Logo

Ce inseamna condamnarea lui Visinescu pentru Romania

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4040 times
Ce inseamna condamnarea lui Visinescu pentru Romania Image

Ce inseamna condamnarea lui Visinescu pentru Romania

RO

România și modalitatea ei de a se ocupa de trecut  

România este astăzi o țară liberă și care face parte din Uniunea Europeană (chiar dacă este una dintre cele mai sărace țări, alături de Bulgaria). Corupția, masele de șomeri și salariile foarte mici sunt problemele cu care se confruntă guvernul actual. Dar în comparație cu trecutul, aceste probleme sunt nesemnificative. Sub conducerea comuniștilor, problemele erau mult mai mari, dar ascunse în spatele unei mașini uriașe de propagandă care a încercat să ascundă toată publicitatea negativă legată de guvern.  

Tratamentul crud

Prizonierii politici au suferit în timpul anilor de dictatură comunistă până în 1989. Malnutriția și bătăile severe realizate de gardienii închisorilor aveau loc zilnic, iar toate erau legale potrivit legilor din România de atunci. Din 1945 și până la încheierea erei comuniste din România, peste 600.000 de prizonieri au ajuns în închisoare din motive politice. Din acești 600.000 de oameni, oficialii au declarat că sute dintre ei au murit. Mulți dintre aceștia erau autori faimoși sau poeți faimoși.  

Tăcere pe acest subiect foarte mult timp

Discuțiile pe baza acestui subiect au fost taboo foarte mult timp în România. Prea multe răni au fost deschise în acea eră, prizonierii și victimele guvernului brutal deseori trăiau împreună, ușă lângă ușă. În loc să lucreze împreună la aceste probleme, să trimită infractorii la închisoare, guvernul român a ales să tacă în legătuă cu crimele ce au avut loc în acea perioadă – până acum.

Un gardian la închisoare, responsabil pentru condițiile oribile în care se trăia în tabăra pentru prizonieri a fost adus în fața tribunalului acum câteva săptămâni. Chiar dacă cu siguranță că nu este singurul care mai e în viață, care a realizat aceste crime în închisori, el este primul care a ajuns în închisoare pentru crimele comise împotriva prizonierilor din acele închisori. El este responsabil pentru moartea a cel puțin 11 oameni, care au murit în condiții mizere în partea de închisoare controlată de el. Bătăi, malnutriție și lipsa de asistență medical a dus la moartea a cel puțin 11 oameni din cauza lui. El va merge la închisoare pentru 20 de ani, dar probabil că nu va supraviețui atât de mult, deoarece are deja 87 de ani.

O amprentă asupra istoriei

Acest proces își lasă amprenta asupra României. Pentru prima dată în istoria României, un gardian va merge la închisoare pentru acțiunile lui. Activiștii, care vor să lupte împotriva criminalilor din acea perioadă de timp (acum mai mult de 15 ani) vor să mai aducă încă 30 de oameni în fața tribunalului. Potrivit datelor, în închisorile comuniste române au fost peste 600.000 de prizonieri politici, ceea ce înseamnă că nu e ușor de găsit pe toți cei responsabili și de a-i aduce în fața justiției.  

Acum, rămâne întrebarea, dacă acest proces va fi un singur eveniment din istorie sau dacă oamenii vor aduce și alți criminali ai regimului dictatorial brutal în fața tribunalelor independente. Tendința este însă de a aduce cât mai mulți gardieni în fața justiției și în închisoare, acum că primul pas a fost deja făcut.  

Autor: Lukas - Austria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.cugetliber.com

EN

Romania and its way to deal with the past

Romania is nowadays a free country and even part of the European union (even though its one of the poorest countries, next to Bulgaria). Corruption, masses of unemployed people and very low wages are problems the current government is confronted with. But compared to its past, these problems are relatively light ones. Under the communistic leadership, problems were far huger but hidden behind a giant propaganda machine, who tried to remove every kind of negative publicity about the government.

Harsh treatment

Political prisoners suffered during the years of the communistic dictatorship until 1989 enormously. Malnutrition and harsh beatings by the prison wardens happened on a daily basis, which was even legal according to the laws in Romania during that time. From 1945 to the end of the communistic era in Romania, over 600 000  prisoners got behind bars due to political reasons. Of these 600 000 people, officially at least hundreds of them died. Many of these prisoners happened to be famous authors or famous for their poetry.

Silence about this topic for a long time

Talking about this topic was taboo for a long time in Romania. Too many old wounds were made in that era, prisoners and victims of the brutal government often lived together door by door. Instead of working on these problems, putting criminals in jail, the Romanian government stayed silent about crimes that happened in that period of time – until now.

A prison guard, responsible for gruesome living conditions in a prison camp, stood in front of the court a few weeks ago. Even though hes for sure not the only one still alive, who did crimes in these political prisoner camps, he is actually the first one who has to go to jail for the crimes he did to the inmates in these camps. He is responsible for at least eleven people, who died under the living condition of the part of the camp he was ruling over. Beatings, malnutrition and no medical care lead to at least eleven people, who died through his actions. He is going to jail for twenty years, which he will probably not survive, as he is 87 years already.

An important historical mark

The trial sets an important mark for Romania. For the first time in Romanian history, a prison garden had to go to jail for his actions. Activists, who want to fight criminals during that period of time (more than 15 years ago already) want to bring at least 30 more people in front of the court. According to the fact, that there were over 600 000 prison inmates in Romanian jails at the time of the communistic regime in Romania, it won be easy for sure to find and drag the responsible ones in front of the court.

Its the question now, if this trail is going to be a one-time event or if people are going to drag more and more criminals of the brutal dictatorship in front of independent courts. Tendency is though, that more prison guards will have to go in front of the court and to jail as well now, as the first step is already done.

Author: Lukas - Austria

Share it!
Tags: visinescu, tortionar, romania, comunism, condamnat, proces, ceausescu,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.