Logo

Criza din Spania se inrautateste!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 9941 times
Criza din Spania se inrautateste! Image

Criza din Spania se inrautateste!

RO

Spania se confruntă cu o criză uriașă, poate cea mai mare criză cu care s-a confruntat națiunea în ultimii 50 de ani. Guvernul local din Catalonia, condus de un președinte local, Carles Puigdemont, a declarat independența față de Spania săptămâna trecută.

Toți membrii Parlamentului secesionist din Catalonia au votat pentru înființarea unei națiuni independente în Catalonia. Spania a reacționat rapid, dizolvând guvernul catalan și preluând controlul asupra administrației statului.

Întregul cabinet al președintelui regional Carles Puigdemont a fost dizolvat și s-a decis ca pe 21 decembrie să aibă loc noi alegeri pentru un nou guvern.

Întregul guvern catalan a fost dat afară. Directorul poliției catalane, Mossos d’Esquadra, a fost și el dat afară. Toate ambasadele internaționale din Catalonia au fost închise.

Puigdemont a refuzat să organizeze noi alegeri. El a declarat suporterilor lui că „noi nu știm motivele pentru care ar trebui să organizăm noi alegeri. Noi am încercat să îi întrebăm de ce dar nu am primit nici un răspuns de la Partidul Oamenilor și de ce au decis să mărească tensiunea. Nu mai am alte opțiuni.” De atunci, a fost preluat de către forțele spaniole și se află în custodia lor.

Prim Ministrul Mariano Rajoy a declarat că: „am decis să cer să se organizeze noi alegeri gratuite, legale și curate cât mai repede pentru a restabili democrația. Noi nu am vrut niciodată să se ajungă în situația aceasta. Nici nu am crezut că este bine să prelungim această stare excepțională. Dar după cum am spus mereu, aici nu e vorba de retragerea autonomiei, ci de o restaura.”

El a luat această decizie după ce parlamentul catalan a votat în mod decisiv pentru independență, 70 la 10. Mulți politicieni din opoziție au boicotat votul și au ieșit din Parlament.

Această măsură luată de parlamentul catalan l-a forțat pe Prim Ministrul Rajoy să ia cea mai strictă măsură din istoria țării, descrisă în articolul 155 din Constituție.

Prim Ministrul Rajoy a declarat că: „ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul catalan este dovada clară că Senatul trebuia să aprobe cât mai repede propunerile guvernului. Astăzi, parlamentul catalan a aprobat ceva ce în opinia majorității din țară, nu numai că nu este legal, ci este chiar o infracțiune pentru că se dorește declararea unui lucru care nu poate exista – independența catalană.”

Majoritatea organizațiilor internaționale precum Marea Britanie, Germania, Statele Unite și Uniunea Europeană au declarat că nu recunosc independența Cataloniei. Ei au oferit guvernului spaniol sprijin 100% în eforturile lor de a menține unitatea Spaniei.

Un purtător de cuvânt al departamentului de stat din SUA a declarat că: „Catalonia face parte din Spania, iar Statele Unite va sprijini măsurile constituționale ale guvernului spaniol de a menține Spania puternică și unită.”

Prim Ministrul Theresa May a publicat și ea o declarație conform căreia: „Marea Britanie nu recunoaște acum și nu va recunoaște niciodată declarația unilaterală de independență a parlamentului regional din Catalonia. Acesta se bazează pe un vot din cadrul unui referendum declarat ilegal de către tribunalele spaniole. Noi vrem să vedem în continuare cum se respectă legea și cum Spania își va menține unitatea.” 

Autor: Raghan Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.dailymail.co.uk

EN

There is a massive crisis in Spain, perhaps the biggest that the nation has faced in over 50 years. The provincial government of Catalonia, governed by the regional president, Carles Puigdemont, declared independence last week.

All secessionist Catalan members of parliament voted to establish an independent Catalonia nation. In response, Spain has acted swiftly, dissolving the Catalan government and taking full control of the state’s administration.

The entire cabinet of regional president Carles Puigdemont has been dismissed and regional elections have been called to be held on 21st December to elect a new government.

The entire Catalan government has been sacked. The head of the Catalan police force, the Mossos d’Esquadra has been sacked as well. All international embassies of Catalonia have been shut down.

Puigdemont, on his part, has rejected the move to hold an election. He told his supporters, “We have not received the necessary guarantees to justify holding elections. We have tried to get them but we have not had a responsible response from the People’s party and they have chosen to increase the tension. I have run out of options.” He has since been taken into custody by the Spanish forces.

Prime Minister Mariano Rajoy said, “I have decided to call free, clean and legal elections as soon as possible to restore democracy. We never, ever wanted to get to this situation. Nor do we think that it would be good to prolong this exceptional [state of affairs]. But as we have always said, this is not about suspending autonomy but about restoring it.”

He took this action after the Catalan parliament voted decisively for independence, by a margin of 70 to 10. A number of opposition MPs boycotted the vote and marched out of the parliament.

This action by the Catalan parliament has forced Prime Minister Rajoy to take the strictest action that his nation has ever attempted under the article 155 of the constitution.

Prime Minister Rajoy said, “What has happened today in the Catalan parliament is unequivocal proof of how necessary it was for the senate to approve the government’s proposals. Today the Catalan parliament has approved something that, in the opinion of the great majority of people, is not just against the law, but is also a criminal act because it is intended to declare something that isn’t possible – Catalan independence.”

Most international bodies such as the European Union, the UK, Germany and the United States have said that they do not recognize Catalan independence. They have offered their 100% support for the Spanish government’s effort to preserve Spanish unity.

A spokeswoman for the US state department said, “Catalonia is an integral part of Spain, and the United States supports the Spanish government’s constitutional measures to keep Spain strong and united,” said a spokeswoman.

Prime Minister Theresa May put out a statement which said: “The UK does not and will not recognise the unilateral declaration of independence made by the Catalan regional parliament. It is based on a vote that was declared illegal by the Spanish courts. We continue to want to see the rule of law upheld, the Spanish constitution respected and Spanish unity preserved.” 

Author: Raghav Hegde - India 

Share it!
Tags: catalonia, independenta, spania, razboi, referendum, da,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.