Logo

Cine sunt kurzii din Irak, Siria si Turcia?

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 5384 times
Cine sunt kurzii din Irak, Siria si Turcia? Image

Cine sunt kurzii din Irak, Siria si Turcia?

RO

Cine sunt kurzii: Zonele tensionate din Turcia, Irak și Siria


Războaiele din ziua de az, modul brutal în care sunt tratați civilii și instabilitatea națională din Orientul Mijlociu a adus întreaga regiune în lumina reflectoarelor. Orientul Mijlociu este o regiune complexă din punctul de vedere al naturii, plină de țări suverane, grupuri transnaționale, relații economice fragile de interdependență între grupări, dispute între secte, conflicte între grupări de etnii diferite și mișcări ideologice aflate într-o continuă dezvoltare sunt doar câteva dintre forțele care au afectat peisajul geopolitic al regiunii. Dezvoltarea uriașă a Statului Islamic în Irak și al Sham (ISIS) și faptele realizate de către organizație în Irak și Siria au ajuns peste tot în lume, ceea ce a dus la popularizarea unui grup etnic numit poporul kurd. Mulți politicieni și oameni de rând nu știu exact cine sunt kurzii, care este istoria lor și ce intenții au în Orientul Mijlociu. Despre kurzi se crede că ar fi în jur de 30-35 de milioane de oameni și că se găsesc în estul și sud-estul Turciei, în vestul Iranului, nordul Irakului și nordul Siriei. Deși se crede că ei ar fi musulmani, mulți kurzi urmează de fapt multe religii, inclusiv secta sunni din islam, yazidismul și creștinismul. Deși populația kurdă este diversă și complexă, gruparea etnică asediată din toate părțile este foarte unită în principal datorită istoriei persecuțiilor pe care le-au îndurat secole întregi.

Persecuția kurzilor

În ciuda faptului că poporul a trăit între granițele unor țări precum Irak, SIria și Turcia, comunitățile kurde au încercat să trăiască izolat, promovând și păzindu-și autonomia și protejându-și semenii. Multe grupări kurde au fost create cu scopul măreț de a crea un stat autonom și recunoscut internațional: Kurdistan. Guvernul turc, irakian și sirian se opun vehement asupra ideii creării unui stat pentru kurzi și au adoptat tot felul de forme de persecuție a acestei minorități, încercând să le pună bețe în roate planului lor de a-și obține autonomia. Printre acestea se numără: acțiuni militare, încălcări ale drepturilor omului, discriminare legală și distrugerea completă a comunităților lor. Guvernele acestor state au numit grupările politice kurde și cele naționaliste teroriste și o amenințare la adresa securității naționale. De-a lungul anilor, violența permisă de stat și războiul au devenit ceva la ordinea zilei pentru comunitățile kurde. Acest lucru a dus la crearea multor armate paramilitare kurde și la crearea armatei kurde, Peshmerga.

Independența kurdă

În Irak, invazia din 2003 a americanilor a oprit campania guvernului irakian împotriva kurzilor, ducând la numirea oficială a guvernului regional kurd și la crearea Kurdistanului în nordul Irakului, care se situează în jurul regiunii Kirkuk, bogată în petrol. Mișcările kurde au continuat să lupte pentru independență în Siria până ce evenimentul Arab Spring a destabilizat regimul Assad. În timpul războiului civil sirian, kurzii sirieni au putut să cucerească suprafațe mari pentru comunitățile lor, dar zona este încă foarte volatilă. Cu toate acestea, în Turcia, conflictul dintre trupele turce și forțele paramilitare kurzi rămân sporadice, iar discuțiile de pace au fost umbrite de atrocitățile comise de ambele părți.

