Logo

China/ Laser contra drone!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9878 times
China/ Laser contra drone! Image

China/ Laser contra drone!

RO
Statul a luat controlul asupra mass-media chineză, luni, când a raportat că țara a dezvoltat și testat cu succes un nou tip de sistem de apărare care folosește lasere pentru protecție împotriva atacurilor avioanelor care zboară fără pilot (UAV) sau a dronelor.

Sistemul a fost proiectat pentru a doborî dronele ostile care zboară la altitudini mici de 500 de metri și la viteze mai mici de 50 m / s. Astfel de atacuri cu drone au fost efectuate anterior pe teritoriul chinez de către teroriști.

Sistemul de apărare cu laser făcut în țară, dezvoltat de armată împreună cu Academia de Inginerie Fizică din China poate, de asemenea, să doboare avioanele mici în termen de 5 secunde de la localizarea țintei chiar și de la o distanță de 2 kilometri.

Echipamentul funcționează foarte rapid, fără zgomot și poate doborî și distruge dronele vizate, cu o precizie ridicată și poate reduce distrugerea indezirabilă cauzată de obicei atunci când lunetiștii sau elicopterele sunt folosite pentru a doborî ostilele UAV.

Echipamentul este, de asemenea, destul de portabil, putând fi montat pe partea de sus a vehiculelor ceea ce-l face convenabil pentru a fi implementat în zonele urbane. A fost raportat ca având o rată de succes de 100% în timpul testelor recente, distrugând toate cele 30 de drone interceptate.

Tendința de a distruge dronele cu ajutorul laserelor a început în SUA, care, în 2012, a devastat o dronă de supraveghere cu ajutorul unui dispozitiv similar. În cazul acestor dispozitive, un fascicul de înaltă energie este axat pe aeronavele inamice pentru a permite fasciculului să ardă chiar din interiorul ei, distrugând-o în mijlocul aerului. Fasciculul rămâne în contact cu ambarcațiunea chiar dacă aceasta continuă să-și schimbe poziția.

Recent, China a fost îngrijorată de creșterea atacurilor aeriene fără pilot și de cartografierea neautorizată de către UAV din regiunile controlate de aceasta.

Autor: Icysaura - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.flickr.com

EN
The state controlled Chinese media, on Monday reported that the country had successfully developed and tested a new kind of defence system that uses lasers for protection against attacks by low flying Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) or drones.

The system has been designed to shoot down hostile drones flying at low altitudes of 500 metres and at speeds lesser than 50 m/s. Such drone attacks have been carried out on Chinese territory by terrorists previously.

The "homemade laser defence system" developed by the military along with China Academy of Engineering Physics can also take down small aircrafts within 5 seconds of locating the target and  if within the systems 2 km range.

The equipment works very quickly, noiselessly and can take away and destroy the targeted drones with a high level of precision and reduce undesirable destruction usually caused when snipers or helicopters are used to shoot down the hostile UAVs.

The equipment is also quite portable as it can be mounted on top of vehicles making it convenient to deploy it in urban areas. It has been reported to have a success rate of 100% during recent tests, destroying all the 30 drones it intercepted.

The trend to take down drones with the help of lasers was started by the U.S., which in 2012, took down a surveillance drone using a similar device. In such devices, a high-energy beam is focused on rogue aircrafts to enable the beam to burn right through the craft, destroying it mid-air. The beam stays in contact with the craft even if it keeps on changing its positions

China of late, has been worried about increasing unmanned aerial attacks and unauthorised mapping by the UAVs in the areas controlled by it.

Author: Icysaura - India

Share it!
Tags: drone, UAV, China, sistem de aparare


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.