Logo

Chinezii dau nume englezesti copiilor?!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 17991 times
Chinezii dau nume englezesti copiilor?! Image

Chinezii dau nume englezesti copiilor?!

RO

Recent în China a apărut un nou trend. Acesta nu este unul de modă sau unul creat pe internet precum o nouă mișcare de dans, ci unul care se rezumă la nume. Generația de azi de cupluri din China preferă să aleagă nume occidentale pentru copii, în special nume din țările vorbitoare de limbă engleză, pe lângă cele două nume chineze pe care copiii le primesc de-a lungul vieții. Motivul este simplu: pentru a-i face pe copii mai speciali și pentru a le face viitoarele interacțiuni cu lumea occidentală mai ușoare.  

Modul tradițional de a da un nume copilului în China este format din trei etape. Prima are loc la nașterea copilului, când el primește numele de familie al tatălui, sau xing în chineză. Al doilea pas are loc la 100 de zile după nașterea copilului când el sau ea primește un ming, adică un fel de prenume. Al treilea pas are loc atunci când copilul are 20 de ani, pentru băieți și 15 pentru fete. Copilul primește un al treilea nume, hao. Chinezii folosesc mai apoi numele hao pentru a se adresa unul altuia.  

Această practică era foarte populară în vremurile trecute, dar odată cu secolul 20, majoritatea chinezilor au început să ignore numele hao și să se concentreze mai mult pe numele xing și ming. Cu toate acestea, a revenit în cultural or în secolul 21, odată ce lumea occidentală a început să ajungă și în China. Pentru a se simți mai aproape de lumea occidentală și pentru a-și ajuta copiii să se integreze în lumea occidentală, chinezii au început să foloseasccă și numele hao dar de data aceasta, au adăugat nume occidentale la cele chinezești. 

Această practică a creat combinații amuzante, în mare parte datorită faptului că în limba chineză, fiecare caracter înseamnă ceva, ceea ce înseamnă că întregul nume are o semnificație aparte. Nu e cazul însă și când vine vorba de numele occidentale, care pun pe primul loc muzicalitatea numelui. Acest amestec a celor două culture și limbi a dus la nașterea unor nume jumătate englezești, jumătate chinezești foarte amuzante. Mai mult chiar, din moment ce majoritatea chinezilor caută nume unice, cele mai comune nume englezești s-au transformat în altceva. Astfel, Charlie a devenit Cheese (Brânză) și așa mai departe.  

Chiar dacă globalizarea pare că se răspândește peste tot, inclusiv în micile sate din China, trebuie menționat faptul că succesul sau eșecul acesteia depinde de modul în care cultura occidentală este asimilată de către comunitățile mai mici din lume. Cu toate acestea, pe baza ultimelor rapoarte in China, acest amestec neobișnuit de nume englezești cu nume chinezești demonstrează cât de versatilă este noua societatea chinezească și cât de mult s-a dezvoltat în ultimii câțiva ani de când li s-au deschis granițele.   

Autor: Raluca Ivanovici
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.sinaimg.cn

EN

Lately in China, a new trend was born. This is not a fashion trend or a new internet trend such as a new dancing move, but rather one that revolves around names. Today’s generation of Chinese couples prefer to give their children a Western name, particularly one popular in the English speaking countries, on top of the two Chinese ones they usually receive.  The reason for this is simple: in order to make their children stand out of the crowd and also to make their future interactions with other Westerners much easier.

The traditional way of naming a child in China had three steps. The first one took place at the birth of a child, when he or she received the family name of the father or, as it is known in the Chinese language, a xing. The second step took place 100 days after the birth of the child, when he or she would receive a ming, which was like a first name. The third step took place at age 20 for boys and 15 for girls. Another name would be given to the child, this one called hao. The Chinese would then use the hao name in order to address to the said person.

This practice was popular in the old times, but starting with the 20th century, most Chinese people began ignoring the hao name and instead focused more on the xing and the ming name. However, it sprung back to life in the 21st century with the rise of the western world. In order to feel more connected with the western world and in order to help their children fit in better in the western world, the Chinese people began reusing the hao tradition, but this time, added western names to the Chinese ones.

This practice gave birth to funny names, particularly due to the fact that in the Chinese language, each character that forms a name means something, which leads to the entire name having a certain significance. This is not the case with Western names, which prioritize phonetics when it comes to names. This mixing of the two cultures and languages gave birth to funny half Chinese – half English names. Moreover, since most Chinese people search to be unique in names, the most common English names are transformed into something else. This way, Charlie becomes Cheese and more.

Even though globalization seems to spread everywhere, including in the small villages of China, it is very important to note that its success or its failure depends a lot on how the new culture of the west is assimilated within the smaller communities of the world. The big cities are very quick to assimilate the new culture, but the true test takes place in the small communities. However, based on the recent reports coming from China, this unusual mixing of English names with Chinese ones proves how versatile the new Chinese society is and how much it has developed in the few years its borders were open to the world.

Author: Raluca Ivanovici

Share it!
Tags: china, nume, englez, charlie, curiozitati, copii, asia,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.