Logo

Ce am fi fara ... libertatea de exprimare?

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 13868 times
Ce am fi fara ... libertatea de exprimare? Image

Ce am fi fara ... libertatea de exprimare?

RO

Este prea dificil să spun în cuvinte ceea ce voi spune – uneori mi-ar plăcea să fiu mai bun când vine vorba de scris, să știu mai multe când vine vorba de cunoștințe și să am mai multă înțelepciune când îmi prezint punctual de vedere. Dar din păcate, acum, când scriu acest articol, sunt închis de potențialul meu limitat, așadar argumentele mele pot exprima doar înțelepciunea mea limitată și rațiunea mea. Sunt de asemenea imparțial – e greu să nu îți creezi opinii părtinitoare și deși trebuie să rămân neutru – nu pot.

Libertatea de exprimare este o problemă foarte dezbătută, au existat multe discuții și dezbateri pe acest subiect, dar din păcate, răspunsul e la fel de departe acum pe cât era când termenul a fost creat pentru prima dată. Oamenii care cred în libertatea de exprimare spun că nu numai că orice individ are dreptul la libertate de exprimare, ei au de asemenea dreptul de a face blasfemii, de a insulta și de a-și da cu părerea chiar dacă îi rănește pe alți oameni. Dar, după cum vedem în viața de zi cu zi, dacă există ceva adevărat, acel lucru e controversa.

Atunci când șeful nostru ne cere să facem ceva, indiferent cât de mult am vrea să nu facem acel lucru, îl facem. Și facem acest lucru cu un zâmbet pe față, în ciuda furiei dinăuntrul nostru. Unde intră libertatea de exprimare într-un astfel de scenariu? De ce nu avem curajul de a spune „nu mulțumesc, du-te dracului?” și să ne dăm demisia? Nu suntem prefăcuți când absorbim tot acest abuz care vine din partea autorității și vorbim doar împotriva celor care sunt mai slabi?

Eu unul vreau un nou început. Eu cred cu adevărat că trebuie să mergem înainte de la o linie ideală trasată care însă și-a pierdut tot sensul în viața noastră.  

Eu cred că libertatea gândului este un drept de bază pentru fiecare individ, însă exprimarea unei opinii, indiferent care opinie ar fi ea, trebuie să fie legată de normele sociale.

Chiar dacă nu e bine și chiar dacă trebuie să ne supunem cuiva, de ce nu putem face acest lucru, de ce nu putem renunța la ceva care oricum e practicat atât de rar pentru un bine suprem?

Fiind jurnalist, poate că sun ca o casetă stricată, dar ideea e că îndemnul meu pentru o lume mai pașnică este mai mult decât îndemnul de a părea puternic social.

Eu nu justific în nici un fel evenimentele teroriste, o viață pierdute este o pierdere uriașă pentru umanitate, dar pentru mine, am ajuns într-un punct în care cred că noi toți trebuie să trecem de trecut împreună. Nu mai are rost să ne luptăm din pricina trecutului – trebuie să ne gândim cu toții la viitor și dacă acest viitor are nevoie de câțiva pași impozanți, acum e momentul să îi facem.

De ce nu putem găsi lucruri în comun, motive pentru a forma prietenii, pentru a conviețui în armonie și pentru a crea o lume mai bună?

Dacă acest lucru înseamnă să renunțăm la un concept și să creăm câteva legislații pentru a crea armonie – atunci, haideți să o facem! 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.muslimwriter.com

EN

It is too difficult to express in words what I am about to say – sometimes I wish I was more articulate with words, more learned when it came to knowledge and possessed more wisdom when presenting my point of view. Sadly, as I write this, I am stuck with my limited potential hence my arguments can only express my limited wisdom and rationality. I am also not impartial – it is hard to not let your opinions become biased and though it is my job to maintain neutrality – I fail.

The freedom of speech is a much debated issue, there have been many long debates and discussions on it but sadly the end result is as far now as it was when the term was coined. The people believing in speech conclude that not only every individual has the right to speak freely, the have the right to commit blasphemy, insult and speak their own mind even if it hurts other people. Yet as we see in our everyday life, if anything is true it is the converse.

When our boss asks us to do something, no matter how much we do not want to do that task, we do. And we do the same thing with a smile on our face despite having deep anger inside us. Where does the freedom of speech go in such a scenario? Why do we not have the courage to say no thank you and go **** yourself? And leave our job. Is it not hypocritical that we absorb all the abuse that comes to us from authority and only speak strongly against those who are weak?

I for one want a new start to all of this. I really believe that we have to move on from an ideal line which actually has lost all meaning in our life.

I believe that freedom of thought process is the basic right of each individual, yet expressing that opinion no matter what that opinion is must be bound by social norms.

Even if it is wrong and even if we have to bow down to someone, why can we not for the purpose of greater good give up on something that is rarely practiced?

Being a journalist, I may sound myself like a broken record but the fact is my urge for a peaceful world is more than the urge of appearing socially strong.

I am in no way justifying terrorist events, a life lost is the greatest loss to humanity but for me it has come a point where I believe that we all need to move away from our past together. There is no point on fighting about our history – we have to think about the future and if that involves a few bold steps, this is the time to take them.

Why cannot we find common grounds, reasons to form friendships, co-exist in harmony and create a better world?

If that means giving up on a concept and creating a few legislations to create harmony – let us do it!!!

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: charlie hebdo, franta, islam, terorism, isis,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.