Logo

Croatia/ Festivalul de film de la Zagreb

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12622 times
Croatia/ Festivalul de film de la Zagreb Image

Croatia/ Festivalul de film de la Zagreb

RO
Cu premiera filmului " Nobody\s child ", într-o dispoziție excelentă și o atmosferă plăcută la cinema-ul Europa s-a deschis a 12-a ediție a Festivalului de Film de la Zagreb. Festivalul a fost deschis de către directorul Boris T. Matic și CEO Hrvoje Laurent. " Nobody\s child " este un film impresionant, care a impresionat publicul din Zagreb, inspirat din evenimente reale din Bosnia și Herțegovina. Băiatul a fost găsit în pădure, după ani de zile în care a trăit într-o haită de lupi a revenit la civilizație, unde îşi caută un loc într-o lume condusă de bărbați. Filmul este o co-producție croato-sârbă, care în Veneția a câştigat trei premii, conform Dnevnik.hr.

Programul de concurență al celei de-a  12-lea ediţie a Festivalului de Film de la Zagreb, care se va ţine din 19 octombrie până în 26 octombrie, aduce 50 de filme de lung metraj, filme de scurt metraj și documentare.

Directorul festivalului, Boris T. Matic, a subliniat că festivalul va impresiona printr-un total de peste o sută de filme și a menționat că proiectiile din acest an vor avea loc în șase locații din Zagreb, inclusiv cinematografele Europa și Tuskanac, Zagreb Dance Centre, Teatrul de Păpuşi Zagreb, Muzeul Contemporan de Artă și la cinema-ul de documentare KIC.

În fiecare an, Festivalul de Film de la Zagreb este specializat pentru a promova filme de debut ale noilor regizori de film și primul sau al doilea film. Principalele teme ale programului din acest an marchează băieții curajoși și fetele și procesele sau dreptatea care sunt lente, dar realizabile. O înregistrare din cele 15 documentare din acest an acoperă o gamă largă de subiecte și protagoniști idiosincratici. Filmul "Brave Girl", regizat de Zeresenay Meharija, este bazat pe o poveste adevărată și urmează procedurile judiciare împotriva fetei de țăran în vârstă de 14 de ani, care îl împuşcă accidental pe răpitorul si violatorul ei.

Un program de filme la alegere al criticului de film Nenad Polimac aduce filmele românilor Cristi Puiu, Radu Muntean, Florin Şerban, Cristian Mungiu şi Cristian Nemescu.

Accentul ediției din acest an este pus, de asemenea, pe filmele daneze. Motivul este vizita cuplului regal danez. 15 filme daneze vor fi afișate în principalele și suplimentarele programe ale Festivalului de Film. Echipa filmului danez-croat "Itsi-bitsi" va expune experiența filmării în Croația în cadrul programului "Danes Go South". Stimatul documentarist danez Jørgen Leth va vorbi despre experiența sa de film. Regina Margrethe a II-a a Danemarcei și Prințul Consort Henrik al Danemarcei vor vizita Festivalul de Film de la Zagreb în timpul unei vizite de stat în Croația. Cuplul regal danez va fi invitat la proiecția filmului "Itsi-bitsi", al regizorul danez Ole Christian Madsen, care va avea loc în Europa Cinema.

Programul educaţional şi de networking din acest an include un atelier de lucru de două zile al Institutului Erich Pommer pe tema drepturilor de autor. Constantul şi popularul program Bibiade va aduce anul acesta zeci de filme pentru copii, în colaborare cu Ambasada Regatului Danemarcei.

Autor: Hvroje - Croaţia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: croatia.hr

EN
With the premiere of the film “Nobody\s child”, in an excellent mood and pleasant atmosphere in the cinema Europa was opened the 12th edition of the Zagreb Film Festival. The festival was opened by director Boris T. Matic and CEO Hrvoje Laurent. “Nobody’s child” is an impressive motion picture, which impressed the Zagreb audience, inspired by real events from Bosnia and Herzegovina. The boy was found in the woods, after years of living in a pack with wolves returned to civilization where he searches for a place in a world ruled by men. The film is a Croatian-Serbian co-production, which in Venice won three awards, according to Dnevnik.hr.

The competition program of the 12th Zagreb Film Festival, which will is held from October 19 to October, 26 brings fifty feature-length films, short films and documentaries. Festival director Boris T. Matic pointed out that the festival will show a total of over one hundred films and noted that this year\s screenings take place at six locations in Zagreb including cinemas Europa and Tuskanac, Zagreb Dance Centre, Zagreb Puppet Theatre, Museum of Contemporary Art and at the documentary cinema KIC.

Every year, Zagreb Film Festival is specialized to promote debut films of new film directors and their their first or second film. The main themes of the festival program this year mark the brave boys and girls and trial or justice which is slow, but attainable. A record of the fifteen documentaries this year covers a wide range of topics and idiosyncratic protagonists. Film “Brave girl” directed by Zeresenay Meharija is based on a true story and follows the court proceedings against the 14-year-old peasant girl who accidentally shoots her kidnapper and rapist.

A program of films by choice of film critic Nenad Polimac brings the films of Romanians Cristi Puiu, Radu Muntean, Florin Serban, Cristian Mungiu, and Cristian Nemescu.

The focus of this year\s edition is also on Danish films. The reason is the visit of the Danish royal couple. Fifteen Danish films will be shown in the main and additional programs on the 12th Zagreb Film Festival.  Team of the Danish-Croatian film “Itsi-bitsi” will exhibit experience with filming in Croatia in the program “Danes Go South”. Esteemed Danish documentarian Jørgen Leth will be also talking about his film experience. Queen Margrethe II of Denmark and Prince Consort Henrik of Denmark will visit Zagreb Film Festival during a state visit to Croatia. Danish royal couple will be guest at the projection of film “Itsi-bitsi” by Danish film director Ole Christian Madsen which will be held n the Europa Cinema.

Educational and networking program this year includes a two-day workshop by Erich Pommer Institute on the subject of copyrights. Constant and popular accompanying program Bibiade, this year brings dozens of films for children in collaboration with the Embassy of the Kingdom of Denmark.

Author: Hvroje - Croatia

Share it!
Tags: festival, film, scurt metraje, lun metraje, documentare, filme de copii


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.