Logo

Ce e in neregula cu lumea noastra?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 8233 times
Ce e in neregula cu lumea noastra? Image

Ce e in neregula cu lumea noastra?

RO

Personalul Editorial:
Acum cativa ani, ideea unei Europe comune a momit națiunile înspre ideea de a sta de partea Europei. Părea a fi o idee briliantă – mai multe națiuni trăind sub același steag și lucrând pentru ca fiecare din ele să beneficieze. Multă speranță a venit cu această idee – valuta comună s-ar asigura că multe probleme mondiale ar fi eliminate.  Acum tinerii aveau mult mai mult acces la diferite marketuri de-a lungul lumii; ai putea alege orice universitate doreai și te-ai putea muta în orice tară iți doreai.

În scris ideea era de vis – atât de frumoasă încât pană și cinicii s-au lăsat de insulte și au lăudat această idee pe care o ofereau națiunile.

Visul devenise realitate, speranța fusese înființată și după câteva decenii de lucru în sfârșit a fost aplicat. Noțiunea a fost atât de plăcută încât oamenii vroiau să se adune în jurul acesteia – au fost și națiuni care au dorit să ia și ele parte acestei idei. Lumea era în armonie perfectă și totul părea că avea sens.

De-a lungul anilor Europa a suferit multe crize. Chiar dacă nu ne întoarcem atât de mult în timp – vedem că Europa a suferit foarte mult din cauza unor oameni foarte nebuni după bani. Are o istorie neagră la fel ca toate celelalte continente. De fapt, ultimele două războaie globale au fost luptate în Europa, iar Europa era epicentrul tuturor problemelor. Franța și Britania au rămas rivali după atâția ani de zile. Timp de ani de zile părea că Germania nu își va mai face alianțe cu nimeni.  Franța și Italia păreau că au propriile lor griji. Portugalia și Spania, deși au atât de multe în comun niciodată nu s-au suportat una pe cealaltă. Cu cat spunem mai puțin despre influenta Rusiei asupra Europei de Est cu atât mai bine. Spargerea Iugoslaviei în mai multe țări mai mici și fiecare din ele deținând probleme istorice sunt vizibile restul lumii. Chiar și în anii 90 războaiele luptate pe granițele europene din cauza religiei și a rasei oamenilor – războaiele care erau brutale și au condus mii și mii de oameni la moarte și mii și mii de oameni care și-au pierdut casele și tot ce-au deținut vreodată în viață. 

Părea că toată munca pe care au făcut-o străbunii noștri pentru a crea acest vis a adus cu ea o generație care nu va ajunge niciodată destul de puternică pentru a îl continua. Europa ar putea fi unită și să aibă o rată de educație mult mai înaltă decât înainte, comunicații intre țări mult mai avansate, și să facă viața în Europa mult mai ușoară. Uniunea Europeană este singurul lucru care le mai tine în frâu.

Peste cativa ani visul va dispărea cu totul. Din moment ce Marea Britanie a decis să părăsească Uniunea Europeană se pare că lumea a ajuns din nou în anarhie. Această decizie ar putea cauza o reacție în lanț sau ar putea fi doar o întâmplare – oricare din acestea poate deveni realitate deoarece este prea devreme să spunem ceva. Singurul lucru pe care îl putem spune despre Brexit este că sunt multe lucruri care trebuie să fie luate în considerare. O întrebare a rămas pe limba tuturor – ce s-a întâmplat cu lumea noastră?

De ce nu ne putem lăsa să fim conduși de speranță și pace? De ce nu putem să ne punem cinicii din noi înșine la somn? De ce nu putem continua să fim conduși de visele noastre și de iubirea pe care o avem în suflet?

După cum a ieșit la iveală, majoritatea celor care au votat în Britania au votat pentru Brexit au peste 50 de ani. Ce ne spune acest fapt? Nimeni nu se sperie că așa niște decizii de importante care influențează generația nouă mai ales sunt luate de generația trecută?

De ce cred unii oameni că este corect ca tinerii să sufere din cauza unei decizii la care nu au avut nici un cuvânt de spus?

Atunci când Germania a construit un zid pentru a separa Estul de Vest – mii de oameni au fost abandonați. Zidul Berlinului a fost construit fix în mijlocul orașului și a despărțit familii,case și oameni. Oamenii care se cunoșteau unii pe ceilalți, râdeau împreună, plângeau împreună și trăiau împreună de ani de zile au fost despărțiți unii de ceilalți într-o clipită. Deși votul Brexit este diferit, cat de diferit este de ideea de a construi un zid care să despartă oamenii unii de ceilalți? Uitați-vă la acest vot dintr-o altă perspectivă și veți vedea că deși pare diferit, decizia este foarte similară.

Este o barieră – un zid – un zid care are ca scop înstrăinarea oamenilor unii de ceilalți. Chiar dacă este un zid democratic – tot un zid este.

