Logo

Croatia/ Designeri celebri

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 67649 times
Croatia/ Designeri celebri Image

Croatia/ Designeri celebri

RO
Alegerea celor mai influenţi protagoniști de modă din Croația este cu adevărat o sarcină dificilă având în vedere că există trei evenimente de modă interne la nivel național, nenumărate regionale și locale. Tema care a stat la baza alegerii finale a fost viaţa lungă şi consistentă a designerilor de modă selectaţi, simbolizând principalii factori ai modei croate.

Duo-ul de modă numit Elfs şi-au afișat colecțiile la Cro-a-Porter, iar în ultimii ani au pătruns până în top în moda croată. Recunoscuţi prin abordare de design comercial, cu noțiunile sale de modă ca distracție, sezon după sezon au încântat criticii și publicul cu spectacolele lor. Declarația lor de modă se bazează pe urmele culturii conștiente de gunoi.

Zigman este un designer de modă ambițios, hiperactiv, talentat și energic. Aceste caracteristici îi dau lui Zigman un avantaj imens faţă de colegii săi. Cacofonia ideilor nelimitate convertite cu succes în coduri de moda proprii i-au adus ovații după spectacole. Iubitorii de modă așteaptă în special rezultatele în urma colaborării cu Peko.

Numele de Ivica Klaric este sinonim pentru costumele bărbătești. Probabil că nu există om în Croația care să nu poată fi bine îmbrăcat de designul său. Recent, şi-a unit forțele cu compania ORI Rijeka într-un proiect Fashion.Hr industrie, iar de atunci, articolele de îmbrăcăminte de calitate de top sunt disponibile pentru toată lumea.

I-GLE este un tandem avangardist de ani de zile favorizat de elita intelectuală, arhitecți și manageri și toate femeile preocupate de modă care adoră acest tip de exprimare în modă. Activitățile lor s-au extins în Slovenia și au cucerit premiul pentru cea mai bună colecţie în Ljubljana Bienala de Design Industrial - BIO.


Autor: Hvroje - Croatia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.ik-studio.hr

EN
Choosing the most influential fashion protagonists in Croatia truly is a difficult task given that there are three national domestic fashion events, countless regional and local until. The underlying theme in the final choice was for the long life and consistency of selected fashion designers, symbolizing the main factors of the Croatian fashion.

Fashion designers duo called Elfs display their collections at Cro-a-Porter, and in recent years broke through the top of the Croatian fashion. Recognizable by commercial design approach, with its notions of fashion as fun, season after season completely delighted critics and audiences to their shows. Their fashion statement is based on the trail of the conscious trash culture.

Zigman is ambitious, hyperactive, talented and energetic fashion designer. These characteristics give Zigman a huge advantage over his colleagues. Cacophony limitless ideas successfully converted into own fashion codes got him ovations after his shows. Fashion lovers especially expect results of his collaboration with the Slovenian Peko.

Name of Ivica Klaric is synonymous for mens suits. There is probably no man in Croatia who can not be well dressed by his design. Recently, has joined forces with the company RIO Rijeka in a project Fashion.Hr Industry, and since then, top quality garments are available to everybody.

I-GLE is avant-garde tandem for years favored by the intellectual elite, architects, and managers and all fashion-conscious women who like that kind of fashion expression. Their activities have expanded to Slovenia and conquering the prize for best collection in Ljubljana Biennial of Industrial Design - BIO.


Author: Hvroje - Croatia

Share it!
Tags: designeri, moda, Elfs, Zigman, Ivica Klaric


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.