Logo

Canada/Bravo Alberta!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9163 times
Canada/Bravo Alberta! Image

Canada/Bravo Alberta!

RO


Dacă aţi întreba canadienii care oraş are economia cea mai bună, v-ar răspunde “Montreal” şi “Quebec”. Montreal, fără îndoială, deoarece este cel mai mare centru activ şi economic din Canada. Quebec, cu populaţia sa de 8.1 milioane de oameni, având mai multe arii de afaceri şi industria înfloritoare a turismului, a fost mult timp cea de-a doua putere economică din ţară. Spre deosebire de multe alte ţări, Canada a înflorit în ultimii ani şi au existat îmbunătăţiri majore în turismul lor deja bine cunoscut şi în industriile de divertisment.

Ceea ce-i şochează pe canadieni, din ce în ce mai mulţi la număr este faptul că, un alt oraş depăşeşte rapid economia Quebec-ului… şi are o populaţie de nici jumătate cât oraşul vorbitor de franceză. Acest oraş care a depăşit multe recorduri stabilite de Quebec, care a obţinut o economie mai puternică şi a avut o rată a şomajului mai mică decât a Quebec-ului este Alberta. Potrivit multor economişti, oraşul Alberta este programat să depăşească Quebec-ul, urmând a deveni al doilea oraş din ţară la capitolul economie până în 2017 – asta, presupunând că acest trend va continua. 

Având doar 4 milioane de locuitori, Alberta nu este una dintre cele mai populate oraşe din Canada. În ciuda faptului că acest oraş are mai puţini locuitori decât Quebec, performanţa sa a fost mult mai bună decât a altor oraşe mai mari. Luaţi în considerare următoarele lucruri care au ieşit la lumină…
Alberta a fost oraşul responsabil pentru aproape întreaga creştere de locuri de muncă din Canada. Acest lucru se datorează în principal companiilor care se dezvoltă între graniţele oraşului, noi companii fiind formate în mod regulat şi câteva programe ce se dezvoltă în întregul oraş care stimulează spiritual antreprenorial. Între timp, în alte părţi ale Canadei, numărul locurilor de muncă noi a fost fie foarte mic, fie inexistent.
 
Surplusul comercial din Alberta este mai mare decât deficitul comercial din restul ţării.  În momentul de faţă, Alberta are un surplus comercial de 7.4 miliarde de dolari. Acesta este cu mult mai mare decât deficitul comercial al întregii Canada, care este de 6.9 miliarde de dolari. Comerţul, se pare, este o parte foarte activă a economiei oraşului Alberta.

Se cumpără mai multe case în Alberta decât oricând în trecut. Domeniul prosper al imobiliarelor a crescut foarte mult din punctul de vedere al puterii de cumpărare.

Cu toate acestea, nu totul este roz pentru Alberta. Mulţi economişti spun că această creştere curentă nu poate fi menţinută, în timp ce alţii sunt complet convinşi că Quebec se va reîntoarce la putere şi va începe să implementeze politici care vor ajuta şi vor aduce mai multe afaceri. Este foarte dificil să prezicem ce se va întâmpla cu creşterea Albertei, dar cei mai mulţi sunt de acord că cea mai mare parte a acestei creşteri economice este atribuită politicilor pozitive şi Guvernului care oferă multe oportunităţi celor care vor să înceapă o companie. Dacă Alberta va putea să se menţină astfel, vom vedea în viitor.

Putem învăţa multe de la creşterea economică a Albertei – în principal, ceea ce funcţionează într-o politică economică şi ceea ce nu funcţionează. Dacă politicienii ar fi destul de înţelepţi să folosească politicile bune care au funcţionat în Alberta, în alte locuri, Canada ar fi într-o formă mai bună decât este acum.

Autor: Tubonemi - Nigeria 
Traducător: Raluca

EN

Canadians, when asked what are the largest economies in their country, will usually say “Montreal” and “Quebec.” Montreal, of course, is a no-brainer, since it is the largest and most active economic center in the country of Canada. Quebec, with its booming 8.1 million person population, multiple business districts, and thriving tourism industry, has long been the 2nd most powerful economic contributor in Canada. Unlike many other countries, Canada has been thriving in the past couple of years and has even seen major improvements in their already well-known tourism and entertainment industries.

What’s shocking more and more Canadians is the fact that another city is rapidly overcoming Quebec’s economic pull…and it’s not even half the size of the French-speaking town. The city that has been overturning a lot of Quebecoise records, gaining more economic traction, and having a far lower-than-average unemployment rate is Alberta. According to many economists, Alberta is slated to overcome Quebec as the second largest city economy in the country by 2017 – assuming that the trends continue.

With only 4 million citizens within its borders, Alberta isn’t exactly one of the more populous cities in Canada. Despite the fact that the city has fewer citizens than Quebec, this city has performed far better than towns much larger than it. Consider some of the facts that have come to light…

Alberta actually was responsible for almost all job growth in Canada. This is primarily due to expanding companies inside the city’s borders, new companies being formed on a regular basis, and several major city-wide programs that foster entrepreneurship. Meanwhile, other parts of Canada experienced very little, if any, job growth.
The trade surplus in Alberta is greater than the trade deficit for the rest of the country. Alberta currently runs a trade surplus of $7.4 BILLION dollars. This is greater than the rest of Canada’s trade deficit of $6.9 billion. Trade, it seems, is a very active part of Alberta’s economy.

More houses are being bought in Alberta than ever before. The thriving real estate market is making for a huge boom in buyer power.
However, not all is sunshine and daisies for Alberta. Many economists are saying that the current growth is unsustainable, while others are totally convinced that Quebec will bounce back and begin implementing policies that help welcome more business as well. Truth be told, it’s very difficult to see what’s really going on with Alberta’s growth, but most would agree that much of the growth can be ascribed to positive policies and government offering loads of opportunities for those who want to have a company. Whether or not Alberta can continue to perform as well remains to be seen.

We can learn a lot from Alberta’s economic boom – specifically, what works in an economic policy, and what doesn’t. If politicians  can be wise enough to learn to implement good policies that worked in Alberta elsewhere, Canada will be in even better shape than it is right now.

Author: Tubonemi - Nigeria 

Share it!
Tags: Alberta, economie, Canada, Quebec


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.