Logo

Criza din Venezuela, mai violenta!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 5181 times
Criza din Venezuela, mai violenta! Image

Criza din Venezuela, mai violenta!

RO

După cum probabil ați observat pe la TV, protestele din Venezuela au devenit mai violente în ultimele săptămâni. Președintele Nicolas Maduro a cerut alegeri pentru un nou ansamblu constitutional, lucru căruia opoziția s-a opus vehement.

Ei au declarat că Maduro vrea să își mărească puterea și să se transforme într-un dictator. Acest lucru a fost menționat și de către Nikki Haley, ambasadorul american la Națiunile Unite, care a scris pe Twitter că: „alegerile de fațadă ale lui Maduro sunt un nou pas către o dictatură.”  

Peste tot în țară s-au organizat proteste masive. Liderul opoziției, Henrique Capriles a declarat că o sută de oameni au murit luna trecută, și 14 doar săptămâna aceasta. Jorge Rodriguez din partidul socialist aflat la putere acum insistă că nimeni nu a murit.

Urnele s-au deschis duminică și foarte puțini oameni au votat. Părea clar că venezuelenii știau că toate alegerile astea sunt o scamatorie și că voturile lor nu contează absolut deloc.

Alegerile au fost organizate pentru a numi 545 de membri noi, un grup care va avea puterea să rescrie Constituția și va putea să reformeze sau să schimbe toate instituțiile țării. Scopul este de a organiza un grup mai puternic decât Parlamentul controlat acum de opoziție.

Maduro a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a se asigura că oamenii votează. În Petare, o zonă săracă, oamenii au povestit că oamenilor li s-a spus că vor fi dați afară sau că își vor pierde toate ajutoarele și pensiile dacă nu votează pentru Maduro.  

Majoritatea țărilor l-au criticat puternic pe Maduro și au promis că vor impune noi sancțiuni împotriva Venezuelei. Președintele Donald Trump l-a criticat puternic pe liderul venezuelean. Dar Maduro este sprijinit de cei care urmează ideologia de stânga de peste tot din lume.

Judecătorul Jonatas Andrade din Brazilia este unul dintre oamenii de stânga care l-a felicitat pe Maduro. El a declarat că „democrația este pusă la grea încercare peste tot în lume pentru că nu urmează principiul de bază: guvernul este pentru oameni, format din oameni și realizat de către oameni”. În a cincea republică din Venezuela, noi am văzut un efort constant de a respecta acest principiu, iar unul dintre aceste eforturi a fost votul sectoral pentru 1/3 din membrii Ansamblului nou.”

„Votul sectoral înseamnă că noi subiecte sociale sunt luate în considerare și acestea au o importanță mai mare acum decât în Constituția din 1999 – oamenii indigeni, campesinos, cei cu handicap – departamente care erau invizibile înainte, au început să fie luate în considerare, încep să fie protejate la fel ca în alte țări precum Brazilia” a adăugat Jonatas Andrade.

Protestele împotriva lui Maduro s-au răspândit peste tot în lume. Imigranții din Venezuela au organizat proteste înafara ambasadelor venezuelene din Marea Britanie, Spania, Chila, Suedia și Mexic. Au existat și marșuri de sprijin pentru Maduro în Australia și în alte țări de stânga din lume.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducator: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.elsoldeoriente.com.ve

EN

As you may have noticed from watching the TV news, the protests in Venezuela have only intensified over the last few weeks. President Nicolas Maduro has called for an election for constitutional assembly which the opposition has boycotted.

They say that Maduro wants to convert his rule over the country into a full-fledged dictatorship. This point was reiterated by Nikki Haley, the US ambassador to the United Nations, who tweeted: “Maduro’s sham election is another step toward dictatorship.”

There have been massive protests across the country. Opposition leader Henrique Capriles says over a hundred people have died in the last month, including 14 this week. Jorge Rodriguez of the ruling socialist party insists that there have been no deaths at all.

The polls opened on Sunday and the turnout was very low. It looked obvious that the people of Venezuela know that the election is a complete sham and any vote made by them won’t have any value whatsoever.

  The election is to appoint 545 members of an assembly who will have the right to rewrite the constitution and will have sweeping powers to reform or change all state institutions. The goal is to establish a higher power than the opposition controlled parliament.

Maduro has done everything possible to make sure that more people vote. In Petare, a poor working class area, people say that they have been told by government officials that they stand to lose all government subsidies, jobs and pensions if they fail to register their vote.

Most countries have been very critical of Maduro and have promised to extend their sanctions against Venezuela. President Donald Trump is a big critic of the Venezuelan leader. But Maduro has found support from those of the leftist ideology across the world.

Labor Judge Jonatas Andrade of Brazil was one of those of the leftist ideology who congratulated Maduro. He said, "Democracy is being questioned all over the world precisely because it hasn observed its own basic principle: government of the people, for the people, by the people. In Venezuelas Fifth Republic we have seen a constant practical effort to adhere to this essential democratic principle, and one of these efforts is the sectoral vote for 1/3 of the members of the Constituent Assembly."  

"The sectoral vote means taking into account new social subjects that have acquired greater prominence since the 1999 constitution — Indigenous peoples, campesinos, the disabled — sectors that were invisible before, began to assert themsleves and find protection, and are now threatened with the kind of social rollback we are seeing in so many places, including in Brazil," Judge Jonatas Andrade added.

Protests against Maduro have spread across the world. Venezuelan immigrants held protests outside the Venezuelan embassies in the UK, Spain, Chile, Sweden and Mexico. In contrast, there were support rallies held in the favor of Maduro by trade unionists in Australia and by other leftists around the world. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: venezuela, criza, proteste, maduro, socialism, america, sud, panama,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.