Logo

Croatia/ O stea: Rade Serbedzija

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 41000 times
Croatia/ O stea: Rade Serbedzija Image

Croatia/ O stea: Rade Serbedzija

RO

Rade Serbedzija este un actor croat de origine sârbă născut în Croația în 1946 care a jucat în multe filme, atât în Croația, cât și în Statele Unite. De la începutul anilor 90, a început să joace regulat în filme e la Hollywood, în special interpretând personale din Estul Europei ("Mission Impossible 2", "The Saint", "Space Cowboys", "24 Hours", "X-Men: First Class" și alte filme și seriale).

El a absolvit în 1969 Academia de Teatru, Film și Televiziune din Zagreb și puțin după a început să joace pe scena teatrului de dramă „Gavella” din Zagreb. Apoi a fost artist freelancer, a jucat pe scena Teatrului Național din Zagreb, apoi din nou în „Gavella”. Este talentat, folosind niște tehnici excepționale de interpretare, are temperament, este sugestiv și are o dicție excelentă, joacă roluri dificile cu ușurință, dovedindu-se că este la fel de bun și în roluri clasice (de exemplu în rolul lui Hamlet și Richard al III-lea din piesele lui Shakespeare) dar și în piese modern (de exemplu Peer Gynt al lui Ibsen) și în filme de toate genurile, jucând la perfecție atât rolurile personajelor bune, cât și cele ale personajelor rele.  

El a câștigat multe premii și și-a făcut debutul în rolul secundar din filmul „Illusion” (din 1976) regizat de Krsto Papic, jucând rolul unui tânăr care se află la o răscruce de drumuri în viață.

De atunci, el a intrat în cercul celor mai buni actori din fostul stat Iugoslavia – din filme despre războaie până la cele cu teme contemporane. În 1982 a primit premiul annual al televiziunii australiene Sammy pentru rolul jucat în adaptarea TV în Australia a cărții „Eliberarea Skopje” a lui Dusan Jovanovic.

Unul dintre anii cei mai de succes pentru Serbedzija a fost fără îndoială anul 1986 când a primit diferite premii de la tot felul de festivaluri de filme pentru „The Evening Bells” regizat de Lordan Zafranovic și „The Dream of the Rose” de Zoran Tadic. El a arătat că are foarte mult potential, jucând cu succes în piese de teatru și pe marile ecrane, în seriale.

El a publicat două colecții de poeme: Variable și Black, Red. El a învățat cum să interpreteze pe scenă și cum să țină discursuri pe scenă la Academia de Teatru, Film și Televiziune din Zagreb și a lucrat ca asistent de profesor de actorie la Academia de Arte din Novi Sad.  

În 1991, el părăsește Croația și merge în Serbia. În filmul Slacker al lui Zivojin Pavlovic, care a fost terminat în 1992, Serbedzija a jucat rolul principal. Acest film prezintă ruinele orașului croat Vukovar.  

După ce a părăsit Serbia în 1992, Serbedzija a locuit o vreme cu familia sa în Slovenia, apoi s-a mutat în Londra și după în Statele Unite. În ciuda faptului că a jucat deja în mai mult de 80 de filme care au fost distribuite în principal în statele din fosta Iugoslavia, el a făcut ceva ieșit din comun cu filmele precum Hanna’s War regizat de Menahem Golan și Before the Rain regizat de Milcho Manchevski. În 1996, Serbedzija a jucat în filmul Broken English din Noua Zeelandă. Apoi au urmat rolurile principale în producțiile hollywoodiene precum Space Cowboys, Mission Impossible, Snatch și altele.

Serbedzija este cunoscut de asemenea pentru faptul că citește poezii și piese de teatru. El a construit de asemenea teatrul Ullysses din Pula, Croația, unde a avut loc premiera piesei Regele Lear în parcul național Brijuni, regizată de soția sa, Lenka. 

El a lucrat cu multe nume mari, iar printre acestea se numără Vanessa Redgrave, Charlize Theron, Nicole Kidman sau Tom Cruise, care este și un prieten bun de familie. A lucrat cu regizori faimoși precum Stanley Kubrick și Clint Eastwood.

Rade Serbedzija are o fată pe nume Lucija Serbedzija care este actriță de asemenea și un fiu, Danilo, care este regizor de film.  

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.azrmag.ba

EN

Rade Serbedzija is Croatian actor of Serbian origin born in Croatia in 1946, who starred in dozens of films, both at home and in the United States. Since the 1990s, began to actively act in Hollywood, mainly playing the role of Eastern Europeans ("Mission Impossible 2", "The Saint", "Space Cowboys", "24 Hours", "X-Men: First Class" and other films and TV-series).

He graduated in 1969 from the Academy of Theatre, Film and Television in Zagreb, and soon engaged in the Zagreb Drama Theatre "Gavella". Then alternately worked as a freelance artist, had engagement in the National Theatre in Zagreb, and again in "Gavella". Gifted, with exceptional acting techniques, temperament, suggestive, with excellent diction, performing with ease in physically difficult scenes, proved to be equally convincing in the roles of classical (ie. Shakespeares Hamlet and Richard III)  and modern repertoire (eg. Ibsen’s Peer Gynt)  and in a variety of genres, explaining the positive and negative characteristics.

He has won many awards and made his acting debut in a supporting role in film Illusion (1967) by film director Krsto Papic, acting as a young man at a crossroads in life.

Since then, he was getting into the circle of the best actors of the former state of Yugoslavia - in movies ranging from war drama to contemporary themes. In 1982 he received the annual award of the Australian television Sammy for the lead role in the Australian television adaptation of the play Liberation of Skopje by Dusan Jovanovic.

One of the most successful years for Serbedzija probably was 1986 when he won main Yougoslav awards at the film festivals for films The Evening Bells by Lordan Zafranovic and The Dream of the Rose by Zoran Tadic. He has shown great work potential, with the success of plays and on television, in the TV series.

He has published two collections of poems: Variable and Black, Red. He has taught stage speech and acting at the Academy of Theatre, Film and Television in Zagreb, and as an associate professor of acting at the Academy of Arts in Novi Sad.

In 1991, he leaves Croatia and goes to Serbia. In the film Slacker by Zivojin Pavlovic, which was completed in mid-1992, Serbedzija played the title role. This film shows the footage of ruined Croatian city of Vukovar.

After Serbia, which he left in 1992, Serbedzija for some time lived with the family in Slovenia and then in London and the United States. Despite having already played in the eighty films distributed mainly in the former Yugoslavia, a breakthrough in the world of film achieved with films Hanna’s War by Menahem Golan and Before the Rain by Milcho Manchevski. In 1996 Serbedzija starred in the film New Zealand’s film Broken English. Then he followed the roles in leading Hollywood achievements like Space Cowboys, Mission Impossible, Snatch and others.

Serbedzija is also known by reading poetry and theater plays. He also began a new theater Ullysses in Pula, Croatia who premiered the play King Lear on National Park Brijuni directed by his wife Lenka.

He has worked with many big names, and some of them are Vanessa Redgrave, Charlize Theron, Nicole Kidman or Tom Cruise, with who he is a family friend. He also worked with the famous Stanley Kubrick and Clint Eastwood.

Rade Serbedzija has daughter Lucija Serbedzija who is an actress and son Danilo who is a film director.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: serbia, actor, croatia, Rade Serbedzija,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.