Apariția și dezvoltarea Statului Islamic și expansiunea sa rapidă și brutală atât în Irak, cât și în Siria, i-a împins pe kurzi aproape de distrugere totală. Și în Irak, și în Siria, forțele kurde au fost unele dintre cele mai importatne în lupta împotriva organizației teroriste, luptând în Aleppo, Mosul și Kobani. Implicarea kurzilor în conflictul actual împotriva ISIS-ului complică și mai mult situația deoarece încep să reapară vechile tensiuni dintre guverne și kurzi în Irak, Siria și Turcia. Se speră totuși că se va ajunge la o soluție pașnică, negociată internațional care să răspundă la întrebrea ce se va întâmpla cu kurzii care au luptat împotriva ISIS-ului, după ce dușmanul comun va dispărea din ecuație. 

Autor: Alexander Burns - Australia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.flickr.com

 

EN

Who are the Kurds: Flashpoints in Turkey, Iraq and Syria


Contemporary conflict, brutal treatment of civilians, and national instability within the Middle East has thrown the entire region under the international spotlight. The Middle East is a region of breathtaking complexity, individual state actors, transnational groups, fragile economic interdependencies, sectarian disputes, opposing ethnic groups, historical enmities and amorphous ideological movements are just some of the many forces that shape the region’s geo-political landscape. The horrific rise of the Islamic State in Iraq and al Sham (ISIS) and the organisation’s actions in Iraq and Syria were heavily publicised, leading to many mentions of an ethnic group known as the Kurds. Many politicians and members of the public lack understanding of who the Kurds are, they’re history and their intentions within the Middle East. The Kurdish people are believed to number between 30 to 35 million and can be found in Eastern and South-eastern Turkey, Western Iran, Northern Iraq and Northern Syria. While commonly believed to be strictly Muslim, Kurdish people actually adhere to a vast number of religions, including ‘Sunni’ Islam, Yazidism and Christianity. While the Kurdish population is multifaceted and diverse, the beleaguered ethnic group is strongly unified by a shared history of sporadic and cyclical persecution.

Kurdish Persecution

Despite living within the national boundaries of Iraq, Syria and Turkey, Kurdish communities have attempted to live in relative isolation, governing and safeguarding their autonomy and security. Many Kurdish groups have been established with the overarching goal of establishing an autonomous, internationally recognised Kurdish state: Kurdistan. Turkish, Syrian and Iraqi governments are highly opposed to this idea and have adopted varying forms of persecution towards the Kurds and their goals of autonomy, including: military offensives, targeted human rights violations, economic sanctions, legal discrimination and the wholesale destruction of entire communities. The governments of these states have branded Kurdish political groups and nationalist movements as terroristic threats to national security. Over the years, state sanctioned violence and open warfare has become a norm for Kurdish communities. This led to the establishment of numerous Kurdish paramilitary militias and in Iraq, the creation of a Kurdish army, the Peshmerga.

Kurdish Independence

Within Iraq, the successful 2003 American led invasion crippled the Iraqi Government’s campaign against the Kurds, prompting the official acknowledgement of the Kurdistan Regional Government and establishment of Iraqi Kurdistan in Northern Iraq, centred on the oil rich region of Kirkuk. Kurdish movements continued to struggle for independence in Syria until the Arab Spring destabilised the ruling Assad Regime. During the ensuing Syrian Civil War, Syrian Kurds were able to secure large tracts of their former homelands although the area is still contested. However, in Turkey, conflict between Turkish troops and Kurdish paramilitary forces remains sporadic and peaceful discourse has been hampered by numerous atrocities, committed by both sides.

The rise of the Islamic State and it’s rapid, brutal expansion into Iraq and Syria pushed the Kurdish people to the brink of destruction. In both Syria and Iraq, Kurdish forces were involved in some of the most important battles in the war against the terrorist organisation, fighting at Aleppo, Mosul and Kobani. Kurdish involvement in the ongoing conflict with ISIS is increasingly complicated as old tensions begin to resurface within Iraq, Syria and Turkey. It is hoped that a peaceful, internationally negotiated solution to the Kurdish question can be found after ISIS, the common enemy is removed from the equation.

Author: Alexander Burns - Australia

 

Share it!
Tags: kurzi, irak, siria, turcia, razboi, america, usa, obama, trump, musulman, isis, terorism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.