Logo

Cea mai urata femeie?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8702 times
Cea mai urata femeie?! Image

Cea mai urata femeie?!

RO

Odată numită „Cea mai urâtă femeie din lume”, unde este ea acum? Lizzie Velasquez a fost numită „Cea mai urâtă femeie din lume” într-un videoclip postat pe Youtube în care oamenii râdeau de ea și nici comentariile postate la acel videoclip nu se lăsau mai prejos. Atunci, nimeni nu îi știa numele și ea era doar o altă elevă din statul Texas din Statele Unite ale Americii. Videoclipul postase multe poze cu ea și a avut patru milioane de vizualizări, iar oamenii au lăsat comentarii urâte la adresa ei și i-au dat tot felul de nume urâte, dar nimeni nu s-a gândit că femeia aceea din poze era și este o ființă umană cu sentimente.

Lizzie Velasquez, unde este ea acum? Ea este acum într-un loc în care oamenii care au numit-o urâtă nu s-ar fi gândit niciodată că ar ajunge. Lizzie a devenit o scriitoare de success și un orator motivațional. Lizzie acum se acceptă pe sine la vârsta de douăzeci și cinci de ani și crede că toți suntem frumoși în felul nostru și nimeni nu are dreptul să numească o altă persoană urâtă. Lizzie a devenit unul dintre cei vânduți autori de cărți motivaționale pe aceeași temă iar acum este și un orator motivațional. Videoclipul ei în care ține un discurs motivațional are acum milioane de vizualizări pe Youtube, iar acum, oamenii o iubesc și o acceptă așa cum o este ea: o femeie tânără și frumoasă cu un suflet bun și cu un simț al umorului bine dezvoltat.   

Lizzie a apărut de asemenea și la televizor împreună cu părinții ei, unde a vorbit și mai mult despre situația ei. Ea a vorbit despre prima dată când a dat despre videoclipul respective și cum i-a afectat acesta viața. Ea a explicat cum într-o zi ea era pe Youtube după școală și a dat click pe un videoclip, neștiind ce va găsi. Când a văzut clipul și a citit comentariile, a fugit la părinții ei, plângând cu laptopul ei. A fost într-adevăr devastator pentru ea și a crezut că viața sa s-a încheiat. Dar Lizzie era o tânără curajoasă care nu avea să lase orice să o doboare. S-a ridicat în ciuda tuturor și a vorbit despre comportamentul acesta greșit a unor oameni față de aceia care nu sunt „normali” sau așa numiții oameni „urâți”.  

Părinții ei au vorbit de asemenea despre cum au contactat persoana care postase videoclipul online. I-au cerut de mai multe ori să șteargă videoclipul, dar el a refuzat. Ei au declarat că persoana a refuzat de fiecare dată când ei i-au cerut acest lucru și că de fiecare dată când videoclipul era șters, el continua să-l reposteze și nu renunța deloc. Acest comportament a fost inexplicabil pentru Lizzie și familia ei și atunci Lizzie a decis să fie curajoasă și să se ridice deasupra criticilor tuturor despre modul în care arată.

Lizzie suferă de o boală foarte rară de care doar trei oameni din întreaga lume suferă, iar ea este a treia. Lizzie este acum un blogger active, un Youtuber și respectată de mulți oameni. Ea este o scriitoare populară ale cărei cărți au fost primite foarte bine de critici și de public. Numită odată cea mai urâtă femeie din lume, Lizzie este acum o senzație în întreaga lume, așa cum trebuia să fie de când s-a născut.  

Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.popmythology.com 

EN

Once entitled the World’s Ugliest Woman, where she is now? Lizzie Velasquez was entitled the World’s Ugliest Woman in a YouTube video where she was made fun of and the comments on the video were no better. At that time, no one knew her name and she was just a school student in the state of Texas in the United States of America. The video had numerous pictures of her and the video had more than four million views with people leaving hateful comments and calling her all sorts of names but no one thought that the girl in the pictures was actually a human being with feelings.

Lizzie Velasquez, where she is now? She is now at a place where most of the people who called her ugly can’t even perceive to be. Lizzie went on to become an author and a motivational speaker. Lizzie now truly embraces herself at the age of twenty five and believes that everyone is beautiful in their own and no one holds the right to call the other one ugly. Lizzie has been a top selling author of motivational books on the same topic and is a motivational speaker now. Her video of giving a motivational speech received millions of views on YouTube with people finally loving and accepting her for who she is: A beautiful young lady with a good nature and a great sense of humor.

Lizzie also made television appearances with her parents where she opened up more about her situation. Lizzie shared when she first came across that video and how it affected her life. She explained how one day she was just browsing through YouTube after school and she clicked on the video, not knowing what she would find. When she saw the video and the comments, she was in tears and ran to her parents with her laptop. It was truly devastating for her and she thought her life had just ended. But Lizzie was a brave young woman who wasn’t going to let anything affect her. She rose above everything and spoke against the wrong behavior of people towards those who aren’t normal looking or “ugly.”

Her parents also spoke about how the contacted the person who had posted that video online. They requested him many times to have the video taken off but he just wouldn’t agree. They stated that the person had said no matter how many times the video was taken off, he would just keep reposting and never quit. The behavior was extremely inexplicable to Lizzie and her family and that’s when Lizzie decided to be brave and rise above what anyone had to say about the way she looks.

Lizzie has a very rare medical condition that only three people in the entire world suffer from and she is the third one. Lizzie is now an avid blogger, YouTuber and is looked up to by many. She is a published author with books that have gotten great reception. Once entitled the ugliest woman in the world, Lizzie is now a sensation that she was destined to be from birth. 

Author: Adam Fiaz- USA

Share it!
Tags: lizzie, velasquez, author, motivational speaker,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.