Logo

China construieste mai multe centrale nucleare!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4740 times
China construieste mai multe centrale nucleare! Image

China construieste mai multe centrale nucleare!

RO

China este una dintre cele mai mari producătoare de energie nucleară din lume, numărându-se printre marile puteri mondiale precum Rusia și Statele Unite ale Americii. Recent însă, această ară asiatică a decis să își mărească puterea nucleară construind mai multe centrale nucleare. Principala problemă cu care se confruntă acum guvernul chinez se rezumă la protejarea acestor centrale nucleare pentru ca totul să fie realizat în siguranță. Spre deosebire de alte țări precum Germania care a decis să își închidă toate centralele nucleare până în 2020 după dezastrul de la Fukushima, Japonia, China a decis să își mărească puterea nucleară, deși oamenii de știință amenință că ar putea exista mari consecințe.  

Săptămâna aceasta, guvernul a organizat mai multe întâlniri cu scopul de a crea o lege în ceea ce privește măsurile de siguranță ce vor trebui puse în aplicare pentru fiecare dintre aceste facilități. Aceste măsuri de siguranță vor trebui să se concentreze pe protejarea mediului în care va fi construită centrala nucleară, pe protejarea angajaților care vor lucre acolo, dar de asemenea, aceasta va conține și o listă de măsuri de urgență în caz de o tragedie.  

În momentul de față, legea este în dezbatere și conține de asemenea o secțiune dedicată angajaților cu modalități de a reduce nivelul radiațiilor până la standardele impuse de celelalte țări pentru un mediu înconjurător sănătos. Semnând acordul de la Paris din 2015, China a promis că va urma o serie de reguli în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător. Cu toate acestea, spre deosebire de celelalte țări care au semnat acordul de la Paris care au decis să își închidă majoritatea centralelor nucleare, China a decis în schimb să investească mai mult în măsuri de siguranță pentru protejarea mediului și să își continue astfel producția de energie nucleară.  

În ciuda faptului că țara a creat o listă de măsuri de siguranță, probabilitatea ca un incident nuclear puternic să aibă loc în viitor crește. Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă China este faptul că nu au o rezervă constantă de apă și că încă din 1900, au avut loc peste 800 de cutremure. Secetele au fost și ele o mare problemă pentru că dacă nu există o rezervă de apă, centralele nucleare nu pot funcționa. Statele Unite și câteva țări din Europa au fost forțate să își închidă câteva centrale nucleare de frica unor astfel de dezastre. În China, chiar și regiunea Yunnan care mereu era plină de apă s-a confruntat cu o secetă puternică în ultimii ani.  

În ciuda măsurilor de siguranță create de către guvern, datorită numărului uriaș de centrale nucleare din China, precum și datorită problemelor create de acestea în timp, dar și având în vedere faptul că în privința măsurilor de siguranță, China este cu mult în urmă față de alte țări mari producătoare de energie nucleară precum Japonia, posibilitatea ca o tragedie să aibă loc aici este foarte ridicată între 2020 și 2030, potrivit experților.

În ciuda mai multor avantaje, cererea de centrale nucleare scade, potrivit experților. Noile forme de energie precum energia solară ajung pe primul loc pentru că nu sunt atât de periculoase precum producerea de energie nucleară. Experții precum Li Shuo, directorul executiv al Greenpeace Asia a declarat că în China nu mai trebuie să se construiască și alte centrale nucleare în viitor. Cu toate acestea, se pare că țara are alte idei.  

Autor: Raluca Ivanovici
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.huffpost.com

EN

China is one of the biggest producers of nuclear energy in the world, being up there with Russia and the United States of America. Recently however, the Asian country decided to boost its nuclear power by building more power plants. The main issue the Chinese government has to deal with now is protecting the power plants and making sure they are safe. Unlike other countries such as Germany who decided to shut down all of its power plants by 2020 after the disaster at Fukushima, Japan, China decided to boost its nuclear power, among threats from scientists that great consequences may be ahead.

This week, multiple talks were organized by the governments with the hopes of creating a draft law regarding the safety features that would have to be put up for each of these facilities. These safety features have to focus on protecting the environment where the power plant will be set up, on protecting its employees and it would also have to contain a list of emergency actions in case of a tragedy.  

The draft law is currently under review and it also contains a section dedicated to the employees on how to reduce the radiation levels to the standards imposed by the world for a well protected environment. By signing the 2015 Paris agreement, China has promised to follow a set of rules regarding the protection of the environment. However, unlike most countries who signed the Paris agreement and decided to completely shut down their nuclear plants, China has decided to invest more in protective measures and not give up its nuclear energy production.

Despite the fact that China has created a list of safety measures, the likelihood of a powerful nuclear incident to happen is high. One of the biggest issues the country faces is the fact that they do not have a steady supply of water and that since the 1900s, China has been hit by at least 800 earthquakes. Droughts have also been a huge issue for nuclear plants because without a proper level of water, they cannot operate safely. The U.S. and some countries in Europe were forced to shut down a few of their nuclear plants because of fear of a disaster happening. In China, even the Yunnan region which was always full of water has dealt with severe draughts in the past few years.

Even together with the safety measures created by the government, based on the sheer number of power plants in China, the issues the country had to deal with regarding them, as well as the fact that from a safety point, China is far behind other major countries such as Japan, the chances of a disaster happening are very high, particularly between 2020 and 2030, according to experts.

Despite its many advantages, the demand for nuclear plants is slowing down, according to experts. The new forms of energy such as the solar one are taking over because they are not as dangerous as nuclear power production. Experts such as Li Shuo, the senior executive director of Greenpeace in Asia has stated that China doesn’t need to build any more power plants in the near future. However, the county has other ideas.  

Author: Raluca Ivanovici

Share it!
Tags: china, nuclear, energie, centrala, japonia, fukushima, germania, ue,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.