established in 2006. It consists of the island of Lastovo as the biggest island in this Nature Park and also of more than 40 other islands, islets and rocks. It has an area of 5 300 hectares of land and 14 300 hectares of the sea surface. Lastovo is a sparsely populated island in the southern part of Croatia in the region of Dalmatia. The island is about 10 km long and 5,8 km wide. The highest peak is called Hum (417 m).

The main two colours of Lastovo are green and blue. Lastovo is the second most forested island in Croatia after island of Mljet. There grows about 703 plant species of which 15 are endemic and 53 threatened. The most widespread are strawberry trees, holm oak and Aleppo pine. There are also Croatian special rare flora, grass called trsovez. This area has a very mild Mediterranean climate. In the past, some parts of Lastovo were a military zone till 1992 so on the Lastovo, unlike many of the other island resorts in Croatia, there are no big apartment resorts, large construction or many concrete.

This Nature Park is a place of relaxation. It\\s a far away from rush, traffic jams and stress. Instead of usual city noise, it’s possible to hear sounds of nature. The waves bounce off the walls. Birds are chirping merrily. The wind rustles the leaves of the olives. Unspoiled and beautiful nature, flora and fauna on the islands and in the sea are the reason why this area has been declared a nature park. The area of the Nature Park Lastovo also is worth from a cultural and historical point of view because of the traditional architecture and archaeological sites on land and offshore like the church of St. Cosmas and Damian, old fishermen\\s houses and lighthouses.

This is one of the richest areas of fish in the Adriatic Sea because of so many plankton. Not many years ago, the Mediterranean monk seal lived on the southern part of island of Lastovo near the cave Medvjedina. One of the uniqueness of Lastovo are chimneys on the top of the roofs of homes. Locals were competing who will have more imaginative chimneys. It\\s hard to find two similar chimneys. Here are called “fumari”. Residents of Lastovo produce ecologically clean products like: olive oil, orange brandy and liqueur, citrus jam prepared by the old island recipes without preservatives and artificial colors.

It\\s possible to come to Lastovo only from the sea by ferry, catamaran or own yacht. The village Uble (or Ubli) has the ferry port. It’s connected to the mainland by ferry Split – Uble.

For people who like hiking, Lastovo is a great place to visit. Every time of the year is nice while the best is in May, June and September when it\\s not too hot and still is lovely weather. Vistas of Lastovo are very beautiful. It’s possible to enjoy a rich historical and cultural heritage. There are 46 bays, many interesting fields, numerous churches and chapels and other interesting places.

Author: Hvroje - Croatia

Share it!
Tags: parc natural, Lavosto, flora, fauna


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.