Logo

Contul de Twitter al lui Trump, dezactivat!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 10767 times
Contul de Twitter al lui Trump, dezactivat! Image

Contul de Twitter al lui Trump, dezactivat!

RO

Ceva serios s-a întâmplat săptămâna trecută – contul personal al președintelui Trump, @realDonaldTrump, a fost șters timp de 11 minute. Cei care au încercat să intre pe pagina lui au găsit următorul mesaj: „@realDonaldTrump nu există.”

Acest lucru este serios și a dus la indignare sau fericire pe Twitter, în funcție de partidul pe care îl sprijineau oamenii. A avut loc joi la 7 seara. Ce s-a întâmplat? Oamenii s-au întrebat dacă Twitterul a închis intenționat contul președintelui.

Alții s-au întrebat dacă procurorul special Robert Mueller nu a cerut ca acest cont să fie închis pentru a putea citi mesajele directe ale președintelui. Alții s-au întrebat dacă Twitterul lui Trump nu a fost hacked de către un grup anonim.

Adevărul este că un muncitor al serviciului pentru clienți de la Twitter a primit acces la contul de Twitter al președintelui și l-a șters. Twitterul a declarat mai întâi că „acest cont a fost dezactivat din cauza unei erori umane realizate de un angajat Twitter”. A anunțat mai târziu că un muncitor rebel de la serviciul pentru clienți a făcut acest lucru în ultima zi a lui la această companie.

Acest lucru cu siguranță că a dus la multe întrebări legate de politicile de securitate de la Twitter. Twitterul se află sub investigare pentru rolul său în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016. Există multe îndoieli cu privire a competența companiei.

Președintele Trump și-a continuat treaba la fel ca înainte. El a scris o oră mai târziu, după ce contul său a fost readus pe platformă că: „Legea tăierii taxelor a ieșit astăzi. Oponenții  President Trump went about his business just as before. He tweeted just an hour after his account was fug către Capital Hill, dar republicanii se țin tare și vor face ce e bine pentru America!”  

El a trimis mai apoi 4 mesaje în care îl critică pe liderul comitetului national democratic, James B. Comey și le-a cerut fanilor săi să urmărească interviul pe care l-a avut cu laura Ingraham la Fox News.

Nimic nu s-a întâmplat însă, după cum spun mulți alții, dacă un angajat rebel al Twitter pusese mâna pe contul președintelui și anunțase un atac nuclear asupra unei țări precum Rusia sau Coreea de Nord? Acest lucru ar fi putut pune în pericol viețile a milioane de oameni.

O altă problemă este că Twitterul poate fi manipular foarte ușor. În timpul unei audieri a Congresului care investighează rolul Twitterului în intervenția rusă din cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, reprezentantul André Carson, un democrat din Indiana, care are 200.000 de fani a trimis mesaje despre care el însuși spune că „exploatează cinic ofițerii și familiile lor care suferă cu scopul de a crea lupte între americanii care sunt îngrijorați față de personalul nostru ce ne protejează și americanii care sunt îngrijorați față de vieți afro-americane care au fost pierdute în timpul întâlnirilor cu poliția.”

Acest cont a fost creat de agenția de cercetare pe internet care aparține unei companii rusești. „Teama mea este că un dictator precum Vladimir Putin va abuza de problemele de pe platformele rețelelor de socializare pentru a folosi politicile identității în cadrul alegerilor americane la care au participat cel puțin 100 de milioane” a adăugat Carson.

Senatorul Marco Rubio, Republican din Florida, a declarat că s-au întâmplat mai multe în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016. „Aceste operațiuni – deși vorbim despre alegerile din 2016 – nu se limitează doar la 2016 și nu s-au limitat doar la alegerile prezidențiale, acestea continuă până azi. Sunt mai răspândite decât un singur tur de alegeri.”

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.imgur.com

EN

Something very serious happened last week - President Trump’s personal account, @realDonaldTrump, was deleted for 11 minutes on Twitter. Those looking for his account found this error message, “@realDonaldTrump does not exist.”

That is serious and led to a widespread dismay or elation on Twitter depending on which side of the political spectrum you are. It happened on Thursday night at 7 PM. What happened? People wondered if Twitter had deliberately closed the president’s account.

Others wondered if special prosecutor Robert Mueller asked for the account to be closed so that he could read the President’s direct messages.  Another wondered if Trump’s Twitter account was hacked by a group of anonymous hackers.

What really had happened was a rogue customer support worker in Twitter somehow gained access to the president’s Twitter account and deleted it. Twitter first said that the account was “inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee.” It then announced that a rogue customer support worker had done it on their last day at the company.

This has certainly raised a lot of questions about the security policies in place at Twitter. Twitter is under investigation for its role in the 2016 presidential election. There are doubts on the company’s competency.

President Trump went about his business just as before. He tweeted just an hour after his account was restored: “Great Tax Cut rollout today. The lobbyists are storming Capital Hill, but the Republicans will hold strong and do what is right for America!”

He then sent 4 more tweets, criticizing the Democratic National Committee and James B. Comey and asked his followers to watch his interview with Laura Ingraham on Fox News.

Nothing really happened, but what if, many observers are saying, some rogue Twitter employee gained control of the president’s account and announced a nuclear attack on some country, such as Russia or North Korea? That could put the lives of hundreds of millions of people in danger.

Another issue is that Twitter can be easily manipulated. During a Congressional hearing that investigated Twitter for its role in Russian interference in the 2016 presidential election, Representative André Carson, Democrat of Indiana referred to an account called Being Patriotic that had 200,000 followers and sent content which he said “cynically exploits grieving officers and their loved ones in order to pit Americans concerned about our law enforcement personnel against Americans concerned about African-American lives lost during police encounters.”

This account was a creation of the Internet Research Agency, which belongs to the Russian intelligence. “My concern is that a dictator like Vladimir Putin abused flaws in our social media platforms to inject the worst kind of identity politics into the voting decisions of at least 100 million Americans,” Mr. Carson added.

Senator Marco Rubio, Republican of Florida, said that it was more than just about the 2016 presidential election. He said, “These operations — while we’re talking about the 2016 presidential race — they’re not limited to 2016, and they were not limited to the presidential race, and they continue to this day. They are much more widespread than one election.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: trump, stiri, news, republicani, sanatate, heathcare, esec, administratie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.