Logo

Pakistan/ Ce vor manifestantii?

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7364 times
Pakistan/ Ce vor manifestantii? Image

Pakistan/ Ce vor manifestantii?

RO
Știm cu toții despre protestul care are loc în prezent în Pakistan de mai mult de câteva săptămâni, mulți spun că nu a fost menit să dureze atât de mult, dar până nu sunt îndeplinite cerințele, treaba trebuie să continue!

Scopul principal al acestei organizaţii, Azadi March, condusă de politicianul pakistanez Imran Khan, este demisia actualului prim-ministru, Nawaz Sharif, din poziția sa în guvern. Am reușit să vorbim cu cineva care a participat la acest miting de aproape o săptămână, dar a reușit să scape înainte ca lucrurile să devină serioase. I-am pus câteva întrebări și am primit punctul său de vedere cu privire la poveste.

Prietenul nostru, Abdul Rehman, a fost fericit să răspundă la întrebări și să ne împărtășească experiența. Am început prin a-l întreba ce partid politic susține. \"Bineînțeles că susțin PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaaf) sau altfel nu aș fi în organizaţia Azadi March.\"

Am simțit entuziasmul său și am decis să obţinem cţt mai mult de la el.

Zappers: \"De ce sprijini PTI și, mai important, de ce vrei ca Nawaz Sharif să demisioneze din postul său?\"

AR: Se oprește puţin să se gândească şi continuă \"Ei bine, nu a ieşit niciun lucru bun de când Sharif a fost ales ca prim-ministru\", spune el cu puţin dezgust în ton. \"Noi nu l-am încercat pe Imran Khan înainte și cred că ar trebui să i se acorde o șansă, este un om care îşi cunoaşte valorile și proporțiile.\"

Zappers: \"Înţelegem asta, mai bine povesteşte-ne ceva despre experienţa ta la Azadi March.\"

AR: \"Ei bine, a fost foarte entuziast, vă spun eu!\" Râde un pic cu veselie. \"Dar lucrurile s-au schimbat când Sharif a preluat conducerea. Bineînţeles că a trebuit să plec pentru că lucrurile deveneau periculoase. Adică, este inexplicabil cum poate să-i facă acest lucru propriului popor.\" Simțim confuzie și nedumerire în tonul lui și decidem să-i mai punem câteva întrebări.

Zappers: \"Credeți că au fost necesare toate gloanțele și gazele lacrimogene?\"

AR: \"Ei bine, oamenii ca mine, care locuiesc în Islamabad au reușit să se adăpostească în propriile case, dar cei care veneau din alte orașe nu aveau unde să meargă, iar ajutorul din spitale le-a fost refuzat, aşa că a fost destul de rău, nu cred că acestea au fost necesare, dar cred că ceva trebuia făcut pentru a scoate oamenii din casa prim-ministrului\". Se oprește, apoi adaugă \"Oamenii trebuie să se impună ca schimbarea să se întâmple, aşa a fost întotdeauna, dar bombardarea tocmai a propulsat mai mult furie.\"

Zappers: \"Şi ce parte crezi că ai jucat în Azadi March?\"

AR: A ezitat în a răspunde întrebării noastre finale, dar a continuat: \"Ei bine, cred că fiecare persoană joacă un rol. O mulțime este formată din fiecare entitate în parte și eu cred că am făcut ce am putut pentru a adăuga încă un suflet mulţimii.\"

Ne luăm la revedere şi încheiem interviul telefonic. Acest lucru a venit cu puţină înţelegere din partea unei persoane care a experimentat evenimentul pe propria piele, să vedem ce se întâmplă în continuare!


Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.nation.com.pk

EN
We all know about the protest that is being held in Pakistan now for more than a few weeks, many say that it was never meant to be this long but until the demands aren’t met, the rally must go on!

The main purpose of this Azadi March, led by Pakistani politician Imran Khan is to have the current Prime Minister, Nawaz Sharif resign from his position in the government. We were able to get on the phone with someone who had attended this rally for almost a week but managed to escape before things got serious. We asked him a couple of questions and got his point of view on the story.

Our friend, Abdul Rehman, was happy to answer the questions and share his experience.

We started off by asking him about what political party he supports. “Of Course I support PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaaf) or else I wouldn’t be in the Azadi March.”

We sensed his enthusiasm and decided to get the best out of it!

Zappers: “Why do you support PTI and more importantly, why do you want Nawaz Sharif to resign from his post.”

AR: He pauses a little to think then carries on “Well, there has been no good since Sharif was elected as the PM” he says with a hint of disgust in his tone. “We have never tried Imran Khan before and I believe he should be given a chance, he is a man who knows his values and proportions.”

Zappers: “We understand that, how about you tell us a little about your experience at the Azadi March.”

AR: “Well, it was very enthusiastic, I can tell you that!” He laughs a little merrily. “But things got drastic when Sharif took charge. Of course I had to leave because things are getting dangerous. I mean, its inexplicable how he could do this to his own people.” We sense confusion and bewilderment in his tone and decide to ask him a few more questions.

Zappers: “Do you believe that was necessary, all the bullets and tear gas?”

AR: “Well people like me who live in Islamabad were able to escape to their houses but those who came from other cities had nowhere to go and help at hospitals was denied so it was very bad, I don’t think it was necessary but I think something had to be done to get people out of the PM house” He pauses then adds “People needed to take charge for change to happen, that is how it has always been but the shelling has just churned up more anger”

Zappers: “And what part do you think you played in the Azadi March?”

AR: He was a bit hesitant to answer our final question but carried on “Well, I think each and ever person plays a part. A crowd is formed up of every single entity and I believe I did my best in adding one more soul to the crowd”

We say our goodbyes and conclude the telephone interview. This was little insight from someone who had experience the event themselves, let’s see what happens next!


Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: Azadi March, Imran Khan, Nawaz Sharif, protestatari


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.