Logo

Controversa Oscarurilor continua!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4733 times
Controversa Oscarurilor continua! Image

Controversa Oscarurilor continua!

RO

Controversa Oscarurilor care s-a iscat după ce actorii de culoare nu au fost nominalizați deloc a dus la crearea a două tabere la Hollywood. Unii apără alegerile Academiei, în timp ce alții au cerut ca Oscarurile să fie boicotate.  

Actorul Danny DeVito a fost unul dintre cei mai puternici critici ai ceremoniei Oscarurilor, spunând că arată doar faptul că tendințele rasiste există încă în America și că nu au dispărut, chiar și cu un președinte afro-american: „e păcat că întreaga țară este rasistă. Acesta este un exemplu al faptului că deși unii oameni au fost superbi în mai multe filme, nimeni nu s-a gândit și la ei.”  

Printre cei mai mari protestatari împotriva Oscarilor a fost regizorul Spike Lee, urmat de actorii Jada Pinkett Smith și soțul ei Will Smith care au decis să nu participle la ceremonia Oscarurilor. Au existat cereri de la toată lumea pe rețelele de socializare pentru ca toată lumea să boicoteze ceremonia.

Will Smith a cerut ca Oscarurile să fie boicotate într-un interviu pentru „Good Morning America”, spunând că „nominalizările reflectă Academia, Academia reflectă industria, iar industria reflectă America. Reflectă o serie de schimbări care au loc în țara noastră acm. Există un regres către separatism, către un dezechilibru rasial și religios și ăsta nu e Hollywoodul pe care vreau să îl las în spate.”  

Dar nu toate lumea a criticat. Charlotte Rampling, care a fost nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță pentru filmul „45 Years”, a declarat că boicotarea Oscarurilor este „rasist față de oamenii albi.”  

Rampling a declarat că „poate că actorii de culoare nu au meritat să ajungă în finală.” Mai târziu, a declarat că aceste comentarii au fost scoase din context.  

Actorul britanic Michael Caine a cerut actorilor de culoare să „aibă răbdare” pentru că va veni și vremea lor. El a declarat că „bineînțeles că va veni. Mie mi-a trebuit ani de zile să iau un Oscar, ani de zile.”  

Producătorul ce are deja un Oscar, Gerard Molen i-a criticat pentru cei care cer boicotarea Oscarurilor, numindu-i „puști răsfățați”. El a declarat că „nu există rasism pentru cei care creează o problemă. Asta e cel mai rău. Folosirea unei modalități urâte de a te plânge.”  

„Sunt nasurile lor îndoite din cauza nominalizărilor la Oscaruri? Bineînțeles. E normal într-un oraș plin de oameni egoiști și de dorințe legate de covorul roșu. Deși au fost multe interpretări de succes, nu au fost realizate toate alegerile pentru „cel mai bun” din diferite categorii” a adăugat Molen.  

Motion Picture Academy a dat un anunț oficial, spunând că va încerca să facă Academia mai diversă adăugând mai multe femei și membrii ai minorităților până în 2020. Președintele Warner Bros., Kevin Tsujihara a declarat că schimbările „sunt un pas mare către îmbunătățirea diversității și incluziunii Academiei și, prin extensie, a industriei.”

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.oscar.go.now

EN

The controversy over the Oscars over black actors not getting any nominations has heated up with a lot of people in Hollywood taking sides. Some have defended the Academy’s choices while others have called for a boycott of the Oscars.

Actor Danny DeVito was one of the harshest critics of the Awards ceremony saying that it just showed that the racist tendencies in America still hadn’t gone away, even with an African-American President: “It’s unfortunate that the entire country is a racist country. So this is one example of the fact that even though some people have given some great performances in movies, they weren’t even thought about.”

Among the biggest protesters against the Oscars have been director Spike Lee followed by actors Jada Pinkett Smith and her husband Will Smith who have decided not to attend the Oscar ceremony. There have been many calls for everyone to boycott the ceremony on the social media.

Will Smith called for a boycott of the Oscars in an interview on “Good Morning America”, saying, "The nominations reflect the Academy, the Academy reflects the industry, and the industry reflects America. It reflects a series of challenges that we are having in our country at the moment. Theres a regressive slide toward separatism, toward racial and religious disharmony, and thats not the Hollywood that I want to leave behind."

But not everyone has been critical. Charlotte Rampling, who was nominated for a best actress Academy Award for the film, “45 Years,” said the Oscar boycott was “racist to white people.”

Rampling said “maybe the black actors didn’t deserve to be in the final stretch.” She later said that her comments were misinterpreted.

British actor Michael Caine, asked black actors to "be patient" as their time would come. He said, "Of course it will come. It took me years to get an Oscar, years."

Oscar winning producer Gerald Molen criticized those calling for a boycott of the Oscars are “spoiled brats”. He said, "There is no racism except for those who create an issue. That is the worst kind. Using such an ugly way of complaining.”

"Are their noses bent out of shape by the award nominations? Of course. That is normal in a town of egos and red carpet desires. While there were many performances of note, not all my choices for est in the various categories have been realized," Mr. Molen added.

Motion Picture Academy has made an announcement to make the academy more diverse by including more women and minority members by 2020.  Warner Bros. Chairman Kevin Tsujihara said the changes a "great step toward broadening the diversity and inclusivity of the Academy and, by extension, the industry.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: hollywood, oscars, controversa, filme, usa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.