Logo

Croatia/ Olimpiada si vechile sporturi

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12237 times
Croatia/ Olimpiada si vechile sporturi Image

Croatia/ Olimpiada si vechile sporturi

RO

Satul Brodjanci din partea de est a Croației este cunoscut în principal pentru Jocurile Olimpice ale sporturilor vechi. Acest eveniment ieșit din comun a fost organizat pentru prima dată pe 23 februarie 1973 ca un eveniment sportiv și cultural cu scopul de a păstra și promova bogăția națională și tradițiile acestei regiuni. Numele satului Brodjanci a fost menționat pentru prima dată în Evul Mediu în 1336, când era numit Kerestelke (Krizevo Polje). Numele vine de la cuvântul brod-janci (bărci), deoarece acest loc obișnuia să fie înconjurat de râuri, bălți și izvoare, iar localnicii foloseau multe bărci mici.  

În fiecare duminică din august era organizată o mică competiție pentru diferite sporturi care fuseseră populare în trecut în rândul localnicilor și pe care copiii le practicau în timpul liber. Tinerii le practicau pentru a-și atrage iubitele sau pentru a se juca cu băieții din satele vecine. Aceste sporturi vechi includeau fugitul în sac, aruncarea pietrelor, tragerea funiei, împușcarea copitelor și multe altele. Oamenii le practică astăzi ca și distracție, pentru a sărbători vremurile vechi și pentru a păstra tradițiile și bogățiile țării.

Sporturile vechi originale, care sunt prezentate la Jocurile Olimpice din Brodjanci sunt vechi de câteva secole și există puține documente scrise despre unde și cum au apărut. 

În ziua Jocurilor Olimpice ale vechilor sporturi, pe lângă competițiile care au loc pe stadionul local, pensionarii și copiii organizează diferite expoziții, interpretări ale grupurilor folk, artiștii cântă muzică slavonă, expoziții etimologice și un program gastronomic bogat ce include preparate naționale, băuturi și prăjituri făcute acasă. 

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.youtube.com

EN

Village of Brodjanci in the eastern part of Croatia is widely known for the Olympics of old sports. This peculiar event was established on 25 February 1973 as a sports and cultural event with the aim of preserving and fostering of national wealth and heritage of this region. Name of village Brodjanci was mentioned in the Middle Ages in 1336 and was called Kerestelke (Krizevo Polje). The name comes from the word brod-janci (boats), because the place used to be surrounded by streams and backwaters of rivers and local people used the small boats.

Every last Sunday in August is held a competition in various old sports that were in the past popular by local people, and children while playing in their free time. Young boys practiced them to attract their girlfriends or to play with men from a local surrounding. These old sports include running in sacks, rock-throwing, rope pulling, shooting horseshoes and some others. People practice them today to have fun, to share good old days and to preserve old traditions and national heritage.

Original old sports, which are presented at the Olympics in Brodjanci are several centuries old, and there are few written documents when and where did show up.

On the very day of the Olympics of old sports at the local stadium in addition to competition in these disciplines, seniors and children are organizing various exhibitions, performances by folk groups, singers of the Slavonian music, ethnological exhibitions and a rich gastronomic program of national dishes, drinks and homemade cakes.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: croatia, sport, olimpice,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.