De-a lungul anilor această despărțire se va solidifica. Multe schimbări au fost cauzate de această decizie dar totul va reveni la normal după ceva timp. Milioane de oameni și-au pierdut dreptul de a se deplasa liber dintr-o tară in alta – un drept pe care mulți alți oameni continuă să-l dețină. Da, există o presiune imensă – granițele estice nu pot să controleze fluxul migraților, Grecia continuă să piardă din reputație din ce în ce mai mult și alte probleme complicate sunt prezente dar se pare că în acest moment ura și paranoia sunt mai puternice decât speranța și iubirea din nou.

Am răspunsul la întrebarea pe care am pus-o înainte, deci o voi repeta.

Ce e în neregulă cu lumea? Noi. Noi am permis urii și paranoiei să domine speranța. Noi toți care stăm în liniște și înghițim în sec când vedem aceste acțiuni negative. Noi, deoarece nu avem voința de a ne ridica deasupra acestor dezastre. Asta este ce este în neregulă cu lumea noastră. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.huggingtonpost.com

EN

Editorial Staff: A few years ago, a general idea of a common Europe enticed the nations residing within Europe. It seemed like a brilliant idea from the outset – many different nations living under the same flag and striving for mutual benefit for every single one of them. There was additional hope too – the common currency would ensure that many problems would get eliminated. Young people had now access to so many different markets around the world; you could select any university that you wanted, you could move to any country that you wished.

On paper the idea was beautiful – so beautiful that even the cynics gave away to the charm of simple romanticism that it offered.

The dream was painted, the hope was set and after a few decades of work it was finally set in motion. The notion was so charming that people wanted to fit in – there were applications and nations wanted to get in. The world was in perfect harmony and everything made sense.

Over the years, Europe has witnessed many crises. Even if we don’t go back too much into history – we see that Europe has suffered on the hands of power hungry people. It has a checkered history like all other continents. In fact, the last two global wars were fought as Europe as the epicenter of all the problems. France and Britain over the years have remained fierce rivals. It seemed for ages that the Germans never fitted with anyone except them. France and Italy seemed to have their own concerns. Portugal and Spain despite sharing so much with each other never really looked at each other eye to eye. The less said about the Russian influence on the Eastern Europe side the better. The demise of Yugoslavia into many small countries and each of them having their own historical problems are there for all to see. Even in the 90’s wars were fought within the European borders over race and religion – wars that were brutal and saw thousands of people lose their lives and homes and everything that they worked for.

It seemed that the hard work of building a dream would create a generation that would be able to rise above all of that. Europe could be unified and that with a higher education ratio than ever before, increased communication medium, and a pull of a better life would draw Europe together. The European Union could actually work and it.

Jump up to a few years and it seems that the dream is no more. With Britain opting to vote out of European Union it seems that the hardliners have again managed to maintain their ascendance. It could be a chain reaction or it could just be another minor glitch – anything can be true as it’s too early to say. The only thing that we can say about Brexit now is that there is much that needs to be understood. So the question natural pops up – what is wrong with our world?

Why can’t we let ourselves be ruled by hope and peace? Why can’t we let our inner cynic to subdue his or her voice? Why can’t be continue to be driven by dreams and love?

As the voter turnout indicated, majority of voters in Britain who opted for Brexit were over the age of 50. What does this tell us? Doesn’t it indicate for a simple fact where people who have lived out their youth have made decisions for young people?

How is it even fair that young people are going to be living the after effects of a decision that they didn’t even make?

When Germany built a wall to separate the East from the West – there were thousands of people who were stranded. The Berlin wall went through the heart of the city dividing families, homes, and people. People, who knew each other, laughed together, cried together, and had lived together for years were in a moment divided by a wall. Even though the Brexit vote is different, how different it is from building another wall to separate people from each other? Look at it objectively and you will find out that despite looking different, the decision isn’t all that different.

It’s a barrier – a wall – a wall that is aimed to alienate people from each other. Even if it’s a democratic wall – it still is a wall.

Over the next few years, this divide will be strengthened. There will be some changes that will be made and everything will work out or so it seems or whatever the equivalent of work out is. Millions of people have been for now denied a right to move freely – a right that many others will still continue to have. Yes there are pressures – the eastern borders are unable to handle the migrant flux, Greece continues to go in a free fall and other complicated issues too but it seems that hate and paranoia have won over hope and love again.

I know the answer to the question that I asked you know, so let me put it up again.

What is wrong with our world? Us. We. We who let hate and paranoia win over hope. All of us who remain silent against negative actions. We, who lack conviction to raise our voice. That’s what’s wrong with our world. 

Author: Zak Hades - Serbia 

 

Share it!
Tags: economie, anglia, lume, probleme, ue


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.