Logo

Croatia / Filme noi!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10368 times
Croatia / Filme noi! Image

Croatia / Filme noi!

RO

Noile filme croate variază de la okay de văzut la filme de calitate și la filme cu adevărat hituri. Puțin cunoscută în industria filmelor și fiind formată predominant din producții sărace filmate în condiții proaste care nu au loc la evenimentele internaționale, industria filmului din Croația intră în secolul 21 cu mult optimism. Produce până la 20 de filme pe an. Anul trecut a fost atins un nou record de 24 de filme noi. 

Producția de filme croate este aproape întreg finanțată de stat, ceea ce produce efecte interesante. Nu există documentație, regula spune că doar doisprezece filme pe an au dreptul sa intre în competiția pentru banii statului și foarte rar (aproape niciodată) produsele rele primesc finanțare. Producția de televiziune sau cea independent produce autori de calitate, care nu ar putea să-și finanțeze ideile altfel, și de asemenea seriale TV și filme care ajung într-un final în cinematografe.

Sonja și Taurul (Sonja i bik) este o comedie despre doi tineri care au perspective diferite din diferite medii sociale ale căror destine, cu ajutorul taurului Garonja, se împletesc. Ante (Goran Bogdan) vine intr-un hinterland Dalmat și este fiul unor organizatori de lupte cu tauri și a unui vânzător de asigurări foarte talentat. Sonjia (Judita Frankovic) este o fată de oraș, un activist erodat în lupta pentru protecția drepturilor animalelor. În hinterland-ul dalmat, oamenii nu pot niciodată să înțeleagă atitudinea Sonjei. Sonjia și Ante, fiind perechea centrală în comedie vor merge mai departe și vor întâmpina dificultăți, într-o satiră sălbatică.

Filmul Cowboys (Kauboji) este bazat pe unul dintre cele mai jucate și cele mai bune performări ce a câștigat numeroase premii în industria teatrului croat cu același nume. Piesa are loc la numeroase festivale și în șase sezoane, a fost jucată de mai mult de trei sute de ori. Un politician local ambițios vrea să organizeze un mic show de teatru în micul său oraș. Un grup de amatori fără nici un fel de experiență decide să facă showul despre cowboy. Nu există o anumită persectivă într-un oraș mic industrial, așa că ei văd acest proiect ca fiind o oportunitate de a da însemnătate vieților lor. Un mix neobișnuit de dramă social și comedie, westernuri și musicale, și toate acestea în modul croat! Filmul este candidatul croat pentru Oscar.  

Numărul 55 (Broj 55) este un film de război și acțiune croat regizat de Kristijan Milic ce prezintă o poveste reală din 1991 și ilustrată publicului ca fiind primul film de acțiune real despre războiul croat de independență. Filmul a câștigat toate premiile naționale și unele internaționale.  

Filmul este bazat pe o poveste adevărată din ajunul toamnei din 1991 în satul Kusonje. Un mic grup de soldați croați au plecat la patrulare într-o mașină blindată cu un design propriu. Ei sunt prinși într-o ambuscadă, vehiculul lor este stricat și ei sunt forțați să se ascundă într-o casă din vecinătate cu numărul 55. Serbii rebeli, Armata Iugoslavă și Forțele Speciale au nevoie de 24 de ore pentru a ajunge la ei. O poveste în parallel le urmărește eforturile soldaților pentru a ieși din acest mediu. 

Autor: Hvroje / Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.filmneweurope.com

EN

New Croatian films range from viewable to quality and real hits. Little known on the world film map, dominantly acting in relatively poor production conditions and on the sidelines of international events, Croatian cinema still enters the 21st century with certain optimism. It has the production of up to 20 films a year. Last year was record with 24 new films.

Croatian film production is almost all co-financed by the state, which produces interesting effects. There is no scrap, as a rule that for state money compete at least a dozen films a year, and rarely (if ever) bad product receives funds. Independent or television production produces quality new authors, who are unable otherwise to fund their ideas, and produce TV movies that often later end up in movie theaters.

Sonja and the Bull (Sonja i bik) is a comedy about two young people of differing points of view from different backgrounds whose destiny, with the help of a bull Garonja, intertwine. Ante (Goran Bogdan) comes from the Dalmatian hinterland, and is the son of the organizers of bullfighting and skilled insurance salesman. Sonja (Judita Frankovic) is urban girl, eroded activist in the struggle for animal rights. In the Dalmatian hinterland, people can never understand Sonjas attitude. Sonja and Ante, as the central pair in this romantic comedy go one step forward, one step back in a series of actions in the style of a wild untamed satire.

Film Cowboys (Kauboji) is based on one of the most played and most award-winning performances of the Croatian theater with the same name. The play has taken place in numerous festivals and in six seasons has been played more than three hundred times. Local ambitious politician wants to make theater show in his little city. Group of amateurs without almost any experience decides to make show about cowboys. Living in a small industrial city doesn’t have some perspective so they see this project as an opportunity to make their lives finally meaningful. An unusual mix of social drama and comedy, westerns and musicals, and all in the Croatian way! The film is the Croatian candidate for the Oscar.

The Number 55 (Broj 55) is a Croatian war action film directed by Kristijan Milic, recorded on a true story from 1991, and presented to the public as the first Croatian real action movie about the Croatian War of Independence. Film won all main national film awards and some international.

The film is based on a true story on the eve of the autumn of 1991 in the village of Kusonje. A small group of Croatian soldiers went on patrol by improvised armored car of his own design. They fall into an ambush, their vehicle is disabled, and they are forced to hide in a nearby house that bears the house number 55. Their resistance to joined efforts of rebel Serbs, Yugoslav Army and Serbian Special Forces takes almost 24 hours. A parallel story follows the efforts of their fellow soldiers to pull them out of the environment.

Author: Hvroje / Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: sonja, croatia, film, cinema


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.