Logo

Carnea de porc, buna sau nu pentru sanatate?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 10207 times
Carnea de porc, buna sau nu pentru sanatate? Image

Carnea de porc, buna sau nu pentru sanatate?

RO

Unii oameni iubesc carnea de porc. Unii nu. Unii oameni văd carnea de porc ca un tip de carne murdar și animalul în sine ca unul necurat. Cu toate acestea, carnea de porc este iubită și mâncată de mulți locuitori ai metropolei din Douala. 26.000 de porci au fost inspectați și sacrificați numai în 2015, cu o medie de 73 pe zi, ceea ce arată că mulți locuitori consumă carne de porc. Dragostea pentru carnea de porc a dus la crearea de abatoare moderne de căte multe supermarketuri care atrag din ce în ce mai mulți măcelari locali.  

Asta a scris Yaba Ndula Munteh pe allafrica.com. Potrivit lui, „într-o întâlnire la care au participat 200 de măcelari în Wouri vineri, pe 25 februarie organizată de delegatul pentru animale de fermă, Dr. Guy Mimbang, au fost rugați să formeze o cooperativă. Fiind cooperativă, potrivit lui Dr. Mimbang, ei pot să solicite mai ușor fonduri de la organizațiile nonguvernamentale naționale și internaționale, de la companii sau chiar și de la guvern și pot astfel să procure echipament modern pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite clienților. Având 38 de puncte de vânzare în Wouri, care sunt de asemenea clasificate ca 38 de piețe, cifrele neoficiale arată că peste 200 de porci sunt sacrificați în regiune zilnic. Deși unii măcelari nu respectă clar regulile de sacrificare a animalelor care trebuie să fie realizată în zona New-Bell înainte de a transporta carcasele animalelor către diferitele puncte de vânzare, unii mai sacrifică animalele pe drum, ceea ce nu e legal.” Acesta ar trebui să fie motivul pentru care ca și cooperativă se pot construi măcelării, se pot îmbunătăți locurile de depozitare a cărnii și se pot construi spații mai potrivite pentru vânzarea de carne de porc.  

Bopda Noutsegue Dayan, președintele unei piețe de porci din Douala III este foarte optimist că dacă vor ajunge o cooperativă, atunci condițiile de muncă de vor îmbunătăți și vor putea să intre în competiție cu supermarketurile, în timp ce delegația sub-divizională pentru Minepia de la Douala II, Alan Ghomsi, a declarat că dacă vor deveni o cooperativă, doar lucruri bune vor avea loc.

Carnea de porc a fost descrisă ca fiind o alternativă foarte bună pentru carnea de vită pentru că este uscată și cu puțină grăsime (și puține calorii). Are de asemenea mulți nutrienți precum B6, B12, tiamină și riboflavină. Porcul conține de asemenea foarte mulți alți nutrienți precum fier, magneziu, potasiu, zinc și proteine. Multor oameni le și place carnea de porc foarte mult. Dar totuși, există riscuri? Trichineroza este o boală care ar putea fi contactată de la carnea de porc. Cu toate acestea, sincer, boala aceasta a fost contactată de foarte puțini oameni. De asemenea, dacă gătiți carnea foarte bine, problema este minimă. Principalul beneficiu apărut în urma consumului de carne de porc (sau a consumului de orice alt tip de carne) este proteina. Proteina este foarte importantă pentru sănătate. Prin carnea de porc se poate obține proteină destul de ușor deoarece porcii sunt mai ușor de crescut decât vacile spre exemplu.  

În concluzie, riscurile consumării cărnii de porc sunt aceleași cu cele apărute în urma consumului de carne în general. Carnea de porc poate să ajute arterele înfundate, bolile de inimă, etc. În plus, există de asemenea și riscul de trichineroză dacă nu este gătită cum trebuie.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.123rf.com

EN

Some people love pork; some do not. Some religions see pork derived from the pig as unclean meat and the pig an unclean animal. However, pork is loved and eaten by many in metropolitan Douala. 26,000 pigs inspected and slaughtered in 2015 alone with an average of 73 slaughtered daily, is telling of the number of city dwellers that consume pork. The love of pork has triggered modern butchering practice by most supermarkets, which is gradually attracting local pig butchers clients.

This much, Yaboa Ndula Munteh, in allafrica.com, has written.  According to him, “In a meeting that grouped over 200 pig butchers in Wouri Friday February 25th, the Divisional Delegate of Livestock, Dr Guy Mimbang urged them to form a cooperative. As a cooperative, Dr. Mimbang said, they can easily solicit funds from national and international Non-Governmental Organisations, companies and even the government and procure modern equipment in order to improve on the quality of services rendered to costumers. With 38 sales points in Wouri also classified as 38 markets, unofficial figures indicate that over 200 pigs are slaughtered in the Division on a daily basis. Since some of the butchers do not observe the norms of the profession to the letter, hygiene and sanitation worries abound. Though butchers are supposed to carry out slaughtering at the New-Bell slaughtering area before transporting the carcasses to their various sales points, some slaughter along the road which is uncalled-for.” This ought to be the reason why as a cooperative, slaughter houses can be constructed, improved cold houses for conservation provided and good slabs for the sale of pork constructed.

Bopda Noutsegue Dayan, President of one of the pork markets in Douala III is optimistic that as a cooperative, work conditions will improve and they will be able to compete with their supermarket counterparts while the Sub-Divisional Delegation of Minepia for Douala II, Alain Ghomsi said only good results awaits them as a cooperative.

Pork has been written to be a good alternative to beef, because it is lean as well as low in fat (and lower in calories). It also has a number of important nutrients such as B6, B12, thiamine, and riboflavin. Pork also contains high amounts of other nutrients such as iron, magnesium, potassium, zinc and protein. Pork also tastes good to many people. However are there any risks? Trichinosis is a possible disease that can be contracted. However, to be fair, this disease is still pretty rare in people. Also, cooking the pork very well reduces this problem. The major benefit of pork consumption (or any other meat consumption) is that it provides protein.  This is very important for a healthy diet.  Pork is a relatively good way to get protein because pigs are more easily kept than, for example, cattle.

Conclusively, the risks of pork consumption are largely the same as those of eating meat in general.  Pork can help lead to clogged arteries, heart disease, etc.  In addition, there is also the potential danger of trichinosis if the pork is not properly cooked.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: porc, carne, riscuri, culinar, consum, mancare, boli, trichineroza,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.