Logo

Ce se intampla cu Africa de Sud?

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 2654 times
Ce se intampla cu Africa de Sud? Image

Ce se intampla cu Africa de Sud?

RO

Ceva s-a întâmplat în Africa de Sud, țara de la care se aștepta cel mai mult la sfârșitul anilor 90 și începutul lui 2000, când Nelson Mandela era președinte. Mandela nu mai trăiește și de când a plecat, țara s-a dus de râpă.

Africa de Sud se află acum într-o criză gravă politică și economică și nu mai există răspunsuri ușoare. Majoritatea dau vina pe președintele Jacob Zuma pentru asta. Zuma a fost votat ca președinte în 2009 cu un mandat în care promitea că va distruge clasa superioară formată din albi și noua clasă de culoare. El trebuia să aducă egalitatea în țară.

Dar ceea ce a făcut Zuma a fost șocant. El a fost acuzat de nenumărate ori de corupție și că ar fi condus guvernul și țara de parcă ar fi fost pușculița lui cu bani. El a fost acuzat că s-ar fi îmbogățit pe el și pe suporterii lui în timp ce țara suferea de sărăcie.

Cea mai importantă influență asupra administrației lui Zuma o ora familia Gupta, una dintre cele mai bogate din lume. Familia Gupta ar fi oferit chiar și multe promisiuni în schimbul sprijinului financiar.

Economia sud africană este acum în recesiune. Creșterea economică a scăzut sub zero de două trimestre. Șomajul este foarte ridicat – 27,7%, cea mai mare cifră din ultimii 13 ani.

Agențiile de rating internaționale precum Moody au trimis Africa de Sud printre ultimele din lume în urma situației din țară. Moody’s a declarat că evenimentele din Africa de Sud „ilustrează o eroziune înceată a puterii instituțiilor. Cadrul institutional a devenit mai puțin transparent, eficace și e greu de prezis. Din cauza acestui fapt, Moodys consideră că dinamica politicii care a dus la schimbarea cabinetului în martie este acum o amenințare asupra creșterii pe termen mediu a PIB-ului.”

Moody’s a adăugat că datoriile Africii de Sud îi mănâncă acum 55% din PIB și vor crește în următorii ani. Agenția a declarat că „este puțin probabil ca un consensus politic să apară care să sprijine investițiile în economie și care să retrezească un efort de a reforma economia în mod eficient și rapid pentru a inversa impactul negativ așteptat asupra creșterii economiei țării. Scenariul opus este cel mai probabil.”

Chiar și industriașii sunt foarte dezamăgiți. Directorul executiv Graham O’Connor ce conduce compania de retailer Spar Group Ltd care se ocupă de alimente și băuturi alcoolice a declarat că „noi toți suntem dezamăgiți de concedierea lui Gordhan, schimbarea cabinetului aduce doar incertitudine. Noi vrem o economie puternică în care oamenii să poată avea încredere.”

Problema de aici pare a fi că politica și justiția socială au preluat controlul asupra economiei și chiar și asupra bunului simț din Africa de Sud. Orice are loc aici este văzut prin intermediul justiției rasiale.

Există mai multe credințe ideologice din cauza cărora societatea a declarat un grup de oameni – minoritatea albă – rea, iar un alt grup – majoritatea de culoare – victim, indiferent de situație.

Africa de Sud a luptat împotriva rasismului foarte mult timp, dar acum se pare că vedem un nou tip de rasism, unul îndreptat împotriva minorității albe. Acesta este probabil sursa tuturor problemelor din Africa de Sud.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.buzzafrica.com

EN

Something has gone wrong in South Africa, which was seen as the biggest hope for the world in the late 1990s and early 2000s, when Nelson Madela was at the President of the country. Mandela is no longer around, and since his departure, the country has gone from bad to worse.

South Africa is now in a serious political and economic crisis and there are no easy answers. Most people blame President Jacob Zuma for this. Zuma was voted to power in 2009 with a mandate to dislodge the establishment comprising of the white elite and the new black elite. He was supposed to bring in equality to the country.

But what Zuma has done is shocking. He has been completely mired in charges of corruption, of running the government and the country as though it was his personal fiefdom. He has been accused of enriching himself and his supporters at the expense of the country.

Most pertinent is the massive influence exerted by the super rich Gupta family on the Zuma administration. The Guptas are believed to have been given far too many concessions in exchange for financial support.

 The South African economy is in a serious phase of recession. Economic growth has fallen to below zero for two quarters in a row. Unemployment is high – at 27.7%, the highest in 13 years.

International rating agencies such as Moody’s have downgraded South Africa in response to the situation in the country. Moody’s said that the events in South Africa "illustrate a gradual erosion of institutional strength. The institutional framework has become less transparent, effective and predictable. As a consequence, Moodys views the underlying political dynamics which led to the March cabinet reshuffle as posing a threat to near- and medium-term real GDP growth."

Moody’s added that the debt burden for South Africa would reach about 55 percent of GDP and would grow further. The agency said, "It is unlikely that a political consensus will emerge which supports investment in the economy and reinvigorates the reform effort sufficiently quickly to reverse the expected negative impact on growth and on the governments balance sheet. The opposite scenario [...] has a higher likelihood."

Even industrialists are deeply disappointed. Chief Executive Officer Graham O’Connor of the Durban-based food and liquor retailer Spar Group Ltd said, “All of us are disappointed by the firing of Gordhan, and the cabinet reshuffle just breeds uncertainty. We want a strong economy where our consumers have confidence.”

 The problem seems to be that politics and social justice have taken over economics and even common sense in South Africa. Anything that happens here is seen through the view of racial justice.

There are deep ideological fault lines where the society has declared a group of people – the white minority – as evil, and another group – the black majority – as victims, regardless of the reality of the situation.

 For long South Africa fought racism, but now, but now what we are seeing here is a new type of racism, racism against the white minority. This is probably the root of all of South Africa’s recent problems. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: africa, zuma, sud, presedinte, economie, probleme, rasism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.